Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý tín hiệu số

Được đăng lên bởi Snow Storm
Số trang: 270 trang   |   Lượt xem: 6261 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

=====	=====

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Biên soạn :

Ths. ĐẶNG HOÀI BẮC

LỜI NÓI ĐẦU
Xử lý tín hiệu số (DSP: Digital Signal Processing) là môn học đề cập đến các phép xử lý
các dãy số để có được các thông tin cần thiết như phân tích, tổng hợp mã hoá, biến đổi tín hiệu
sang dạng mới phù hợp với hệ thống. So với xử lý tín hiệu tương tự, xử lý tin hiệu số có nhiều ưu
điểm như :
-

Độ chính xác cao, sao chép trung thực, tin cậy.

-

Tính bền vững: không chịu ảnh hưởng nhiều của nhiệt độ hay thời gian

-

Linh hoạt và mềm dẻo: thay đổi phần mềm có thể thay đổi các tính năng phần cứng.

-

Thời gian thiết kế nhanh, các chip DSP ngày càng hoàn thiện và có độ tích hợp cao.

Trong môn học Xử lý số tín hiệu, những nội dung chính được đề cập bao gồm các khái
niệm về tín hiệu và hệ thống, các phép biến đổi cơ bản dùng trong xử lý tín hiệu số như biến đổi z,
biến đổi Fourier, biến đổi FFT, các phương pháp tổng hợp bộ lọc FIR, IIR và cấu trúc bộ lọc.
Tài liệu này được biên soạn phục vụ mục đích hướng dẫn học tập cho sinh viên Đại học hệ
Đào tạo từ xa ngành Điện tử Viễn thông và Công nghệ thông tin trong môn học “ Xử lý tín hiệu
số” với chủ trương ngắn gọn, nhiều ví dụ, dễ hiểu. Nội dung tài liệu dựa trên giáo trình “Xử lý tín
hiệu và lọc số” của tác giả Nguyễn Quốc Trung và một số tài liệu khác chia thành 9 chương:
Chương I: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc n.
Chương II: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền z.
Chương III: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số ω.
Chương IV: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc ωk.
Chương V: Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài hữu hạn FIR.
Chương VI: Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài vô hạn IIR.
Chương VII: Biến đổi Fourier nhanh - FFT.
Chương VIII: Cấu trúc bộ lọc số.
Chương IX: Lọc số nhiều nhịp.
Ở lần biên soạn đầu tiên, chắc tài liệu còn một số các sơ sót, mong người đọc thông cảm và
đóng góp các ý kiến cho tác giả trong quá trình học tập, trao đổi.
Hà Nội, tháng 5 năm 2006
NHÓM BIÊN SOẠN
1

Chương 1: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc n

CHƯƠNG I: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC
TRONG MIỀN THỜI GIAN RỜI RẠC n

GIỚI THIỆU
Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập đế...
SÁCH HƯỚNG DN HC TP
X LÝ TÍN HIU S
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
==========
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
Xử lý tín hiệu số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý tín hiệu số - Người đăng: Snow Storm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
270 Vietnamese
Xử lý tín hiệu số 9 10 293