Ktl-icon-tai-lieu

Kịch Tết 2015

Được đăng lên bởi thelastsonofcapricorn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÁO SINH VIÊN
Sau bài múa lung linh mai vàng đẩu ưỡn ẹo đi ra
Đẩu : (hát) tết tết tết tết tết đến rồi. tết tết tết tết tết đến rồi. tết đến trong thiên đình rồi
_ mọi năm đến muộn năm nay rút kinh nghiệm đến sớm. mà sao giờ này vẫn chưa có ai nhỉ.
( vuốt tóc,nhún nhảy hát ( chế bài con bướm vàng) )
_mình đây hót gờ ( hot girl) mình đây hot gờ, mình xinh quá, mình xinh quá , không có ai xinh
bằng mình, không có ai xinh bằng mình, tôi đẹp ghê, tôi đẹp ghê (chỉnh sửa trang phục, quàng
khăn)
Tào: ( đi ra ) trung tâm khí tượng thủy văn xin thông báo nhiệt độ hôm nay dao động khoảng
1000 độ C đề nghị ai quàng khăn nhốt cách li để tiêm phòng dại.
_ đẩu định khoe thân thể với ý định trở thành hot girl hả, hot đẩu ơi, xin lỗi cuộc đời đi nhé, da
bụng dính vào da lưng thế kia mà đòi làm hot girl hả.
Đẩu: ( ôm ngực) xí! Ông ăn nói cho cẩn thận nhá đây chưa thèm mông má hàng hóa lên đấy.
( vuốt tóc , lắc lư) _tóc mới này, tóc mới này, đẹp không………, xinh không?
Tào : _ủ ôi, quay 1 vòng xem nào, ủ ôi,( hát (con bướm vàng))
_ người yêu chí phèo người yêu chí phèo, nhìn kinh quá nhìn kinh quá, 2 cái răng nó đen xì, 2 cái
răng nó đen xì, ra mà xem, ra mà xem.
_ nhìn như con dở người ý!
Đẩu: ( đẩy vai ) này! Ông bảo ai dở người đấy.
Tào : thôi được rồi, xinh rồi, mà sao giờ này ngọc hoàng vẫn chưa đến nhỉ.
Đẩu: _ gọi ngọc hoàng đê.
Tào ( rút điện thoại gọi )
‘’tổng đài nói : chủ thuê bao là người có thể chém các loại gió như
gió tây gió ta gió nga gió pháp, thân sinh là 1 cao thủ sát phong, do tối qua đi cua gái, chém
nhầm phải gió độc nên giờ này không thể nghe máy’’
Tào : _không liên lạc được, chắc lại chém gió chỗ hằng nga rồi.
Đẩu: _ đã già rồi lại còn ham hố.
Ngọc hoàng ( đi ra) : hoàng đây, hoàng đây, gì mà ồn ào thế, ta đi tàu vũ trụ mải hái hoa bắt
bướm nên đến muộn. mà sao giờ này vẫn chưa thấy táo nào đến.
Tào : _ để thần đi gọi… ( chạy ra cửa) táo đầu tiên vào đi. Một là cuộc đời nở hoa hai là cuộc
sống bế tắc.

Nhạc boy nhà nghèo táo văn minh nhún nhảy đi vào
Táo văn minh : _ngọc hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ạ
Ngọc hoàng: miễn lễ miễn lễ, ngươi quỳ tiếp đi
Táo văn minh: oh
Ngọc hoàng : ta đùa đấy ngươi báo cáo đi
Táo văn minh: dạ ngọc hoàng cứ vui tính, thần xin được báo cáo ạ
Nhạc không cảm xúc, táo vừa nhảy vừa hát, đẩu và tào nhảy theo
-Bao năm nay ta đang đổi thay, bao năm nay ta đang tiến lên, khi xưa kia học sinh nhiều hư,mà
giờ này nhiều ngoan hơn, bao công lao ta luôn cố gắng, dạy học sinh nhiều điều tốt hơn, cho
hành trang mang vào tương lai để họ...
TÁO SINH VIÊN

 
!"#$#%&'()(*%+,,-.
/-,01%,,)
! 2%-* 2%*0 340 340&5,-3
6 0&5,-36 057057,.(879,04
&#
:2&;<=%#35'$5%>$&1
?@@@$ABC4&#/,,DE7F>G
!C&H2D)ICJ10K03L,$,*M0>
9>;>&F1
5N,3;OP#-,,Q2%,R5-S%
/-,0T,!-,)%0-,)%07&5UUU03&5V
:!=504%?F3H0=50,)
!*%,;7R*%,;7R0 &4 &40W,#-H3 0W,
#-H3 03H03H
! ,>J*IO
%%OP1>J*S%
:5<,030(*%",+,.
!"",
:'G"XYZ-,=*,-D,M,,G-
-2%---7702(?,=(70>/4,0,M
[71-$,*%&5DH%YY
:!&5G,<,0,T,G,M-,L6
!\G,F/
]",2%02%0 0^91T
)$(*%+,S%
:!D["U,G%,8[E_$,$,*J,$,
(/T,
Kịch Tết 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kịch Tết 2015 - Người đăng: thelastsonofcapricorn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kịch Tết 2015 9 10 894