Ktl-icon-tai-lieu

Bắt đầu yêu

Được đăng lên bởi hoangdung0625
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bắt
(Riêng

đầu
gửi

Từng
Nhẹ
Vương
Đường

vòm
nhàng
trên
làng

mây
suốt
cây
ngã

trắng
trong
xanh
bóng

Nắng
Bướm
Vườn
Một

tươi
trắng
nhà
khúc

cho
tình
chim
chứa

cánh
tứ
khuyên
cả

Từng
Vươn
Nắng
Từng

búp
dậy
đầu
gánh

phượng
trên
mùa
hàng

Tím
biếc
hoa
Khói
bếp
nhè
Hoa
gạo
mỗi
Ở cuối làng có cánh diều bay.

Thanh
Vui
Tôi
Say

bình
những
biết
hoa

Tôi
Hai
Duyên
Ngồi

ở
làng
trời
chung

Tôi
Khi
Tôi
Rủ

không
nhỏ
thường
nàng

mộc
tiếng
yêu
khi
Du
cách
trời
một

bướm
hoa
cao
mấy

dập
mỹ
giọng
thương

dìu
miều
hát
yêu.

non
những
nắng
rong

môi
cánh
trong
đầy

mũm
xương
và
ắp

mĩm
khô
sáng
mơ.

xoan
nhẹ
bông

ngõ
khói
hoa

rụng
bay
rực

đầy
bay
rỡ

đấy
đẹp
từ
quá

làng
hoa
cái
tuổi

tôi
tươi
thuở
mười.

mạc
người
hoa
mới
Đồng
hơn
sắp
lớp

tay
tiên
hơn
đứa

trên
là
đẹp
hai

Ngày
Em
Suối
Lung

tháng
đến
tóc
linh

trôi
tuổi
xanh
mi

hoa
ngoan
đó
rê

trôi
trời
lá
tôi.

học
chơi
nhà
học

cầm
Em
non,
thẹn

Nhưng
Gái
Tự
Rủ

thững
giữa
cỏ
quê

chăm
ham
qua
đi

Nàng
"Thảo!
Môi
Chẳng

thơm
lắm
bao
nàng

yêu
Thảo)

em

dần
yêu
mượt
mắt.
ai
kẻ
nhiêu
suốt

lững
nắng
cùng
của

em
nửa
cho
học
còn
mà
mỗi
tặng
thơ
xuống
là
phá
năm
độ
da
Ô!
chỉ
tối
là
cả

Hòe
đoạn
hai
chung

Thị
đường
đứa
trường.

hay
lại
buổi
nàng

thơ
khờ
sáng
thơ.

nàng
làm
đôi
nhau

đọc
người
mắt"
cười.

qua
xuân
trắng
nàng
nhìn
mơ
ong
mùa

đi
thì
mịn
Thi.
không!
mộng
bướm
đông.

Nghe
Ong
Mẹ
Trai

lời
bướm
thương
hiền

mẹ

Gió
Em
Đầu
Giật

sớm
ngồi
nghĩ
mình

dần
thơ
những
khi

Hai
Lòng
Tâm
Mắt

con
muốn...
tình
xanh

Tôi
Em
Thon
Hồn

để
chạy
thon
xiêu

sẽ
con
lành

khuyên
là
mẹ
con
lên
thẩn
gì
thấy

chim
nhưng
tuy
đã
lòng
ra
cái
đằng

nắng
trước
tôi
bóng

én

lại
môi

rằng
tỏ
lại
ngõ
mình,
hồn

Vì
em
anh
không
Thức
trắng
ba
đêm
Anh
viết
tặng
em
Trải lòng thương nhớ bấy lâu nay.
***

dặn
ong
thân
liệu

những
bướm
con
kết
rộn
hiên
chẳng
tôi

lời
thôi
gái
đôi.
ràng
ngang
biết
sang.

gặp
hé
thổ
bao

nhau
môi
lộ
lời.

chân
tôi
tôi
xe

bước
dắt
say
hư

về
xe
đắm
xe.

ngủ
với
bài

đêm
bốn
thơ

nay
ngày
mới

chỉ
chưa
rõ

...
Bắt đầu yêu
(Riêng gửi em Thảo)
Từng vòm mây trắng lững thững trôi
Nhẹ nhàng suốt trong nắng giữa trời
Vương trên cây xanh ng cỏ
Đường làng ngã bóng của quê tôi.
Nắng tươi cho cánh bướm dập dìu
Bướm trắng tình t hoa mỹ miều
Vườn nhà chim khuyên cao giọng hát
Một khúc chứa cả mấy thương yêu.
Từng búp phượng non môi mũm mĩm
Vươn dậy trên những cánh xương khô
Nắng đầu mùa nắng trong và ng
Từng gánh hàng rong đầy ắp mơ.
Tím biếc hoa xoan ngõ rụng đầy
Khói bếp nhè nhẹ khói bay bay
Hoa gạo mỗi bông hoa rực rỡ
Ở cuối làng có cánh diều bay.
Thanh bình mộc mạc đấy làng tôi
Vui những tiếng người đẹp hoa tươi
Tôi biết yêu hoa từ cái thuở
Say hoa khi mới quá tuổi mười.
Tôi Du Đồng em Hòe Thị
Hai làng cách hơn nửa đoạn đường
Duyên trời trời sắp cho hai đứa
Ngồi chung một lớp học chung trường.
Tôi không chăm học còn hay thơ
Khi nhỏ ham chơi lại khờ
Tôi thường qua nhà mỗi buổi sáng
Rủ nàng đi học tặng nàng thơ.
Nàng cầm trên tay thơ nàng đọc
"Thảo! Em tiên xuống làm người
Môi non, đẹp n đôi mắt"
Chẳng thẹn hai đứa phá nhau cười.
Ngày tháng trôi dần năm qua đi
Em đến tuổi yêu độ xuân thì
Suối tóc xanh mượt da trắng mịn
Lung linh mi mắt. Ô! nàng Thi.
Nhưng hoa thơm ai chỉ nhìn không!
Gái ngoan lắm kẻ tối mộng
Tự đó bao nhiêu ong bướm
Rủ nàng suốt cả mùa đông.
Bắt đầu yêu - Trang 2
Bắt đầu yêu - Người đăng: hoangdung0625
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bắt đầu yêu 9 10 426