Ktl-icon-tai-lieu

Ảo Thuật Đoán Suy Nghĩ

Được đăng lên bởi cuonghapvn-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3186 lần   |   Lượt tải: 18 lần
ẢO THUẬT ĐOÁN SUY NGHĨ
CỦA KHÁN GIẢ
Guess Thinking Of Others

Tác giả: Quanghungsl & Skidrock

THIS BOOK HAS BEEN BROUGHT TO YOU BY:

GO THERE TO LEARN MORE FREE MAGIC TRICKS!


Ảo Thuật Đoán Suy Nghĩ

Quanghungsl & Skidrock

MỤC LỤC
Mở Đầu ........................................................................................................... 1
I - Ảo thuật đoán quân bài khán giả nghĩ (chọn) Phần 1: 25 cây bài. ............ 2
II - Ảo thuật đoán quân bài khán giả nghĩ (chọn) Phần 2: 21 cây bài............ 8
III - Ảo thuật đoán quân bài khán giả nghĩ (chọn) Phần cuối: Ảo Giác....... 11
IV - Ảo thuật toán hoc: Ảo thuật gia đoán suy nghĩ của khán giả ............... 16
V - Ảo thuật đoán suy nghĩ của khán giả (thần giao cách cảm).................. 18
VI - Ảo thuật học làm nha tiên tri................................................................. 20
VII - Ảo thuật gia là một nhà tiên tri ............................................................ 22
VIII - Hướng dẫn ảo thuật đoán ý nghĩ của khán giả ................................... 26
IX - Ảo thuật giỏi đoán tuổi.......................................................................... 27
X - Ảo thuật gia giỏi đoán tuổi phần 2 ......................................................... 28
XI - Ảo thuật gia làm nha tiên tri: những con số biết nói............................. 31
XII - Ảo thuật gia làm nhà tiên tri: Cây bài thần kỳ..................................... 32

Quang Hưng (quanghungsl) & Văn Lĩnh (skidrock)

0


Ảo Thuật Đoán Suy Nghĩ

Quanghungsl & Skidrock

Mở Đầu
Đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu với các bạn đây là cuốn ebook viết về một
mảng nhỏ của bộ môn nghệ thuật ảo thuật, đó là những trick đoán suy nghĩ
của khán giả, sau khi học xong cuốn ebook này, các bạn có thể là 1 nhà tiên
tri trong mắt mọi người. Do đây là lần đầu viết ebook nên cũng không tránh
khỏi còn nhiều thiếu sót, rất mong mọi người thông cảm !
Sau đây là phần hướng dẫn của những trick về đoán suy nghĩ của khán giả,
tất cả những bài viết này đã có trên trang web  các
bạn có thể vào đó tham khảo thêm,  là 1 trang web
dạy ảo thuật miễn phí, tất nhiên đây cũng chỉ là những kỹ thuật cơ bản cho
các bạn mới học về bộ môn ảo thuật này, ngoài ra ở đây còn có bán những
VCD dạy ảo thuật và các dụng cụ, gimmick của ảo thuật, nếu có gì không
hiểu các bạn có thể gửi mail về địa chỉ
thitcho.mamtom_7622119@yahoo.com để góp ý về cuốn ebook với
Quangh...
ẢO THUẬT ĐOÁN SUY NGHĨ
CỦA KHÁN GIẢ
Guess Thinking Of Others
Tác giả: Quanghungsl & Skidrock
THIS BOOK HAS BEEN BROUGHT TO YOU BY:
wWw.VanLinh.Net
GO THERE TO LEARN MORE FREE MAGIC TRICKS!
Ảo Thuật Đoán Suy Nghĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảo Thuật Đoán Suy Nghĩ - Người đăng: cuonghapvn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Ảo Thuật Đoán Suy Nghĩ 9 10 584