Ktl-icon-tai-lieu

Chuyến tàu 16h50

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 4245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYẾN TÀU 16 GIỜ 50

1

Chương một
Bà Gilucuddy hấp tấp và hổn hển cố bước theo một người nhân viên
đội vận chuyển đang vác chiếc vali to của bà lách qua đám khách hành
khách chen chúc trong ga xe lửa Paddington của thủ đô London. Bà đã có
tuổi, vóc lại thấp, hơi béo, nặng nề rảo bước cố gắng theo kịp nhân viên trẻ,
chân dài, đang băng băng đi về phía sân ga. Đã thế, bà còn ôm xách đủ thứ
lỉnh kỉnh, toàn quà Noel bà vừa mua sắm ở thủ đô.
Sắp đến ngày lễ lớn nên hành khách rất đông, bà Gilucuddy bị xô đẩy
từ các phía, cả đám khách vừa xuống tàu, cả đám khách chen lấn để ra cho
kịp chuyến tàu tới, chưa kể những hành khách vây chặt các quầy ăn uống
giải khát và các bàn chỉ dẫn. Được thần May Mắn phù hộ, cuối cùng bà
Gilucuddy ra được đến đường sắt số 3, nơi đoàn tàu "của bà" đang đỗ, chuẩn
bị xuất phát. Đó là chuyến tàu 16h50'. Đúng lúc đó, loa điện trên cao vang
lên: "Chuyến tàu đi Brackhampton và Milchester sẽ chuyển bánh sau đây 4
phút".
Thở phào nhẹ nhõm, bà khách Gilucuddy lúc này mới nghĩ đến vé. Bà
vội lục trong túi xách, cuối cùng lần được nó tận dưới đáy, giữa đủ thứ vặt
vãnh. Bà ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên thấy nhân viên bốc vác đứng trước toa
hạng ba. Hơi thở vẫn còn hổn hển, bà nhăn mặt khó chịu:
- Tôi đi toa hạng nhất cơ mà, bà nói giọng đĩnh đạc.
Không tỏ vẻ khó chịu, người nhân viên bốc vác liếc nhìn tấm áo măng
tô của bà khách màu muối tiêu, may cắt theo kiểu đàn ông, lẩm bẩm nói:
- Tôi không ngờ đấy.
Anh ta nhấc vali đi lên và đi về phía toa hạng nhất. Cuối cùng bà đã
leo lên được toa tầu. Sau khi xếp hành lý vào một căn trống, chưa có hành
khách nào, bà quay lại trả tiền công kèm theo một khoản "trà thuốc" nhỏ.
Ngồi thoải mái xong, bà Gilucuddy liếc nhìn xuống sân ga rồi lật tung
trang tạp chí ra xem. Liền sau đấy, bà gục đầu, để rơi tờ tạp chí xuống sàn,
thiếp ngủ. Phải đến lúc tàu phanh lại, lắc mạnh, bà mới choàng tỉnh. Nỗi mệt
mỏi lúc trước đã tan biến, bà sửa lại chiếc mũ nhỏ trên đầu, lơ đãng nhìn
phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Đúng ra, chỉ là những bóng đem lờ mờ,
bởi mùa đông tối nhanh. Chỉ 5 ngày nữa là Noel, tuy nhiên những ánh đèn
phía xa vẫn đem lại cho bà một chút vui vui.

Agatha Christie

2

Một nhân viên đường sắt đi ngang qua bên ngoài lối đi, rao to, phá
không khí yên tĩnh của toa tàu:
- Đã có trà, quý khách nào dùng xin cho biết!
Bà Gilucuddy ngập ngừng, nhớ lại đã tiêu gần cạn số tiền mang ở nhà
đi trong các cửa tiệm của thủ đô London. Một linh cảm khiến bà giật mình,
đưa mắt kiểm tra số hành lý vẫn còn ngổn ngang trê...
CHUYN TÀU 16 GI 50 1
Chương mt
Bà Gilucuddy hp tp và hn hn c bước theo mt người nhân viên
đội vn chuyn đang vác chiếc vali to ca bà lách qua đám khách hành
khách chen chúc trong ga xe la Paddington ca th đô London. Bà đã có
tui, vóc li thp, hơi béo, nng n ro bước c gng theo kp nhân viên tr,
chân dài, đang băng băng đi v phía sân ga. Đã thế, bà còn ôm xách đủ th
lnh knh, toàn quà Noel bà va mua sm th đô.
Sp đến ngày l ln nên hành khách rt đông, bà Gilucuddy bđẩy
t các phía, c đám khách va xung tàu, c đám khách chen ln để ra cho
kp chuyến tàu ti, chưa k nhng hành khách vây cht các quy ăn ung
gii khát và các bàn ch dn. Được thn May Mn phù h, cui cùng bà
Gilucuddy ra được đến đường st s 3, nơi đoàn tàu "ca bà" đang đỗ, chun
b xut phát. Đó là chuyến tàu 16h50'. Đúng lúc đó, loa đin trên cao vang
lên: "Chuyến tàu đi Brackhampton và Milchester s chuyn bánh sau đây 4
phút".
Th phào nh nhõm, bà khách Gilucuddy lúc này mi nghĩ đến vé. Bà
vi lc trong túi xách, cui cùng ln được nó tn dưới đáy, gia đủ th vt
vãnh. Bà ngng lên nhìn, ngc nhiên thy nhân viên bc vác đứng trước toa
hng ba. Hơi th vn còn hn hn, bà nhăn mt khó chu:
- Tôi đi toa hng nht cơ mà, bà nói ging đĩnh đạc.
Không t v khó chu, người nhân viên bc vác liếc nhìn tm áo măng
tô ca bà khách màu mui tiêu, may ct theo kiu đàn ông, lm bm nói:
- Tôi không ng đấy.
Anh ta nhc vali đi lên và đi v phía toa hng nht. Cui cùng bà đã
leo lên được toa tu. Sau khi xếp hành lý vào mt căn trng, chưa có hành
khách nào, bà quay li tr tin công kèm theo mt khon "trà thuc" nh.
Ngi thoi mái xong, bà Gilucuddy liếc nhìn xung sân ga ri lt tung
trang tp chí ra xem. Lin sau đấy, bà gc đầu, để rơi t tp chí xung sàn,
thiếp ng. Phi đến lúc tàu phanh li, lc mnh, bà mi choàng tnh. Ni mt
mi lúc trước đã tan biến, bà sa li chiếc mũ nh trên đầu, lơ đãng nhìn
phong cnh lướt qua ngoài ca s. Đúng ra, ch là nhng bóng đem l m,
bi mùa đông ti nhanh. Ch 5 ngày na là Noel, tuy nhiên nhng ánh đèn
phía xa vn đem li cho bà mt chút vui vui.
Chuyến tàu 16h50 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyến tàu 16h50 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
Chuyến tàu 16h50 9 10 606