Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG A. MỤC TIÊU SINH HOẠT

Được đăng lên bởi Dinh Toàn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG – CLB VOVINAM CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Duệ - TPHD

Tel: 0975900386

facebook: Vovinam Cao Đẳng Hải Dương

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT
VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
A. MỤC TIÊU SINH HOẠT
1. Mục tiêu:
 Hoạt động của CLB võ thuật Vovinam – Việt Võ Đạo:
- Là nơi có nhiều hoạt động phong phú và phù hợp với nhu cầu và lợi ích của sinh viên,
tạo môi trường cho các sinh viên có khả năng và năng khiếu được bộc lộ, phát triển. Bên
cạnh định hướng giá trị mới, tạo điều kiện cho sinh viên trưởng thành về mọi mặt.
- Tạo ra sân chơi lành mạnh, rèn luyện về thể chất, giao lưu và học hỏi với sinh viên
trường Cao Đẳng Hải Dương nói riêng và với sinh viên các trường và các đơn vị khác nói
chung.
- Tập hợp và huấn luyện các vận động viên đại diện cho trường tham gia thi đấu và biểu
diễn tại các giải diễn ra trong tỉnh và các đơn vị TP khác.
2. Mục tiêu kỹ năng:
 Khóa học này giúp học viên:
- Rèn luyện sức khỏe về thể chất, có khả năng tự vệ cho bản thân khi cần thiết.
- Phát triển các kỹ năng, chủ động, linh hoạt trong giao tiếp, mạnh dạn, tự tin và năng
động hơn khi đứng trước đám đông.
- Tạo lập tâm lý vững vàng, quyết đoán, năng động trong mọi hoàn cảnh.
- Cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ thuật.
B. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ.
- CLB võ thuật Voivnam – Việt Võ Đạo hoạt động dưới sự chỉ đạo và giám sát
của Hội Sinh viên trường Cao Đẳng Hải Dương.
- CLB võ thuật Voivnam – Việt Võ Đạo hoạt động dựa trên nguyên tắc tự
nguyện tham gia của các thành viên, dân chủ trong hoạt động.
- CLB võ thuật Voivnam – Việt Võ Đạo hoạt động theo sự tổ chức và điều hành
của ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm mọi mặt về hoạt động
của câu lạc bộ.

HSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG – CLB VOVINAM CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Duệ - TPHD

Tel: 0975900386

facebook: Vovinam Cao Đẳng Hải Dương

- HSV trường có thể phối hợp, hợp tác với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài
nhà trường để giúp đỡ câu lạc bộ trong quá trình duy trì hoạt động của câu lạc bộ.
- Các hoạt động của câu lạc bộ đều được xây dựng theo kế hoạch, mọi hoạt
động của câu lạc bộ đều được báo cáo với Hội Sinh viên của trường.
- Các hoạt động của câu lạc bộ được chọn lựa dựa trên một số tiêu chí sau đây:
 An toàn trong các buổi tập cũng như thi đấu và giao hữu luôn phải đặt lên
hàng đầu
 Thu hút được đông đảo các thành viên tham gia tập luyện tại CLB.
 ...
HSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG – CLB VOVINAM CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Duệ - TPHD Tel: 0975900386 facebook: Vovinam Cao Đẳng Hải Dương
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT
VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
A. MỤC TIÊU SINH HOẠT
1. Mục tiêu:
Hoạt động của CLB võ thuật Vovinam – Việt Võ Đạo:
- nơi nhiều hoạt động phong phú phù hợp với nhu cầu lợi ích của sinh viên,
tạo môi trường cho các sinh viên khả năng năng khiếu được bộc lộ, phát triển. Bên
cạnh định hướng giá trị mới, tạo điều kiện cho sinh viên trưởng thành về mọi mặt.
- Tạo ra sân chơi lành mạnh, rèn luyện về thể chất, giao lưu học hỏi với sinh viên
trường Cao Đẳng Hải Dương nói riêng và với sinh viên các trường và các đơn vị khác nói
chung.
- Tập hợp huấn luyện các vận động viên đại diện cho trường tham gia thi đấu biểu
diễn tại các giải diễn ra trong tỉnh và các đơn vị TP khác.
2. Mục tiêu kỹ năng:
Khóa học này giúp học viên:
- Rèn luyện sức khỏe về thể chất, có khả năng tự vệ cho bản thân khi cần thiết.
- Phát triển các kỹ năng, chủ động, linh hoạt trong giao tiếp, mạnh dạn, tự tin năng
động hơn khi đứng trước đám đông.
- Tạo lập tâm lý vững vàng, quyết đoán, năng động trong mọi hoàn cảnh.
- Cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ thuật.
B. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ.
- CLB võ thuật Voivnam Việt Đạo hoạt động dưới sự chỉ đạo giám sát
của Hội Sinh viên trường Cao Đẳng Hải Dương.
- CLB thuật Voivnam Việt Đạo hoạt động dựa trên nguyên tắc tự
nguyện tham gia của các thành viên, dân chủ trong hoạt động.
- CLB thuật Voivnam Việt Võ Đạo hoạt động theo sự tổ chức điều hành
của ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm mọi mặt về hoạt động
của câu lạc bộ.
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG A. MỤC TIÊU SINH HOẠT - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG A. MỤC TIÊU SINH HOẠT - Người đăng: Dinh Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG A. MỤC TIÊU SINH HOẠT 9 10 358