Ktl-icon-tai-lieu

Xử lí số liệu công nghệ sinh học bằng excle

Được đăng lên bởi Jerry Smile
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SINH HOẠT HỌC THUẬT
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA
HỌC

1

Ýnghĩa

•

Thuthậpvàxửlýsốliệulàmộtnộidungquantrọngtrongnghiêncứukho
ahọc.

•

Mụcđíchcủaviệcthuthậpvàxửlýsốliệulàmcơsởlýluậnkhoahọchaych
ứngminhluậncứ,giảthiếtnhằmgiảiquyếtvấnđềcầnnghiêncứu

2

YÊU CẦU

•
•

Đãhọcquamônhọc:ToánXácsuấtthốngkê
Hiểuđượcýnghĩacủacáckháiniệm:Giá trịtrung bình (X), trung vị , độlệch chuẩn
(SD), giá trị lớn nhất, giá trịnhỏnhất,các giá trịtrung bình của mẫu có thểước
lượng điểm, ước lượng khoảng,hệsốtươngquanr, phươngtrình hồi quy tuyến tính

3

Cácphầnmềmcóthểdùngđể
xửlýsốliệutrongnghiêncứu

•

MICROSOFT EXCEL2003, 2007hoặc2010

•

PhầnmềmSPSS(Statistical Package for the Social Sciences)

•

PhầnmềmSTAT GRAPHICSCenturion

•

PhầnmềmMINI TAB

•

QUEST/CONQUEST …

4

CàiđặtchươngtrìnhtrongExcel
AnalysisToolpack

•

Excel 2003vàoMenu
Tools/AddIns/AnalysisToolPak/Ok

•

NếuAnalysisToolpackchưađược
càicùngvớibộMS.Officethìphần
mềmsẽyêucầuđĩaCDROM

5

•

Excel2007vàoOffice button/Excel option/AddIns/AnalysisToolPak/Go/Ok

6

•

Excel2010vàoFile/option/Add-Ins/AnalysisToolPak/Go/Ok

7

8

Cácvấnđềthườnggặptrong
xửlýsốliệu

•
•
•
•
•
•

Mụctiêu nghiên cứu:Đo lường sự khác nhau hay mối tương quan
giữacácbiếnsố.
Sốnhóm nghiên cứu:một nhóm, hai nhóm hay trên 2 nhóm.
Cỡmẫu nghiên cứu:nhỏ hay lớn.
Bảnchất của số liệu, loại biến số:định tính hay định lượng.
Phânbố mẫu:phân bố chuẩn hay không chuẩn.
Loạiquan sát:mẫu độc lập hay ghép cặp

9

Nộidung

•
•
•

Thốngkêmôtả
Sosánh 2 trung bìnhvớiphương sai
Phân tích phương sai (anova-analysisofvariance)

+Phân tích phương sai 1yếutố
+Phân tích phương sai2yếutố tố khônglặpvàcólặp

•

Tươngquan–Hồiquy

10

ThốngkêmôtảvớiDescriptiveStatistics

•

Vídụ:TrongmộtnghiêncứuvềtácdụngcủachấtAtrênthựcvậtgồm(30mẫu)vớ
iđộdàirễ(mm)trongkhoảng2thángnuôicấytathuđượcnhưsau:

18; 56; 45; 32; 27; 37; 35; 27; 36; 40; 42; 45; 51; 43; 44; 45; 38; 56; 20;
34; 21; 33; 25; 56; 45; 29; 33; 43; 19; 46;

11

Tiếnhànhthốngkêmôtả

•

Bước1:NhậpsốliệuvềchiềudàirễthuđượcvàoMS.Exceltheohàngdọc
hoặchàngngangliệunhưdướiđây

12

•

 Bước2:ChọnData>Descriptive
Analysis/Descriptive

Statistics(hoặcTool/Data

Statistics)khiđócửasổ 

Descriptive

Statistics vàchọntheocácmụcsauvàchọnOK.

13

14

•

InputRange:Miềndữliệubaogồmcảnhãn.

•

GroupedBy:Miềndữliệutheohàngdọchayhàngngang.

•

Labelsin First Column:Khôngtínhtoánvàophầntiêuđề.

•

OutputRange:Vùnghiệnthịkếtquả(bêntrongsheethiệntại,tạosheetmới,tạoWorkbook).

•

Confid...
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA
HỌC
SINH HOẠT HỌC THUẬT
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Xử lí số liệu công nghệ sinh học bằng excle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lí số liệu công nghệ sinh học bằng excle - Người đăng: Jerry Smile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Xử lí số liệu công nghệ sinh học bằng excle 9 10 340