Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý và đọc file ảnh: Cấu trúc file Bitmap, đọc và xử lý file Bitmap

Được đăng lên bởi huudienx9
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 8267 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Cấu trúc file bitmap, đọc và xử lý file bitmap
Trong đồ họa máy vi tính, BMP, còn được biết đến với tên tiếng Anh khác
là Windows bitmap, là một định dạng tập tin hình ảnh khá phổ biến. Các tập tin đồ
họa lưu dưới dạng BMP thường có đuôi là .BMP hoặc .DIB (Device Independent
Bitmap).
Các thuộc tính tiêu biểu của một tập tin ảnh BMP (cũng như file ảnh nói chung) là



số bit trên mỗi điểm ảnh (bit per pixel), thường được ký hiệu bởi n. Một
ảnh BMP n-bit có 2n màu. Giá trị n càng lớn thì ảnh càng có nhiều màu,
và càng rõ nét hơn. Giá trị tiêu biểu của n là 1 (ảnh đen trắng), 4 (ảnh 16
màu), 8 (ảnh 256 màu), 16 (ảnh 65536 màu) và 24 (ảnh 16 triệu màu).
Ảnh BMP 24-bit có chất lượng hình ảnh trung thực nhất.



chiều cao của ảnh (height), cho bởi điểm ảnh (pixel).



chiều rộng của ảnh (width), cho bởi điểm ảnh.

Cấu trúc tập tin ảnh BMP bao gồm 4 phần



Bitmap Header (14 bytes): giúp nhận dạng tập tin bitmap.



Bitmap Information (40 bytes): lưu một số thông tin chi tiết giúp hiển
thị ảnh.



Color Palette (4*x bytes), x là số màu của ảnh: định nghĩa các màu sẽ
được sử dụng trong ảnh.



Bitmap Data: lưu dữ liệu ảnh.

Đặc điểm nổi bật nhất của định dạng BMP là tập tin hình ảnh thường không
được nén bằng bất kỳ thuật toán nào. Khi lưu ảnh, các điểm ảnh được ghi trực tiếp
vào tập tin – một điểm ảnh sẽ được mô tả bởi một hay nhiều byte tùy thuộc vào giá
trị n của ảnh. Do đó, một hình ảnh lưu dưới dạng BMP thường có kích cỡ rất lớn,
gấp nhiều lần so với các ảnh được nén (chẳng hạn GIF, JPEG hay PNG).
Định dạng BMP được hỗ trợ bởi hầu hết các phần mềm đồ họa chạy trên Windows,
và cả một số ứng dụng chạy trên MS-DOS. Ngay từ Windows 3.1, Microsoft đã
cho ra đời phần mềm PaintBrush, một phần mềm hỗ trợ vẽ hình ảnh đơn giản và
lưu hình ảnh được vẽ dưới dạng BMP 16 hay 256 màu. Tuy nhiên, do kích thước
tập tin ảnh BMP quá lớn, định dạng BMP không phù hợp để trao đổi hình ảnh qua
mạng Internet (do hạn chế về tốc độ truyền dữ liệu). Do đó, các trang web thường
sử dụng ảnh dạng GIF, JPEG hay PNG. Các định dạng này hỗ trợ các thuật toán
nén hình ảnh, vì vậy có thể giảm bớt kích cỡ của ảnh.
(theo Wikipedia)

Cấu trúc Bitmap Header và Bitmap Information
struct bmHeader

// 14 byte

{
short type;

// 2 byte - Mã nhận dạng file bitmap

unsigned int size;// 4 byte - Kích thước của file tính theo byte
int reserved;
int offset;

// 4 byte - Dự trữ, không sử dụng
// 4 byte - Vị trí bắt đầu dữ liệu ảnh

};

struct bmInfo

// 40 byte

{
unsigned long infoSize;

// 4 byte ...
Cu trúc file bitmap, đọc và xử lý file bitmap
Trong đồ họa máy vi tính, BMP, còn được biết đến với tên tiếng Anh khác
là Windows bitmap, một định dạng tập tin hình nh khá phổ biến. Các tập tin đồ
họa u dưới dạng BMP thường có đuôi là .BMP hoặc .DIB (Device Independent
Bitmap).
Các thuộc tính tiêu biu của một tập tin ảnh BMP (cũng như file ảnh nói chung) là
số bit trên mỗi điểm ảnh (
bit per pixel
), thường được hiệu bởi
n
. Một
ảnh BMP n-bit 2
n
màu. Giá tr n càng lớn thì nh càng có nhiu màu,
và càng rõ nét hơn. Giá trị tiêu biu của n là 1 (nh đen trắng), 4 (ảnh 16
màu), 8 (nh 256 màu), 16 (nh 65536 màu) và 24 (ảnh 16 triệu màu).
Ảnh BMP 24-bit có chất lưng hình ảnh trung thực nhất.
chiu cao của ảnh (
height
), cho bởi điểmnh (
pixel
).
chiu rng củanh (
width
), cho bi điểmnh.
Cấu trúc tập tinnh BMP bao gm 4 phn
Bitmap Header
(14 bytes): giúp nhn dạng tập tin bitmap.
Bitmap Information
(40 bytes): lưu một số tng tin chi tiết giúp hiển
thị ảnh.
Xử lý và đọc file ảnh: Cấu trúc file Bitmap, đọc và xử lý file Bitmap - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý và đọc file ảnh: Cấu trúc file Bitmap, đọc và xử lý file Bitmap - Người đăng: huudienx9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Xử lý và đọc file ảnh: Cấu trúc file Bitmap, đọc và xử lý file Bitmap 9 10 192