Ktl-icon-tai-lieu

Acomfish

Được đăng lên bởi sumimoto08
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SUMIMOTO TECHNOLOGY CORPORATION
Add : 99A1Cong Hoa Street, Ward 4, Tan Binh Dist, HCM City
Factory: Lot B2.4 Road D1, Dong An 2 Industrial Zone, Binh Duong, Viet Nam
Tel: (84-650) 358 9627 - 358 9628 Fax : (84-650) 358 9629
Email: panko@vnn.vn ; panko@sumimoto-vn.com
Website: 

ISO 22000:2005 & HACCP

QUOTATION
( BẢNG CHÀO GIÁ )
To:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THUỶ
SẢN Á CHÂU

Received by:

Ms Nhi

Add:

Lô số 1, ñường số 2, CCN Bình Thành, Huyện Thanh Bình,
Tỉnh Đồng Tháp

Tel:

; Fax:

Date:

16-Oct-14

69

No.:

141016

Code:

Sent by:

Mr. Hoang Trong Thuan

WE ARE PLEASE TO OFFER FOLLOWING PRODUCT:
No.

Name of product &
description

1

Pray-phos-STPP
( : Sodium Triphosphate
E451 )

Origin

Unit price
(VND)

Unit

Packing

kg

25 kg/bao

Giao hàng tại kho bên bán, chi phí bốc xếp mỗi bên
chịu một ñầu

Packaging:

40,000

Bỉ ( Prayon )

Note
nhập khẩu
trực tiếp

* Giá trên chưa bao gồm VAT
Delivery term:
Payment:
Valid until:
Delivery:

30 ngày kể từ ngày nhận hàng và HĐ VAT
Bảng báo giá ñựoc áp dụng cho ñến khi
có thông báo mới

Docs provide:

Chậm nhất 10 ngày kể từ khi nhận ñơn hàng
Giao hàng miễn phí tại Tp.HCM, Đồng Nai, Bình
Dưong
( giao chành xe ñối với khu vực khác )

If you have any requirement please do not hesitate to contact us by fax, e-mail or call our Mr Thuan at
(84.8) 3811.8064 (Mobile +84.972.704.954) for further information.
Customer Confirmation

Yours faithfully,

Hoang Trong Thuan (Mr)
Sales Representative
Mobile: +84 972.704.954
E-mail: sumimoto08@gmail.com

Q-F

...
ISO 22000:2005 & HACCP
To:
Add:
Tel:
Code:
1 kg 25 kg/bao 40,000
nhp khu
trc tiếp
Hoang Trong Thuan (Mr)
Sales Representative
Mobile: +84 972.704.954
E-mail: sumimoto08@gmail.com
Giao hàng ti kho bên bán, chi phí bc xếp mi bên
chu mt ñầu
Delivery term:
Note
* Giá trên chưa bao gm VAT
Pray-phos-STPP
( : Sodium Triphosphate
E451 ) B ( Prayon )
Origin Packing
Packaging:
69
WE ARE PLEASE TO OFFER FOLLOWING PRODUCT:
No.:
No.
Unit price
(VND)
Unit
141016
Name of product &
description
QUOTATION
( BNG CHÀO GIÁ )
Mr. Hoang Trong Thuan
16-Oct-14
Ms Nhi
CÔNG TY C PHN THƯƠNG MI THU
SN Á CHÂU
Lô s 1, ñường s 2, CCN Bình Thành, Huyn Thanh Bình,
Tnh Đồng Tháp
; Fax:
Received by:
Sent by:
Date:
If you have any requirement please do not hesitate to contact us by fax, e-mail or call our Mr Thuan at
(84.8) 3811.8064 (Mobile +84.972.704.954) for further information.
Delivery: Chm nht 10 ngày k t khi nhn ñơn hàng
Valid until:
Yours faithfully,
Payment: 30 ngày k t ngày nhn hàng và HĐ VAT
Giao hàng min phí ti Tp.HCM, Đồng Nai, Bình
Dưong
( giao chành xe ñối vi khu vc khác )
B
ng báo giá ñựoc áp dng cho ñến khi
có thông báo m
i
Customer Confirmation
SUMIMOTO TECHNOLOGY CORPORATION
Add : 99A1Cong Hoa Street, Ward 4, Tan Binh Dist, HCM City
Factory: Lot B2.4 Road D1, Dong An 2 Industrial Zone, Binh Duong, Viet Nam
Tel: (84-650) 358 9627 - 358 9628 Fax : (84-650) 358 9629
Email: panko@vnn.vn ; panko@sumimoto-vn.com
Website: http://www.sumimoto-vn.com
Q-F
Acomfish - Người đăng: sumimoto08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Acomfish 9 10 849