Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý ảnh

Được đăng lên bởi hudrubin
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 1797 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
XNH
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
Xử lý ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý ảnh - Người đăng: hudrubin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Xử lý ảnh 9 10 92