Ktl-icon-tai-lieu

Bản nhạc anh còn nợ em

Được đăng lên bởi Tiến Vũ Việt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 803 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Anh Còn Nợ Em
Nhạc và lời: Anh Bằng

 
6

   



 

  
     
lá đổ chiều êm

3


 

17

em

 
               





Anh còn nợ em

chim

về

con sông êm đềm

     
 


núi nhạn

Trời

       


23

 

Anh còn

28

  
 

nợ em



nụ hôn vội vàng



Nắng chói qua rèm

mờ mưa đêm

còn

    

          


3

nụ hôn

 

con tim

bối rối

   
   
cuộc tình

đã lỡ

Anh còn nợ

em

     
cuộc tình đã lỡ

và còn

nợ em





Anh còn nợ em


    






  
    
 

Anh còn nợ
em
Công
viên ghế đá
49
3
 
              


đổ

      


   

 

lá

vàng

con tim bối



45

đá

vội



  

nợ em

   
              


 
  
rối



Trời mờ mưa đêm

33

39

  


Anh còn nợ


   
    
Anh

bến cũ

  



  
    




   
 
3

xưa bến cũ

công viên ghế đá

dòng xưa

      

12

dòng

     

   
        
      


Anh
còn nợ em
công viên
ghế
đá

chiều êm

Request Sheet Music, mailto: dhdngoc@gmail.com

 

   


Công viên


Anh


 

còn nợ

em

ghế

V.S.

2

   

 

dòng xưa bến cũ

60



dòng xưa

bến cũ

       
      


Anh còn nợ

  

      

54

em

chim về núi

    


65

nhạn

Con sông êm

đêm

trời



Anh còn nợ

        

em

       
 

70

Nụ hôn vội vàng

Nắng chói





đềm

             
  

   



  

mờ mưa đêm

trời mờ mưa

        


nụ

hôn

   

 



qua rèm

vội vàng

Anh còn

nợ em


 
 








   



   

       


76

con

 

81

86





tim

bối

rối

Con tim bối



    

và



còn

nợ em



rối

Anh

     

cuộc tình đã lỡ

   
Anh còn

còn nợ em

        
cuộc tình


 

nợ


em

đã lỡ





...
Request Sheet Music, mailto: dhdngoc@gmail.com
Anh còn n em công viên ghế đá công viên ghếđá
đổ chim Anh còn n em dòng xưa bến cũ
6
dòng xưabếncũ con sông êm đềm Anh còn n
12
em chim v núi nhn Trim mưa đêm Trim mưa đêm
17
Anh còn n em n hôn vi vàng n hôn vi vàng
23
Nng chói qua rèm Anh còn nem con tim bi
28
ri con tim bi ri Anh còn n em còn n em
33
cuc tình đãl cuc tình đã l Anh còn n em
39
Anh còn n em Công viên ghếđá Công viên ghế
45
V.S.
đáláđổ chiu êm Anh còn n em
49
Nhc và li: Anh Bng
Anh Còn N Em
3
3
3

3





 


















Bản nhạc anh còn nợ em - Trang 2
Bản nhạc anh còn nợ em - Người đăng: Tiến Vũ Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản nhạc anh còn nợ em 9 10 84