Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý ảnh

Được đăng lên bởi Đặng Tuấn Anh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Làm mịn ảnh và phát hiện biên ảnh bằng sobel và prewitt
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
BÁO CÁO
Xử Lí Ảnh:Làm mịn ảnh, phát hiện biên bằng sobel,Prewitt
NHÓM 6: ĐẶNG ANH TUẤN
LỚP : D11CN12
Có 2 phần : Phần làm mịn ảnh(View)
Phần dò biên ảnh theo sobel và prewitt
Xử lý ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý ảnh - Người đăng: Đặng Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Xử lý ảnh 9 10 485