Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng SDK theo chuẩn OPC và ứng dụng

Được đăng lên bởi dangphamminhtuyen
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
──────── * ────────
ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
XÂY DỰNG SDK THEO CHUẨN OPC UA
VÀ ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Trí Dũng
Lớp Công nghệ phần mềm -K51
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng
HÀ NỘI 5-2011
1
Nguyễn Trí Dũng – 20060600 – Khóa 51 Lớp CNPM A
Xây dựng SDK theo chuẩn OPC và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng SDK theo chuẩn OPC và ứng dụng - Người đăng: dangphamminhtuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Xây dựng SDK theo chuẩn OPC và ứng dụng 9 10 699