Ktl-icon-tai-lieu

Yêu cầu phần mềm

Được đăng lên bởi nguyenthanhnghi7792-gmail-com
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1634 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I

YÊU CẦU PHẦN MỀM

Thu nhận yêu cầu

TNYC

1

Nội dung
Thu nhận yêu cầu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tầm quan trọng của xác định yêu cầu
Yêu cầu phần mềm (software requirement) là gì?
Phân loại yêu cầu
Kỹ thuật yêu cầu (Requirements Engineering - RE) là gì?
Lợi ích từ quy trình xác định yêu cầu chất lượng cao
Vai trò của người phân tích yêu cầu

2

1. Tầm quan trọng trong XĐ yêu cầu?
Thu nhận yêu cầu

™ Công nghệ và xã hội không ngừng thay đổi một
cách nhanh chóng, và ảnh hưởng to lớn của hệ
thống thông tin trong một môi trường vô cùng phức
tạp
ƒ Kỹ thuật yêu cầu (requirements engineering - RE)
đóng một vai trò vô cùng quan trọng
ƒ Cần có sự tham gia của các chuyên gia trong việc thu
nhận và quản lý yêu cầu
Hệ thống nghiệp vụ - Hệ thống thông tin – Phần mềm

3

Một số đặc trưng
Thu nhận yêu cầu

™ Sản phẩm phát triển với tốc độ chóng mặt. Ngày
nay khách hàng thường đòi hỏi phiên bản mới của
sản phẩm trong khoảng thời gian dưới 1 năm
ƒ Ví dụ: theo Siemens thì 20 năm trước, 55% hàng
bán là từ sản phẩm tuổi <5. Ngày nay, 75% hàng
bán được là từ sản phẩmcó tuổi <5.

4

5

Một số đặc trưng
Thu nhận yêu cầu

™ Thay đổi không ngừng của công nghệ
ƒ Các kỹ sư không thể sống cả đời với nghề nghiệp
của mình trong 1 công ty nào đó

6

Một số đặc trưng
Thu nhận yêu cầu

™ Gia công phần mềm đóng một vai trò vô cùng
quan trọng có tính toàn cầu
ƒ Vai trò quan trọng của đặc tả. VD: Đặc tả cho máy
giặt cho đội ngũ xây dựng nó chưa từng nhìn thấy
máy giặt lần nào

7

Một số đặc trưng
Thu nhận yêu cầu

™ Việc phát triển phần mềm thường liên kết chặt
chẽ với nghiệp vụ mà nghiệp vụ thì biến đổi
không ngừng nên các phiên bản mới của sản
phẩm thường được tạo bằng cách thay đổi
phần mềm nhằm hạ thấp chi phí biến đổi

8

Tại sao yêu cầu là quan trọng?
Thu nhận yêu cầu

™ Nguyên nhân thất bại của dự án (RE-62%)
ƒ 1. Những yêu cầu không đầy đủ - Incomplete
requirements (13.1%)
ƒ 2. Lack of user involvement (12.4%)
ƒ 3. Lack of resources (10.6%)
ƒ 4. Unrealistic expectations (9.9%)
ƒ 5. Lack of executive support (9.3%)
ƒ 6. Changing requirements and specifications
(8.7%)
ƒ 7. Lack of planning (8.1%)
ƒ 8. System no longer needed (7.5%)

Ai thành công ???
Thu nhận yêu cầu

™ For the first half of the 20th century, the Indian
and Harley Davidson motorcycle manufactures
were fierce competitors.
™ In WWII the U. S. Army asked for a 500 cc
motorcycle.
™ Indian made one for them.
™ Harley Davidson built a 750 cc motorcycle.
™ Have any of you heard of a Indian motorcycle?

10

2. Yê...
TNYC
Thu nhn yêu cu
1
CHƯƠNG I
YÊU CU PHN MM
Yêu cầu phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Yêu cầu phần mềm - Người đăng: nguyenthanhnghi7792-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Yêu cầu phần mềm 9 10 188