Ktl-icon-tai-lieu

gemini

Được đăng lên bởi Chirisinfu Tran
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁC SƠ ĐỒ TỰ ĐỘNG
Giới thiệu:
Gemini Nest Expert là một trong 4 gói cơ bản của Hệ thống phần mềm GeminiCAD. Đây là công
cụ hỗ trợ người sử dụng trong việc giác sơ đồ & giác sơ đồ hoàn toàn tự động. Đây là công cụ hỗ
trợ đắc lực nhất cho sản xuất với thời gian giác sơ đồ được rút ngắn tối đa và hiệu suất cao nhất! Các
công cụ hỗ trợ trong phần mềm này khá đa dạng và dễ dàng vận dụng. Hơn nữa, tính năng tích hợp
giác hàng trăng sơ đồ suốt đêm giúp người sử dụng linh hoạt và chủ động hơn khi nhu cầu sản xuất
tăng cao. Giao diện được trình bày khá đơn giản và dễ hiểu nên không mất nhiều thời gian để thích
nghi và vận dụng.

Giao diện:

Một số đề xuất:
 Trong phần Gemini Nest Expert (GNE) ta học không theo thứ tự như phần Gemini
Pattern Editor (GPD) mà sẽ học như khi đang sản xuất để có thể ứng dụng nhanh
nhất vào thực tế!
 Trong Gemini Nest Expert (GNE) có một số công cụ không có hướng dẫn vì các
công cụ này đã có trong phần GPD
1 – Lấy ( Import ) File rập để giác sơ đồ:

* Khi đi (giác) sơ đồ bằng tay => nhìn thống kê chi tiết (giả sử: 78 / 80) có nghĩa vẫn còn
thiếu 2 chi tiết chưa đưa xuống.
2- Open
: Mở file sơ đồ có sẵn của GeminiCAD để giác lại hoặc chỉnh sửa, xuất ra
File in định dạng HPGL:
Mở được 2 định dạng *.pt (File của Gemini Cut Plan) & định dạng *.mrk (File của Gemini
Nest Expert):
- Chọn công cụ => chọn nơi đã lưu File => kích đúp vào File cần mở.

* Sau khi ta mở (Open) File sơ đồ => giao diện màn hình sẽ như hình trên => dùng công cụ
để chỉnh sửa...
3Thêm rập vào sơ đồ:
Giả sử ta giác sơ đồ bị thiếu chi tiết => dùng công cụ này để thêm chi tiết (rập) vào sơ đồ cần
giác:
- Kích nét sổ ra của công cụ => chọn Định dạng của rập cần thêm => làm theo hình bên
dưới

4- Qui định cho sơ đồ:
Thông thường người thiết kế đã qui định thuộc tính cho từng chi tiết sau khi thiết kế => mặc
định
* Nếu muốn thay đổi thuộc tính ta sẽ có nhiều lựa chọn để thay đổi:
- Sau khi Import rập vào => chúng ta sẽ qui định cho sơ đồ (tùy thuộc vào đặc tính riêng của
từng mã hàng: giác tự do, giác theo 1 chiều, được phép xoay bao nhiêu độ, được phép lật
hay không,...)

Nhấn giữ phím Shift để chọn 2 hay nhiều chi tiết , nhấn Ctrl + A để chọn tất cả các chi tiết.
* Qui định mỗi size giác theo một chiều hoặc mỗi nhóm giác theo 1 chiều

5-Giác sơ đồ với thun ống: Lựa chọn chung

*

Giác các chi tiết có ĐX liền (Symmetrical) đi ra 2 bên biên vải thun ống

*
Bung các chi tiết có ĐX liền (Symmetrical) thành CT liền để giác bình thường trên
thun ống

6- Giác sơ đồ : sau các...
GIÁC SƠ ĐỒ TỰ ĐỘNG
Giới thiệu:
Gemini Nest Expert một trong 4 gói cơ bản của Hthống phần mềm GeminiCAD. Đây công
cụ hỗ trợ người sử dụng trong việc giác đồ & giác đồ hoàn toàn tự đng. Đây công cụ hỗ
trợ đắc lực nhất cho sản xuất với thời gian giác đồ được rút ngắn tối đa hiệu suất cao nhất! Các
công cụ hỗ trtrong phần mềm này khá đa dạng dễ dàng vn dụng. Hơn nữa, tính năng tích hợp
giác hàng trăng đồ suốt đêm giúp người sử dng linh hoạt chủ động hơn khi nhu cầu sản xuất
tăng cao. Giao diện được trình bày khá đơn giản và dễ hiểu nên không mất nhiều thời gian để thích
nghi và vận dụng.
Giao diện:
Một số đề xuất:
Trong phần Gemini Nest Expert (GNE) ta hc không theo thứ tự n phần Gemini
Pattern Editor (GPD) sẽ học như khi đang sản xuất để thể ứng dụng nhanh
nhất vào thực tế!
Trong Gemini Nest Expert (GNE) một số công cụ không hướng dẫn các
công cụ này đã có trong phn GPD
1 – Lấy ( Import ) File rập để giác sơ đồ:
gemini - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
gemini - Người đăng: Chirisinfu Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
gemini 9 10 548