Ktl-icon-tai-lieu

độc học môi trường dioxin

Được đăng lên bởi Huỳnh Thiện Chí
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

BàiThuyếtTrình:ĐộcHọcMôiTrườngDioxin

HuỳnhThiệnChí
NguyễnTrungHiếu

MụcLục

Chương1 :giớithiệu
Chương2 :
Chương3 :
Chương4 :

I.GiớiThiệu



1.1kháiniệm



Dioxin là tên gọi chung của một nhóm hàng trăm các hợp chất hóa học tồn tại bền vững trong
môi trường cũng như trong cơ thể con người và các sinh vật khác. Tùy theo số nguyên tử Cl và vị
trí không gian của những nguyên t ử này, dioxine có 75 đồng phân PCDD (poly-chloro-dibenzodioxines) và 135 đồng phân PCDF (poly-chloro-dibenzo-furanes) với độc tính khác nhau. Dioxine
còn bao gồm nhóm các poly-chloro-biphényles, là các chất tương tự dioxine, bao gồm 419 ch ất
hóa học trong đó có 29 chất đặc biệt nguy hiểm. Trong s ố các h ợp ch ất dioxine, TCDD là nhóm
độc nhất.

Nguồngốc



Từđầuthếkỹ20,kểtừkhicôngtyDow Chemical Midland
ởHoakỳthànhcôngtrongviệcsảnxuấthàngloạtkhíchlorsaukhitáchr ờiđượcdungd ịchmu ối ăn.K ểt ừđó,chl
orđượcdùngđểchếbiếnđủcácloạithuốctrừsâurầy,diệtcỏdại,vàcáchợpchấtdeo(plastic)nh ấtlàch ất polyv
inyl
chloride.Chấtnàyđãđượcxemnhưlàmộtcuộccáchmạngkhoahọckỹthuậtthờibấygiờvìđãmanglạinhiều ứ
ngdụngtrongkỹnghệchoth ếgiới.Trongthuốcdiệtcỏdạivàkhaiquang2,4,5-T (trichlorophenoxyaceticacid), Dioxinđượctìmthấynhiềunhất,ướctínhvàođộ2 ppm (ph ầntriệu).

II)ĐặcTínhcủađộcchấtioxin



Tínhchấtvậtlý:

Dioxinslàhợpchấtkhóphânhủy,cóthểbịphânh ủyd ầnd ướiánhm ặttrời ,ước tính là 50% trong vòng vài tháng
dưới ánh sáng mặt trời.Nhưngnólạitồnđọngrấtlâutrong đất.Dioxins b ị chôn sâu trong lòng đất tr ước khi
thoái biến sẽ bị hủy hoại sau nhiều th ập niên,thì s ẽ có t ồn d ư và vì v ậy là m ột m ối lo ng ại



- Dioxinlàchấtcóthểhòatantrongmỡ,khóbayh ơi,íttantrongn ước,khôngth ểth ẩmth ấuvàoth ựcv ật. Nó
cóthểhòatanvàocácdungmôihữucơnh ưdầuhỏa,diezen,…



-TCDDcóápsuấtbayhơirấtthấp,chỉbằng1,7.10

-6

mmHg ở 25ºC,điểmnóngchảycaoở

305ºCvàkhảnăngtantrongnướcchỉ0,2µg/lit.Hợpchấtnàyổn địnhnhiệt đếnkho ảng750ºC,độổn địnhhóa
họccao.

Tínhchấthóah

III.Khảnănglantruyềncủađộcchấthọctrongmôitrường

...
TR NG I H C S PH M K THU T TP.HCMƯỜ ĐẠ Ư
BàiThuy tTrình: cH cMôiTr ngDioxinế Độ ườ
Hu nhThi nChí
Nguy nTrungHi u ế
độc học môi trường dioxin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
độc học môi trường dioxin - Người đăng: Huỳnh Thiện Chí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
độc học môi trường dioxin 9 10 969