Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi rung chuông vàng

Được đăng lên bởi quyenphamquoc66
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2383 lần   |   Lượt tải: 3 lần
111 CÂU HỎI ÔN RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5
NĂM HỌC : 2010 - 2011
Câu 1: Địa Đỉnh núi cao nhất thế giới thuộc châu lục nào:
A- châu Á.
B- châu Âu
C- châu Phi
Đáp án: A- châu Á.
Câu 2: Tiếng Việt Trong bài" Chuỗi ngọc lam" (Tiếng Việt lớp 5 - tập I) cô bé mua
chuỗi ngọc lam để tặng ai?
Đáp án: tặng chị
Câu 3: Sử Cuộc phản công ở kinh thành Huế đã gắn liền với tên tuổi vị vua nào?
A- Vua Hàm Nghi
B- Vua Duy Tân
C- Vua Tự Đức
Đáp án: A- Vua Hàm Nghi
Câu 4: ToánRút gọn phân số
A.

1
2

Đáp án: B-

B.

7
13

35
65

được kết quả là:
C.

5
13

7
13

Câu 5: Tiếng Việt Trong câu: “Dòng suối róc rách như pha lê, hát lên những bản
nhạc dịu dàng.”, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
A. So sánh
B. So sánh và nhân hoá
C. Nhân hoá
Đáp án: B. So sánh và nhân hoá
Câu 6: Khoa Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào?
A- đường hô hấp
B- đường máu.
C- đường tiêu hóa
Đáp án: C- đường tiêu hóa
Câu 7: Địa Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
Khí hậu của nước ta là khí hậu ...., gió mùa.
Đáp án: nhiệt đới
Câu 8: Tiếng Việt Xác định từ loại của từ được gạch chân trong câu văn sau:
“ Dù ông ta có một đống của nhưng ông ta không thấy hạnh phúc.”
Đáp án: Danh từ
Câu 9: Toán Cạnh của một hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của hình lập
phương đó gấp lên mấy lần ?
Đáp án: 27 lần
Câu 10: Kĩ năng Loài chim nào được chọn làm biểu tượng của hòa bình?
Đáp án: chim bồ câu.
Câu 11: Tiếng Việt Thành ngữ nào dưới đây không nói về vẻ đẹp thiên nhiên:
A. Non xanh nước biếc
B. Giang sơn gấm vóc
C. Sớm nắng chiều mưa
Đáp án: C- Sớm nắng chiều mưa
Câu 12: Toán Tích sau đây có tận cùng bằng chữ số nào ?
1 x 2 x 3 x 4 x ... x 48 x 49
Đáp án: chữ số 0

Câu 13: Khoa học Hãy cho biết nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất
là gì?
A. Mặt trăng.
B.Mặt trời.
C.Gió.
Đáp án: B- Mặt trời.
Câu 14: Tiếng Việt Trong hai câu văn sau:
- Nói không thành lời.
- Lễ lạt lòng thành.
Từ “thành” có quan hệ với nhau như thế nào?
A. Nhiều nghĩa
B. Đồng âm
C. Đồng nghĩa
Đáp án: B. Đồng âm
Câu 15: Toán Tìm 15,5% của 16.
Đáp án: 2,48
Câu 16: Tiếng Việt Từ nào không cùng nghĩa với các từ còn lại trong nhóm:
Bao la, mênh mông, bát ngát, nghi ngút, bất tận.
Đáp án: nghi ngút
Câu 17: Lịch sử Câu nói “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết
người Nam đánh Tây ” là câu nói của ai?
Đáp án: Nguyễn Trung Trực
Câu 18: Tiếng Việt Câu văn: “Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng
dài vô tận ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến, bịn rịn.” có sử dụng
biện pháp nghệ thuật nào?
A. Nhân hoá
B. So ...
111 CÂU HỎI ÔN RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5
NĂM HỌC : 2010 - 2011
Câu 1: Địa Đỉnh núi cao nhất thế giới thuộc châu lục nào:
A- châu Á. B- châu Âu C- châu Phi
Đáp án: A- châu Á.
Câu 2: Tiếng Việt Trong bài" Chuỗi ngọc lam" (Tiếng Việt lớp 5 - tập I) cô bé mua
chuỗi ngọc lam để tặng ai?
Đáp án: tặng chị
Câu 3: Sử Cuộc phản công ở kinh thành Huế đã gắn liền với tên tuổi vị vua nào?
A- Vua Hàm Nghi
B- Vua Duy Tân
C- Vua Tự Đức
Đáp án: A- Vua Hàm Nghi
Câu 4: ToánRút gọn phân số
65
35
được kết quả là:
A.
2
1
B.
13
7
C.
13
5
Đáp án: B-
13
7
Câu 5: Tiếng Việt Trong câu: “Dòng suối róc rách như pha lê, hát lên những bản
nhạc dịu dàng.”, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
A. So sánh B. So sánh và nhân hoá C. Nhân hoá
Đáp án: B. So sánh và nhân hoá
Câu 6: Khoa Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào?
A- đường hô hấp
B- đường máu.
C- đường tiêu hóa
Đáp án: C- đường tiêu hóa
Câu 7: Địa Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
Khí hậu của nước ta là khí hậu ...., gió mùa.
Đáp án: nhiệt đới
Câu 8: Tiếng Việt Xác định từ loại của từ được gạch chân trong câu văn sau:
“ Dù ông ta có một đống của nhưng ông ta không thấy hạnh phúc.”
Đáp án: Danh từ
Câu 9: Toán Cạnh của một hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của hình lập
phương đó gấp lên mấy lần ?
Đáp án: 27 lần
Câu 10: Kĩ năng Loài chim nào được chọn làm biểu tượng của hòa bình?
Đáp án: chim bồ câu.
Câu 11: Tiếng Việt Thành ngữ nào dưới đây không nói về vẻ đẹp thiên nhiên:
A. Non xanh nước biếc
B. Giang sơn gấm vóc
C. Sớm nắng chiều mưa
Đáp án: C- Sớm nắng chiều mưa
Câu 12: Toán Tích sau đây có tận cùng bằng chữ số nào ?
1 x 2 x 3 x 4 x ... x 48 x 49
Đáp án: chữ số 0
Câu hỏi rung chuông vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi rung chuông vàng - Người đăng: quyenphamquoc66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Câu hỏi rung chuông vàng 9 10 431