Ktl-icon-tai-lieu

Cách thực hiện một email questionaire miễn phí

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách thực hiện một email questionaire miễn phí
Ngày nay, tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường đã dần được khẳng định trong các
doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên ngân sách thực hiện chính là một rào cản lớn khiến
cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, không phải “muốn là được”.
Tuy nhiên, sự phát triển của internet đã đem lại cho doanh nghiệp chúng ta nhiều lợi ích
to lớn. Các cuộc phỏng vấn khách hàng là một phần quan trọng trong nhiều cuộc nghiên
cứu, và giờ đây doanh nghiệp của bạn đã hoàn toàn có thể dùng email để gửi các bảng
câu hỏi đến khách hàng với chi phí tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc phỏng vấn trực
tiếp.
Trong tài nguyên bao la của mạng internet, chắc chắn sẽ có nhiều nhà cung cấp dịch vụ
gửi email questionaire miễn phí. Bạn có thể tự đi tìm và khám phá, hoặc là thử dùng dịch
vụ do tôi giới thiệu xem sao ? Tất cả những gì bạn cần là một kế hoạch chi tiết cho việc
gửi email, và một máy tính đã được nối mạng.
1. Đăng ký
Hãy bắt đầu truy cập vào website  và đăng ký một account miễn phí.
Bronto cho phép bạn nhập 20 địa chỉ email cho một lần gửi (nếu account có trả phí thì sẽ
được nhiều hơn), thay đổi tùy ý tên người gửi (sender) trong email của bạn. Phần quan
trọng nhất là nhập nội dung của bảng câu hỏi, phần này thực hiện đơn giản mà lại cho ra
kết quả khá chuyên nghiệp.
2. Nhập nội dung câu hỏi
Để nhập nội dung cho bảng câu hỏi, bạn lần lượt chọn “Home – Toolbox – Add survey –
Add Question”, màn hình chính của phần nhập câu hỏi như sau:

Lần lượt nhập các nội dung:
- Name: tên câu hỏi (ví dụ: Câu 1)
- Question phrasing: Nội dung câu hỏi (ví dụ: Nghề nghiệp của bạn ?)

- Input method for Answer: Hình thức câu trả lời. Ở đây bạn có 5 lựa chọn:
* Textbox và Big Textbox: Khách hàng trả lời bằng cách nhập văn bản vào ô textbox.
Hình thức này nên hạn chế sử dụng vì sẽ gây khó khăn cho việc phân tích dữ liệu, mặt
khác cũng khiến cho khách hàng ngại trả lời (vì phải suy nghĩ).
* Pulldown menu: Khách hàng trả lời bằng cách chọn 1 trong số những phương án trả lời
có sẵn (trong menu pulldown). Bạn có thể sử dụng hình thức này cho những câu trả lời
dạng single answer (chỉ được phép chọn 1 phương án).
* Checkbox: Khách hàng trả lời bằng cách chọn 1 hoặc nhiều phương án trả lời có sẵn
(click chuột vào các ô có sẵn). Bạn có thể sử dụng hình thức này cho những câu trả lời
dạng multi answer (được phép chọn nhiều phương án).
* Radio button: Khách hàng trả lời bằng cách chọn 1 trong số những phương án có sẵn,
nên sử dụng hìn...
Cách thực hiện một email questionaire miễn phí
Ngày nay, tầm quan trọng của nghiên cứu thị trường đã dần được khẳng định trong các
doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên ngân sách thực hiện chính một rào cản lớn khiến
cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ, không phải “muốn được”.
Tuy nhiên, sự phát triển của internet đã đem lại cho doanh nghiệp chúng ta nhiều lợi ích
to lớn. Các cuộc phỏng vấn khách hàng một phần quan trọng trong nhiều cuộc nghiên
cứu, giờ đây doanh nghiệp của bạn đã hoàn toàn thể dùng email để gửi các bảng
câu hỏi đến khách hàng với chi phí tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc phỏng vấn trực
tiếp.
Trong tài nguyên bao la của mạng internet, chắc chắn sẽ nhiều ncung cấp dịch vụ
gửi email questionaire miễn phí. Bạn có thể tự đi tìm và khám phá, hoặc là thử dùng dịch
vụ do tôi giới thiệu xem sao ? Tất cả những bạn cần một kế hoạch chi tiết cho việc
gửi email, và một máy tính đã được nối mạng.
1. Đăng ký
Hãy bắt đầu truy cập vào website www.bronto.com đăng một account miễn phí.
Bronto cho phép bạn nhập 20 địa chỉ email cho một lần gửi (nếu account có trả phí thì sẽ
được nhiều hơn), thay đổi tùy ý tên người gửi (sender) trong email của bạn. Phần quan
trọng nhất nhập nội dung của bảng câu hỏi, phần này thực hiện đơn giản lại cho ra
kết quả khá chuyên nghiệp.
2. Nhập nội dung câu hỏi
Để nhập nội dung cho bảng câu hỏi, bạn lần lượt chọn “Home – Toolbox – Add survey –
Add Question”, màn hình chính của phần nhập câu hỏi như sau:
Lần lượt nhập các nội dung:
- Name: tên câu hỏi (ví dụ: Câu 1)
- Question phrasing: Nội dung câu hỏi (ví dụ: Nghề nghiệp của bạn ?)
Cách thực hiện một email questionaire miễn phí - Trang 2
Cách thực hiện một email questionaire miễn phí - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách thực hiện một email questionaire miễn phí 9 10 383