Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ MẠNG VIỄN THÔNG

Được đăng lên bởi vutronghuong94
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

--------------........o0o.......
Hà nội, ngày 11 tháng 01. Năm 2013

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ MẠNG VIỄN THÔNG
1. Tên chuyên đề:
"Tổng quan về IPv6”

2. Giới thiệu chuyên đề:
Địa chỉ IPv6 được nhóm chuyên trách về kỹ thuật của IETF (Internet
Engineering Task Force) của hiệp hội Internet đề xuất thực hiện dựa trên cơ sở kế
thừa cấu trúc và tổ chức của IPv4.
IPv4 có 32 bits địa chỉ với khả năng lý thuyết có thể cung cấp 1 không gian địa
chỉ 232 =4.294.967.296 địa chỉ. Còn Ipv6 với 128 bit địa chỉ, dài gấp 4 lần Ipv4, có
khả năng cung cấp 1 không gian địa chỉ gấp 2 96 lần. Số địa chỉ này nếu rải đều trên
bề mặt quả đất thì mỗi mét vuông có khoảng 656.570 tỷ tỷ địa chỉ. Đây là một
không gian địa chỉ cực lớn với mục đích không chỉ cho Internet mà còn cho tất cả
các mạng máy tính, hệ thống viễn thông, hệ thống điều khiển và thậm chí cho từng
vật dụng gia đình.
Với tốc độ phát triển hiện nay, ko gian địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt. Vấn đề
chuyển đổi sang IPv6 là tất yếu trong tương lại. Việc nắm bắt trước các kỹ thuật
truyển đồi và thực hiện các dịch vụ trên nền IPv6 là vấn đề hết sức cần thiết. Bởi
vậy nhóm em đã tiến hành nghiên cứu về các vấn đề khó khăn của IPv4 hiện nay và
lý thuyết tổng quan về IPv6.

3. Nội dung chính
Chương 1 : Các vấn đề của địa chỉ IPv4

1

1. Địa chỉ IPv4
2. Các vấn đề của IPv4
3. Các ưu điểm mà IPv6 cung cấp
Chương 2 : Tổng quan về địa chỉ IPv6
1. Cấu trúc và các loại địa chỉ IPv6
1.1. Cấu trúc
1.2. Cấp phát địa chỉ IPv6
1.3. Các loại địa chỉ IPv6
1.1.1. Địa chỉ unicast
1.1.2. Địa chỉ Anycast21
1.1.3. Địa chỉ Multicast
1.1.4. Các dạng địa chỉ IPv6 khác
2. Cấu trúc trường header của gói tin IPv6
2.1. Cấu trúc Header của gói tin IPv6
2.2. Extension header
3. ICMPv6
3.1. Cấu trúc
3.2. Một số loại bản tin ICMP
3.3. Quá trình phân mảnh và xác định MTU
4. Neighbour discoverry
4.1. Các bản tin ICMP sử dụng trong neighbour discovery
4.2. Bản tin Router Solicitation
4.3. Một số chức năng mà ND cung cấp
5. Autoconfiguration
5.1. Stateful và Stateless autoconfiguration
5.2. Router và network renumbering
6. Định tuyến trong IPv6
6.1. Distance vector
6.2. Link state
2

6.3. RIP và RIPng
6.4. OSPF và OSPFn
7. Security trong IPv6
7.1. Các mode hoạt động
7.2. Hoạt động

4. Phân công nhiệm vụ
Sinh viên

Nội dung thực hiện

Chu Sỹ Nam

Chương I

Nguyễn Văn Toàn

Chương II,phần 2.1+2.2

Nguyễn Danh Tuyến

Chương II, phần ...
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
........o0o.......
Hà nội, ngày 11 tháng 01. Năm 2013
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ MẠNG VIỄN THÔNG
1. Tên chuyên đề:
"Tổng quan về IPv6”
2. Giới thiệu chuyên đề:
Địa chỉ IPv6 được nhóm chuyên trách về kỹ thuật của IETF (Internet
Engineering Task Force) của hiệp hội Internet đề xuất thực hiện dựa trên sở kế
thừa cấu trúc và tổ chức của IPv4.
IPv4 32 bits địa chỉ với khả năngthuyết có thể cung cấp 1 không gian địa
chỉ 2
32
=4.294.967.296 địa chỉ. Còn Ipv6 với 128 bit địa chỉ, dài gấp 4 lần Ipv4,
khả năng cung cấp 1 không gian địa chỉ gấp 2
96
lần. Số địa chỉ này nếu rải đều trên
bề mặt quả đất thì mỗi mét vuông khoảng 656.570 tỷ tỷ địa chỉ. Đây một
không gian địa chỉ cực lớn với mục đích không chỉ cho Internet còn cho tất cả
các mạng máy nh, hệ thống viễn thông, hệ thống điều khiển và thậm chí cho từng
vật dụng gia đình.
Với tốc độ phát triển hiện nay, ko gian địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt. Vấn đề
chuyển đổi sang IPv6 tất yếu trong tương lại. Việc nắm bắt trước các kỹ thuật
truyển đồi thực hiện các dịch vụ trên nền IPv6 vấn đề hết sức cần thiết. Bởi
vậy nhóm em đã tiến hành nghiên cứu về các vấn đề khó khăn của IPv4 hiện nay và
lý thuyết tổng quan về IPv6.
3. Nội dung chính
Chương 1 : Các vấn đề của địa chỉ IPv4
1
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ MẠNG VIỄN THÔNG - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ MẠNG VIỄN THÔNG - Người đăng: vutronghuong94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ MẠNG VIỄN THÔNG 9 10 254