Ktl-icon-tai-lieu

Bói tên theo số nét Hán tự

Được đăng lên bởi hoipntd
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1015 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bói tên theo số nét Hán tự
Tên người có thể phân tích thành Thiên cách – Địa cách – Nhân cách – Tổng cách và Ngoại
cách dựa trên sự kết hợp số nét của từng chữ (theo Hán tự).
Thiên cách: Họ + Đệm
Thiên cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp các
cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, thiên cách còn đại diện cho vận thời
niên thiếu.
Địa cách: Đệm + Tên
Địa cách còn gọi là “Tiền vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ/chồng con cái và thuộc
hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời,
Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.
Nhân cách: Đệm
Nhân cách còn gọi là “Chủ vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do
Nhân cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chỉ trong
mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân
cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ
vận.
Tổng cách: Đầy đủ của họ tên
Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả
cuộc đời của người đó, đồng thời cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên
trở về sau.
Ngoại cách: = Tổng cách – Nhân cách
Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa,
quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được
coi là “Phó vận”, nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.
VD: Bói quẻ cho người có tên Đỗ Gia Kim Linh,
Ta căn cứ vào chữ Hán: 杜 家 金 铃 tính theo số nét là: 7 + 10 + 8 + 10
Thiên cách: Đỗ Gia 杜 家, tổng số nét là 17 thuộc hành Hoả. 17 Quẻ này là quẻ CÁT: Số này
thuận lợi tốt đẹp, có quyền lực mưu trí, chí lập thân, sẽ phá bỏ được hoạn nạn, thu được danh
lợi. Nhưng cứng rắn thiếu sự bao dung, cúng quá dễ gãy, sinh chuyện thị phi nên tập mềm
mỏng, phân biệt thiện ác, nơi hiểm đừng đến. Gặp việc suy nghĩ kỹ hãy làm, sẽ thành công cả
danh và lợi
Địa cách: Kim Linh 金 铃 , tổng số nét là 18 thuộc hành Mộc. 18 Quẻ này là quẻ CÁT: Số này
thuận lợi tốt đẹp, có quyền lực, mưu trí, chí lập thân, sẽ phá bỏ được hoạn nạn, thu được danh
lợi. Nhưng quá cứng rắn, thiếu sự bao dung, cứng quá dễ gãy, sinh chuyện thị phi nên tập mềm
mỏng, phân biệt thiện ác, nơi hiểm đừng đến. Gặp việc suy nghĩ kỹ hãy làm, sẽ thành công cả
danh và lợi

Nhân cách: Gia Kim 家 金, tổng số nét là 18 thuộc hành Mộc. 18 Quẻ này l...
Bói tên theo số nét Hán tự
Tên người thể phân tích thành Thiên cách Địa cách Nhân cách Tổng cách Ngoại
cách dựa trên sự kết hợp số nét của từng chữ (theo Hán tự).
Thiên cách: Họ + Đệm
Thiên cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp các
cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, thiên cách còn đại diện cho vận thời
niên thiếu.
Địa cách: Đệm + Tên
Địa cách còn gọi là “Tiền vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ/chồng con cái và thuộc
hạ, người nhỏ hơn nh, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời,
Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.
Nhân cách: Đệm
Nhân cách còn gọi “Chủ vận trung tâm của họ tên, vận mệnh của cả đời người do
Nhân cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chỉ trong
mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân
cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính danh học, Nhân cách đóng vai t là chủ
vận.
Tổng cách: Đầy đủ của họ tên
Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả
cuộc đời của người đó, đồng thời cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên
trở về sau.
Ngoại cách: = Tổng cách – Nhân cách
Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài hội, những người bằng vai phải lứa,
quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được
coi là “Phó vận”, nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.
VD: Bói quẻ cho người có tên Đỗ Gia Kim Linh,
Ta căn cứ vào chữ Hán: tính theo số nét là: 7 + 10 + 8 + 10
Thiên cách: Đỗ Gia , tổng số nét là 17 thuộc hành Hoả. 17 Quẻ y là quẻ CÁT: Số này
thuận lợi tốt đẹp, quyền lực mưu trí, chí lập thân, s phá bỏ được hoạn nạn, thu được danh
lợi. Nhưng cứng rắn thiếu sự bao dung, cúng quá dễ gãy, sinh chuyện thị phi nên tập mềm
mỏng, phân biệt thiện ác, i hiểm đừng đến. Gặp việc suy nghĩ kỹ hãy làm, sẽ thành công cả
danh và lợi
Địa cách: Kim Linh , tổng số nét là 18 thuộc hành Mộc. 18 Quẻ này là quẻ CÁT: Số này
thuận lợi tốt đẹp, có quyền lực, mưu trí, chí lập thân, sẽ phá bỏ được hoạn nạn, thu được danh
lợi. Nhưng quá cứng rắn, thiếu sự bao dung, cứng quá dễ gãy, sinh chuyện thị phi nên tập mềm
mỏng, phân biệt thiện ác, i hiểm đừng đến. Gặp việc suy nghĩ kỹ hãy làm, sẽ thành công cả
danh và lợi
Bói tên theo số nét Hán tự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bói tên theo số nét Hán tự - Người đăng: hoipntd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bói tên theo số nét Hán tự 9 10 732