Ktl-icon-tai-lieu

xXy dựng hệ thống thi trắc nghiệm sử dụng asp.net web api và anglarJS

Được đăng lên bởi Nnam Nnguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bộ giáo dục và đào tạo
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bộ môn: Khoa học máy tính.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài: “Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm sử dụng AngularJS
và ASP.NET web API”

Họ và Tên sinh viên: NGUYỄN VĂN NAM
Mã sinh viên: 543264
Lớp:THOK54
Chuyên Ngành: TIN HỌC
Cán bộ hướng dẫn chính: Th.S NGUYỄN VĂN HOÀNG

Hà Nội, 2014

Đề cương sơ bộ khóa luận tốt nghiệp
Nam,THOK54
Mục Lục

Hanoi University of Agiculture

SVTH:Nguyễn Văn

2
Information Technologies Agiculture

Đề cương sơ bộ khóa luận tốt nghiệp
SVTH:Nguyễn Văn
Nam,THOK54
Phần I  Mở đầu
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, sự phát triển không ngừng của Công nghệ
thông tin nói chung và Internet nói riêng đã mang lại sự thay đỏi đáng kể
trong cuộc sống. Mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực như kinh tế, y khoa, công
nghiệp,… dần dần được tin học hóa và làm cho công việc trở nên dễ dàng,
nhanh chóng, chính xác hơn. Đặc biệt trong công tác giáo dục, việc tin học
hóa góp phân nâng cao chất lượng dạy và học. Trong khoa cử cũng vậy, để
đảm bảo chất lượng của một kỳ thi, tính khách quan, chính xác và khoa học
phải được đặt lên hàng đầu.
Sự kết hợp giữa phương pháp thi trắc nghiệm và tin học không những
đáp ứng được các yếu tố đó mà còn giúp tiết kiệm chi phí tổ chức thi, thời
gian công sức của giáo viên đồng thời kết quả lại nhanh chóng và có độ
chính xác cao.
Xu hướng phát triển các phần mềm hiện nay là xây dựng các ứng dụng
có khả năng chia sẻ cao, vận hành không phụ thuộc vào vị trí địa lý cũng
như hệ điều hành, tạo điều kiện cho mọi người có thể trao đổi, tìm kiếm
thông tin, học tập một cách dễ dàng, thuận lợi. Nó được gọi là giao diện lập
trình ứng dụng.
Với những lý do trên em đã chọn thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống
thi trắc nghiệm sử dụng AngulatJS và ASP.NET Web API” sẽ thiết lập
một website về thi trắc nghiệm trực tuyến xây dựng trên nền web 2.0 và kế
thừa các tính năng hữu ích của Framework API và thư viện AngularJS này.
1.2. Mục đích và yêu cầu
1.2.1. Mục đích
- Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trên nền web sử dụng AngularJS
và ASP.NET web API.
1.2.2. Yêu cầu
Trước những yêu cầu thực tế về xây dựng ứng dụng để phục vụ việc giao
tiếp giữa người người dùng và ứng dụng thông qua trang web trở nên dễ
dàng hơn. Đề tài sẽ được đặt ra những yêu cầu như sau:
- Quản lý danh mục.
3
Hanoi University of Agiculture
Information Technologies Agiculture

Đề cương sơ bộ khóa luận tốt nghiệp
Nam,THOK5...
Bộ giáo dục và đào tạo
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bộ môn: Khoa học máy tính.
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài: “Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm sử dụng AngularJS
và ASP.NET web API”
Họ và Tên sinh viên: NGUYỄN VĂN NAM
Mã sinh viên: 543264
Lớp:THOK54
Chuyên Ngành: TIN HỌC
Cán bộ hướng dẫn chính: Th.S NGUYỄN VĂN HOÀNG
Hà Nội, 2014
xXy dựng hệ thống thi trắc nghiệm sử dụng asp.net web api và anglarJS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xXy dựng hệ thống thi trắc nghiệm sử dụng asp.net web api và anglarJS - Người đăng: Nnam Nnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
xXy dựng hệ thống thi trắc nghiệm sử dụng asp.net web api và anglarJS 9 10 505