Ktl-icon-tai-lieu

Công thức xoay rubik bước OLL

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4559 lần   |   Lượt tải: 5 lần
[OLL] 57 trường hợp

NOTE:

-Toàn bộ những ct mình ghi trên mỗi TH k phải là công thức để
giải TH ấy mà là CT để tráo (scramble) ra TH ấy
-Những công thức đc ghi sau * là ct để giải TH đấy
-Mỗi một * là 1 ct để giải TH đấy
-1 TH có nhiều ct để giải nên các bạn chọn ct nào dễ ft nhất để
dùng chứ k phải học hết
-Có nhiều ct được để trong ( ) là để tách ra cho dễ nhìn và có 1
tác dụng khác là mỗi 1 cái ( ) đấy là 1 ft (finger trick) để th
dùng dễ dàng hơn, tuy có th công thức dài nhưng mà ft dễ thì
mình khuyên các bạn nên dùng ct có ft dễ để giải th đấy

1.Tất cả các cạnh đc lật (7TH)
TH1:R U2 R' U' R U' R'

* R U R' U R U2 R'
* y' R' U2 R U R' U R
* y L' U2 L U L' U L
* y2 L U L' U L U2 L'
* R U' L' U R' U' L
TH2:R U R' U R U2 R'

* y2 R' U' R U' R' U2 R
* y' R U2 R' U' R U' R'
* y' L U2 L' U' L U' L'
* L' U' L U' L' U2 L
* L' U R U' L U R'
* y' L' U R U' L U R'
TH3:R U R' U R U' R' U R U2' R'

* R U R' U R U' R' U R U2 R'
* y R U2 R' U' R U R' U' R U' R'
* y F (R U R' U') (R U R' U') (R U R' U') F'
* y F' (L' U' L U) (L' U' L U) (L' U' L U) F
* R' U' R U' R' U R U' R' U2 R
* L U L' U L U' L' U L U2 L'
* y (R' U R U) (R' U R U') (R' U R U') R' U' R U2 R' U R
TH4:R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R

* R U2 R2' U' R2 U' R2' U2 R
* f (R U R' U') f' F (R U R' U') F'
* y2 f' (L' U' L U) f F' (L' U' L U) F
* y2 L' U2 L2 U L2 U L2 U2 L'
* R U2 R2 U' R' U R U' R U' R' y M' U2 M
* R' U L U' R U' L' U' L U' L'
* y2 L U' R' U L' U R U R' U R
TH5:R U2 R D R' U2 R D' R2

* R2 D' R U2 R' D R U2 R
* L2 D L' U2 L D' L' U2 L'
* R' U2 R F U' R' U' R U F'
* l2 U' R D2 R' U R D2 R
* y' R U R' U' (R U' R' U2)(R U' R' U2) R U R'
* y2 R' F2 R U2 R U2 R' F2 R U2 R'
TH6:R' F' L' F R F' L F

* r U R' U' L' U R U' x'
* r U R' U' r' F R F'
* y' F R U R' U' R U' R' U' R U R' F'
* R U R2' U' R2 U' R2' U2' R U' R U' R'
* y' R U' R' (U2 R U R') (U2 R U R') (U R U' R')
* y x D' R' U R D R' U' R x'
* y x D L U' L' D' L U L' x'

TH7:R' F' L F R F' L' F

* y2 R' F R B' R' F' R B
* y' F' r U R' U' r' F R
* y' x U R' U' L U R U' r'
* R' F' L' F R F' L F
* y R' U' (R U R' F') (R U R' U') (R' F R2)
* y2 R U2' R D R' U2 R D' R2'
* y2 F R' F' r U R U' r'

2. Không có cạnh nào được lật (8TH)
TH1:F R' F' R U R2 B' R' B U' R'

* (R U2) (R2' F R F' U2') (R' F R F')
* R U B' R B R2 U' R' F R F'
TH2:R U2 R2 F R F' U2 R' F R F' U2

* F (R U R' U') F' f (R U R' U') f'
* y2 F' (L' U' L U) F f' (L' U' L U) f
* y r U r' U2 r U2 R' U2 R U' r'
* y l' U' l U2 l' U2 L U2 L' U l
* y2 F R' F' R U R2 B' R' B U' R'
Quote:Cách ...
[OLL] 57 trường hợp
NOTE:
-Toàn bộ những ct mình ghi trên mỗi TH k phải là công thức để
giải TH ấy mà là CT để tráo (scramble) ra TH ấy
-Những công thức đc ghi sau * là ct để giải TH đấy
-Mỗi một * là 1 ct để giải TH đấy
-1 TH có nhiều ct để giải nên các bạn chọn ct nào dễ ft nhất để
dùng chứ k phải học hết
-Có nhiều ct được để trong ( ) là để tách ra cho dễ nhìn và có 1
tác dụng khác là mỗi 1 cái ( ) đấy là 1 ft (finger trick) để th
dùng dễ dàng hơn, tuy có th công thức dài nhưng mà ft dễ thì
mình khuyên các bạn nên dùng ct có ft dễ để giải th đấy
1.Tất cả các cạnh đc lật (7TH)
TH1:R U2 R' U' R U' R'
* R U R' U R U2 R'
* y' R' U2 R U R' U R
* y L' U2 L U L' U L
* y2 L U L' U L U2 L'
* R U' L' U R' U' L
TH2:R U R' U R U2 R'
* y2 R' U' R U' R' U2 R
* y' R U2 R' U' R U' R'
* y' L U2 L' U' L U' L'
* L' U' L U' L' U2 L
* L' U R U' L U R'
* y' L' U R U' L U R'
TH3:R U R' U R U' R' U R U2' R'
Công thức xoay rubik bước OLL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức xoay rubik bước OLL - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Công thức xoay rubik bước OLL 9 10 386