Ktl-icon-tai-lieu

công thức ký tự trên facebook

Được đăng lên bởi Sophie
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công thức để thể hiện các biểu tượng:
Cho máy tính bàn: Alt + số.
Laptop: Fn + Alt + số được đặt ngay trên các ký tự.

Dislike:
Alt + 1 ☺, Alt + 2 ☻, Alt + 3 ♥, Alt + 4 ♦ ,Alt + 5 ♣, Alt + 6 ♠, Alt + 7 •, Alt + 8 ◘, Alt + 9 ○, Alt + 10 ◙, Alt + 11
♂, Alt + 12 ♀, Alt + 13 ♪, Alt + 14 ♫, Alt + 15 ☼, Alt + 16 ►, Alt + 17 ◄, Alt + 18 ↕, Alt + 19 ‼, Alt + 20 ¶, Alt
+ 21 §, Alt + 22 ▬, Alt + 23 ↨, Alt + 24 , Alt + 25 ↓, Alt + 26 →, Alt + 27 ←, Alt + 28 ∟, Alt + 29 ↔, Alt + 30
▲, Alt + 31 ▼
Thời tiết: Mặt trời: ☀ --- Mây: --- Mưa: ☂ --- Tuyết: ☃

...
Công thức để thể hiện các biểu tượng:
Cho máy tính bàn: Alt + số.
Laptop: Fn + Alt + số được đặt ngay trên các ký tự.
Dislike:
Alt + 1 ☺, Alt + 2 ☻, Alt + 3 ♥, Alt + 4 ♦ ,Alt + 5 ♣, Alt + 6 ♠, Alt + 7 •, Alt + 8 ◘, Alt + 9 ○, Alt + 10 ◙, Alt + 11
♂, Alt + 12 ♀, Alt + 13 ♪, Alt + 14 ♫, Alt + 15 ☼, Alt + 16 ►, Alt + 17 ◄, Alt + 18 ↕, Alt + 19 ‼, Alt + 20 ¶, Alt
+ 21 §, Alt + 22 ▬, Alt + 23 ↨, Alt + 24 , Alt + 25 ↓, Alt + 26 →, Alt + 27 ←, Alt + 28 ∟, Alt + 29 ↔, Alt + 30
▲, Alt + 31 ▼
Thời tiết: Mặt trời: --- Mây: --- Mưa: --- Tuyết:
công thức ký tự trên facebook - Người đăng: Sophie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
công thức ký tự trên facebook 9 10 867