Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn chơi rubik

Được đăng lên bởi luutranhuutin-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 0 lần
sevenup - baothai - anima99998 –  – Thế Giới Cờ

Hướng dẫn chơi rubik một cách đơn giản
I/ Giới thiệu về rubik:
-Rubik là một khối lập phương gồm 6 gồm 6 màu khác nhau là đỏ, cam,
vàng, trắng, xanh lá và xanh dương. Thông thường thì mặt đỏ sẽ đối diện với
mặt cam, mặt vàng đối diện với mặt trắng và mặt xanh lá đối diện với mặt
xanh dương. Nhiệm vụ của bạn là phải giải chúng để chúng có thể trở lại 6
màu khác nhau ở mỗi mặt.
-Rubik có 6 cục không di chuyển được, chúng sẽ nằm ở một vị trí cố định,
đó là những cục trung tâm (hay còn gọi là cục giữa), chúng sẽ giúp bạn định
vị được mặt nào bạn sẽ làm.
-Rubik có 20 cục di chuyển được, bao gồm 8 cục có 3 mặt (cục góc) và 12
cục có 2 mặt (cục cạnh). Cục giữa sẽ không đổi được vị trí của cục góc và
ngược lại.
II/ Hướng dẫn chơi rubik:
Trước khi đi vào hướng dẫn cách chơi, tôi sẽ quy định một số điều như sau:
+ Mặt đằng trước (như hình là mặt xanh lá) sẽ là mặt chính (kí hiệu C).
+ Mặt đằng sau (như hình là mặt xanh dương) sẽ là mặt sau (kí hiệu S).
+ Mặt bên trái (như hình là mặt đỏ) sẽ là mặt trái (kí hiệu T).
+ Mặt bên phải (như hình là mặt cam) sẽ là mặt phải (kí hiệu P).
+ Mặt ở trên (như hình là mặt vàng) sẽ là mặt nắp (kí hiệu N).
+ Mặt ở dưới (như hình là mặt trắng) sẽ là mặt đáy (kí hiệu D).
+ Khi quay một mặt theo chiều kim đồng hồ của mặt đang làm, tôi sẽ sử
dụng chữ (ví dụ TDS nghĩa là quay theo thứ tự mặt trái, đáy, sau theo chiều
kim đồng hồ).
+ Khi quay một mặt theo chiều ngược chiều kim đồng hồ của mặt đang
làm, tôi sẽ sử dụng chữ và theo sau một dấu ‘ ( ví dụ T’D’S’ nghĩa là quay
theo thứ tự mặt trái, đáy, sau theo chiều ngược chiều kim đồng hồ)
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phương pháp giải.
+ Khi quay 2 lần, tôi sẽ sử dụng chữ và theo sau là số 2 (ví dụ T2D2S2
nghĩa là quay theo thứ tự trái, đáy, sau 2 lần), khi quay 2 lần không nhất thiết
phải quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.
+ Các cục nằm ở dưới cùng (bao gồm 4 cục góc, 4 cục cạnh và 1 cục giữa)
là tầng 1, các cục nằm ở giữa (bao gồm 4 cục cạnh, 4 cục giữa) là tầng 2 và
các cục nằm trên cùng (bao gồm 4 cục góc, 4 cục cạnh và 1 cục giữa) là tầng
3.
+ Trong hình của cục rubik, hình vị trí nào có màu sẽ là vị trí các bạn cần
quan tâm đến, còn vị trí nào có màu xám các bạn sẽ không cần quan tâm đến
màu của nó.

-1-

sevenup - baothai - anima99998 –  – Thế Giới Cờ

+ Lưu ý đặc biệt: từ lúc làm giai đoạn 1 đến khi hoàn thành, các bạn không
được đổi vị trí của các mặt khác để làm mặt nắp, các mặt xung...
sevenup - baothai - anima99998 – www.gamevn.com – Thế Giới C
- 1 -
Hướng dẫn chơi rubik một cách đơn giản
I/ Giới thiệu về rubik:
-Rubik là một khối lập phương gồm 6 gồm 6 màu khác nhau là đỏ, cam,
vàng, trắng, xanh lá và xanh dương. Thông thường thì mặt đỏ sẽ đối diện với
mặt cam, mặt vàng đối diện với mặt trắng và mặt xanh lá đối diện với mặt
xanh dương. N
hiệm vụ của bạn là phải giải chúng để chúng có thể trở lại 6
màu khác nhau ở mỗi mặt.
-Rubik có 6 cục không di chuyển được, chúng sẽ nằm ở một vị trí cố định,
đó là những cục trung tâm
(hay còn gọi là cục giữa), chúng sẽ giúp bạn định
vị được mặt nào bạn sẽ làm.
-Rubik có 20 c
ục di chuyển được, bao gồm 8 cục có 3 mặt (cục góc) và 12
c
ục có 2 mặt (cục cạnh). Cục giữa sẽ không đổi được vị trí của cục góc và
ngược lại.
II/ Hướng dẫn chơi rubik:
Trước khi đi vào hướng dẫn cách chơi, tôi sẽ quy định một số điều như sau:
+ Mặt đằng trước (như hình là mặt xanh lá) sẽ là mặt chính (kí hiệu C).
+ M
ặt đằng sau (như hình là mặt xanh dương) sẽ là mặt sau (kí hiệu S).
+ M
ặt bên trái (như hình là mặt đỏ) sẽ là mặt trái (kí hiệu T).
+ M
ặt bên phải (như hình là mặt cam) sẽ là mặt phải (kí hiệu P).
+ M
ặt ở trên (như hình là mặt vàng) sẽ là mặt nắp (kí hiệu N).
+ M
ặt ở dưới (như hình là mặt trắng) sẽ là mặt đáy (kí hiệu D).
+ Khi quay m
ột mặt theo chiều kim đồng hồ của mặt đang làm, tôi ss
dụng chữ (ví dụ TDS nghĩa là quay theo thứ tự mặt trái, đáy, sau theo chiều
kim đồng hồ)
.
+ Khi quay m
ột mặt theo chiều ngược chiều kim đồng hồ của mặt đang
làm, tôi sẽ sử dụng chữ và theo sau một dấu ‘ ( ví dụ T’D’S’ nghĩa là quay
theo th
ứ tự mặt trái, đáy, sau theo chiều ngược chiều kim đồng hồ)
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phương pháp giải.
+ Khi quay 2 l
ần, tôi sẽ sử dụng chữ và theo sau là số 2 (ví dụ T2D2S2
nghĩa là quay theo thứ tự trái, đáy, sau 2 lần), khi quay 2 lần không nhất thiết
phải quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.
+ Các c
ục nằm ở dưới cùng (bao gồm 4 cục góc, 4 cục cạnh và 1 cục giữa)
là tầng 1, các cục nằm ở giữa (bao gồm 4 cục cạnh, 4 cục giữa) là tầng 2 và
các c
ục nằm trên cùng (bao gồm 4 cục góc, 4 cục cạnh và 1 cục giữa) là tầng
3.
+ Trong hình c
ủa cục rubik, hình vị trí nào có màu sẽ là vị trí các bạn cần
quan tâm đến, c
òn vị trí nào có màu xám các bạn sẽ không cần quan tâm đến
màu của nó.
Hướng dẫn chơi rubik - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn chơi rubik - Người đăng: luutranhuutin-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hướng dẫn chơi rubik 9 10 500