Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống thông tin quản lí kho vật tư tại công ty TNHH Tân Nhật Linh

Được đăng lên bởi diem-kieu
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 8537 lần   |   Lượt tải: 90 lần
Hệ thống thông tin kế toán

GVHD: Th.S Nguyễn Minh Nhật

MỤC LỤC
Trang
A. LỜI MỞ ĐẦU

1

1. Lý do chọn đề tài

1

2. Nội dung nghiên cứu

2

Bảng kế hoạch triển khai đề tài

3

B. NỘI DUNG

4

I. Khảo sát thực tế

4

1. Thực trạng khảo sát

4

a. Nhược điểm của hệ thống cũ

4

b. Ưu điểm của hệ thống cũ

5

2. Những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mới

5

a. Ưu điểm của hệ thống mới

5

b. Nhược điểm của hệ thống mới

6

II. Phân tích và thiết kế hệ thống
1. Biểu đồ phân cấp chức năng - FHD
Giải thích
2. Biểu đồ luồng dữ liệu - DFD

6
7
8
9

a. DFD mức khung cảnh

9

b. DFD mức đỉnh

11

c. DFD mức dưới đỉnh

12

c1. DFD mức dưới đỉnh - Chức năng Cập nhật danh mục

12

c2. DFD mức dưới đỉnh - Chức năng Mua hàng

13

c3. DFD mức dưới đỉnh - Chức năng Bán hàng

14

c4. DFD mức dưới đỉnh - Chức năng Kiểm tra tồn hàng

15

c5. DFD mức dưới đỉnh - Chức năng Báo cáo

16

3. Các kiểu thực thể và mô hình EER

17

4. Thiết kế Database vật lý

19

5. Thiết kế các thuật toán (Algorithms) xử lý (sơ đồ khối)

25

6. Thiết kế các Form nhập dữ liệu

29

7. Thiết kế các báo cáo/Report

32

Lớp K15TTT

Trang 1

Hệ thống thông tin kế toán
C. KẾT LUẬN

GVHD: Th.S Nguyễn Minh Nhật

33

A. LỜI MỞ ĐẦU
Vào những thập niên cuối của thế kỉ 20, Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Nó
tác động vào mọi mặt của đời sống như khoa học kỹ thuật, kinh tế và cả xă hội. Nhờ
có sự phát triển của công nghệ thông tin mà các hoạt động về sản xuất trở nên phong
phú, thuận tiện và dễ dàng hơn.Ở nước ta, khoảng mười năm trở lại đây thì công nghệ
thông tin không còn xa lạ, và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực
của đời sống xă hội, đặc biệt là lĩnh vực quản lí.
Quản lí là một hoạt động vô cùng quan trọng, bất ḱể cấp đơn vị nào cũng đều phải có
quản lí. Đối tượng của quản lí cũng vô cùng rộng lớn. Nó bao gồm rất nhiều khía cạnh
như quản lí con người, quản lí sản xuất, quản lí kinh tê, quản lí xă hội ... Cũng như các
doanh nhgiệp khác, doanh nghệp sản xuất cũng có nhiều lĩnh vực quản lí : quản lí nhân
sự, quản lí tiền lương, quản lí kho, quản lí tài chính …

1. Lý do chọn đề tài
Trong thời đại công nghiệp phát triển và nền kinh tế thị trường như ngày nay, việc
quản lý, điều hành và phát triển một doanh nghiệp lớn hay nhỏ cũng đều đòi hỏi phải
có sự quản lý chặt chẽ từ cấp lãnh đạo đến từng nhân viên, từ các phòng ban đến các
bộ phận của doanh nghiệp đó. Để thực hiện được yêu cầu đó, chúng ta không thể sử
dụng phương thức quản lý thủ công trên giấy tờ như trước đây nữa vì làm...
Hệ thống thông tin kế toán GVHD: Th.S Nguyễn Minh Nhật
MỤC LỤC
Trang
A. LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Nội dung nghiên cứu 2
Bảng kế hoạch triển khai đề tài 3
B. NỘI DUNG 4
I. Khảo sát thực tế 4
1. Thực trạng khảo sát 4
a. Nhược điểm của hệ thống cũ 4
b. Ưu điểm của hệ thống cũ 5
2. Những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mới 5
a. Ưu điểm của hệ thống mới 5
b. Nhược điểm của hệ thống mới 6
II. Phân tích và thiết kế hệ thống 6
1. Biểu đồ phân cấp chức năng - FHD 7
Giải thích 8
2. Biểu đồ luồng dữ liệu - DFD 9
a. DFD mức khung cảnh 9
b. DFD mức đỉnh 11
c. DFD mức dưới đỉnh 12
c
1
. DFD mức dưới đỉnh - Chức năng Cập nhật danh mục 12
c
2
. DFD mức dưới đỉnh - Chức năng Mua hàng 13
c
3
. DFD mức dưới đỉnh - Chức năng Bán hàng 14
c
4
. DFD mức dưới đỉnh - Chức năng Kiểm tra tồn hàng 15
c
5
. DFD mức dưới đỉnh - Chức năng Báo cáo 16
3. Các kiểu thực thể và mô hình EER 17
4. Thiết kế Database vật lý 19
5. Thiết kế các thuật toán (Algorithms) xử lý (sơ đồ khối) 25
6. Thiết kế các Form nhập dữ liệu 29
7. Thiết kế các báo cáo/Report 32
Lớp K15TTT Trang 1
Xây dựng hệ thống thông tin quản lí kho vật tư tại công ty TNHH Tân Nhật Linh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống thông tin quản lí kho vật tư tại công ty TNHH Tân Nhật Linh - Người đăng: diem-kieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Xây dựng hệ thống thông tin quản lí kho vật tư tại công ty TNHH Tân Nhật Linh 9 10 504