Ktl-icon-tai-lieu

Xây Dựng Hệ thống Website kinh doanh máy tính xách tay

Được đăng lên bởi Hung Anh Nguyen
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Với sự phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin hiện
nay,

Internet

ngày

càng giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khoa học kĩ thuật
và đời sống. Dĩ nhiên các bạn đã được nghe nói nhiều về
Internet, nói một cách đơn giản, Internet là một tập hợp máy
tính nối kết với nhau, là một mạng máy tính toàn cầu mà bất kì
ai cũng có thể kết nối bằng máy PC của họ. Với mạng Internet,
tin học thật sự tạo nên một cuộc cách mạng trao đổi thông tin
trong mọi lĩnh vực văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế...
Trong thời đại ngày nay, thời đại mà “người người làm Web,
nhà nhà làm Web” thì việc có một Website để quảng bá công ty
hay một Website cá nhân không còn là điều gì xa xỉ nữa. Thông
qua Website khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm mà
mình cần một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Với công nghệ Word Wide Web, hay còn gọi là Web sẽ giúp
bạn đưa những thông tin mong muốn của mình lên mạng
Internet cho mọi người cùng xem một cách dễ dàng với các
công cụ và những ngôn ngữ lập trình khác nhau. Sự ra đời của
các ngôn ngữ lập trình cho phép chúng ta xây dựng các trang
Web đáp ứng được các yêu cầu của người sử dụng. PHP
(Personal Home Page) là kịch bản trên phía trình chủ (Server
Script) cho phép chúng ta xây dựng trang Web trên cơ sở dữ
liệu. Với nhiều ưu điểm nổi bật mà PHP và MySQL được rất nhiều
người sử dụng.
Với lí do đó, chúng em đã chọn đề tài

“Website kinh

doanh máy tính xách tay”
Tuy nhiên, do thời gian hạn hẹp, mặc dù đã nỗ lực hết sức
mình nhưng chắc rằng đề tài khó tránh khỏi thiếu sót. Chúng
1

em rất mong nhận được sự thông cảm, những lời góp ý và chỉ
bảo tận tình của quý Thầy Cô và các bạn!

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Với mức độ phức tạp và quy mô ứng dụng, cộng thêm vấn
đề thời gian cho nên đề tài “Website kinh doanh máy tính
xách tay” chỉ dừng ở mức tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Web PHP
& MYSQL.
Website với mục đích cung cấp cho khách hàng các thông
tin chính xác về các sản phẩm máy tính và linh kiện đang có
trên thị trường của các hãng có uy tín như ( Acer, Hp, Asus, Dell,
Samsung…) và cách thức đặt mua hàng qua mạng. Các thông
tin được cập nhật thường xuyên và nhanh chóng. Vì vậy, rút
ngắn được khoảng cách giữa người mua và người bán, đưa
thông tin về các sản phẩm mới nhanh chóng đến cho khách
hàng.
Do còn một số hạn chế, nên website mới chỉ dừng lại ở
chức năng đặt hàng và hình thức thanh toán trực tiếp. Trong
tương lai, hệ thống sẽ phát triển theo hướng thương mại điện tử
(với hình thức thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng, tài khoản
ngân hàng,...
LỜI NÓI ĐẦU
 
  
 !"# #"$
 %& '( )" *  +, %- %./  0 1 1
023%4!23$/2
5'#6!232,25 72+8#9
:0#6'+;2<=(2,
$, *2332, %>
 2!"?0@-35A#6(((
B &%,&%,2C.&.&!2D+
!2D+E9023D+%+
23D+F#!%19@@G(B
D+#0!H22
297230(
D IDID+!D+JK
+, %.    2  2'  29 !* 2,
 2.&L@223IMI
N!$9#(O%&
!$9 PK@FI
D+ % Q %./  * 7  .& R IN( <S<
T< !S 2<U!#A+*59TO
OU PK@FID+*4VI
!(1.%2>+$2<S<WOXY%./81
.&RIN(
 !5I %0K2%-%1 “Website kinh
doanh máy tính xách tay”
B*I &,Z2[IL%-\!6Q
29.];%1#0#^60(=K
1
Xây Dựng Hệ thống Website kinh doanh máy tính xách tay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây Dựng Hệ thống Website kinh doanh máy tính xách tay - Người đăng: Hung Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Xây Dựng Hệ thống Website kinh doanh máy tính xách tay 9 10 432