Ktl-icon-tai-lieu

lịch thi đấu world cup 2014

Được đăng lên bởi doanhien246
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày Giờ
03:00
13/06
22:59
02:00
14/06 05:00
22:59
02:00
05:00
15/06
08:00
22:59
02:00
16/06 05:00
22:59
02:00
17/06 05:00
22:59
02:00
18/06
05:00
19/06

02:00
05:00

Trận
Brazil

Mexico

Tây Ban Nha

Chile

Colombia
Uruguay

Anh

Bờ Biển Ngà

Thụy Sĩ

Pháp

Argentina

Đức

Iran
Ghana

Bỉ
Brazil

Nga
Tây Ban Nha

Cameroon

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

Trực tiếp
Croatia

VTV3 &
VTV3HD

Cameroon

VTV6 &
VTV6HD

Hà Lan

VTV3 &
VTV3HD

Australia

VTV6 &
VTV6HD

Hy Lạp

VTV6 &
VTV6HD

Costa Rica

VTV3 &
VTV3HD

Italia

VTV6 &
VTV6HD

Nhật Bản

VTV6 &
VTV6HD

Ecuador

VTV6 &
VTV6HD

Honduras

VTV3 &
VTV3HD

Bosnia &
Herzegovina

VTV6 &
VTV6HD

Bồ Đào Nha

VTV3 &
VTV3HD

Nigeria

VTV3 &
VTV3HD

Mỹ

VTV6 &
VTV6HD

Algeria

VTV3 &
VTV3HD

Mexico

VTV3 &
VTV3HD

Hàn Quốc

VTV6 &
VTV6HD

Chile

VTV3 &
VTV3HD

Croatia

VTV6 &
VTV6HD

22:59
22:59
02:00
20/06 05:00
22:59
02:00
21/06 05:00
22:59
02:00
22/06 05:00
22:59
02:00
05:00
23/06
22:59
22:59
03:00
03:00
24/06
22:59

Australia

Colombia
Uruguay

Nhật Bản

Italia

Thụy Sĩ

Honduras

Argentina

Đức

Nigeria

Bỉ
Hàn Quốc

Mỹ

Australia

Hà Lan

Brazil

Croatia
Italia

Costa
22:59
Rica
25/06 03:00

Nhật Bản

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
?:?
vs

Hà Lan

VTV3 &
VTV3HD

Bờ Biển Ngà

VTV3 &
VTV3HD

Anh

VTV3 &
VTV3HD

Hy Lạp

VTV6 &
VTV6HD

Costa Rica
Pháp

VTV6 &
VTV6HD
VTV3 &
VTV3HD

Ecuador

VTV6 &
VTV6HD

Iran

VTV6 &
VTV6HD

Ghana

Bosnia &
Herzegovina
Nga

VTV3 &
VTV3HD
VTV6 &
VTV6HD
VTV6 &
VTV6HD

Algeria

VTV3 &
VTV3HD

Bồ Đào Nha

VTV6 &
VTV6HD

Tây Ban Nha

VTV6 &
VTV6HD

Chile

VTV3 &
VTV3HD

Cameroon

VTV3 &
VTV3HD

Mexico

VTV6 &
VTV6HD

Uruguay

VTV6 &
VTV6HD

Anh

VTV6 &
VTV6HD

Colombia

VTV3 &
VTV3HD

03:00
22:59
22:59
03:00
03:00
26/06
22:59
22:59
03:00
27/06
03:00

Hy Lạp

Nigeria

vs
vs

Bosnia &
vs
Herzegovina
Ecuador
Honduras

Bồ Đào Nha

Mỹ

Algeria

Hàn Quốc

vs
vs
vs
vs
vs
vs

Bờ Biển Ngà

VTV6 &
VTV6HD

Argentina

VTV3 &
VTV3HD

Iran

VTV6 &
VTV6HD

Pháp

VTV3 &
VTV3HD

Thụy Sĩ

VTV6 &
VTV6HD

Ghana

VTV6 &
VTV6HD

Đức

VTV3 &
VTV3HD

Nga

VTV3 &
VTV3HD

Bỉ

VTV6 &
VTV6HD

...
Ngày Gi Tr n Tr c ti p ế
13/06
03:00
Brazil
vs
Croatia VTV3 &
VTV3HD
22:59
Mexico
vs
Cameroon
VTV6 &
VTV6HD
14/06
02:00
Tây Ban Nha
vs
Hà Lan
VTV3 &
VTV3HD
05:00
Chile
vs
Australia
VTV6 &
VTV6HD
22:59
Colombia
vs
Hy L p
VTV6 &
VTV6HD
15/06
02:00
Uruguay
vs
Costa Rica VTV3 &
VTV3HD
05:00
Anh
vs
Italia
VTV6 &
VTV6HD
08:00
B Bi n Ngà
vs
Nh t B n
VTV6 &
VTV6HD
22:59
Th y S ĩ
vs
Ecuador VTV6 &
VTV6HD
16/06
02:00
Pháp
vs
Honduras
VTV3 &
VTV3HD
05:00
Argentina
vs
Bosnia &
Herzegovina
VTV6 &
VTV6HD
22:59
cĐứ
vs
B ào Nha Đ
VTV3 &
VTV3HD
17/06
02:00
Iran
vs
Nigeria
VTV3 &
VTV3HD
05:00
Ghana
vs
M
VTV6 &
VTV6HD
22:59
B
vs
Algeria
VTV3 &
VTV3HD
18/06
02:00
Brazil
vs
Mexico
VTV3 &
VTV3HD
05:00
Nga
vs
Hàn Qu c
VTV6 &
VTV6HD
19/06
02:00
Tây Ban Nha
vs
Chile
VTV3 &
VTV3HD
05:00
Cameroon
vs Croatia VTV6 &
VTV6HD
lịch thi đấu world cup 2014 - Trang 2
lịch thi đấu world cup 2014 - Người đăng: doanhien246
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
lịch thi đấu world cup 2014 9 10 636