Ktl-icon-tai-lieu

List tiểu thuyết

Được đăng lên bởi Lương Chi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LIST TIỂU THUYẾT
STT

Tên tiểu thuyết

Tác Giả

Tên nhân vật chính

1

Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở-

Sói Xám Mọc Cánh

Dung Nham - Diệp Mộc

2

Ai gửi cánh thư vào trong mây-

Ảnh Chiếu

Lục Tây Dương - Thương Thang Trác Ưu

3

Ánh hoàng hôn mỏng manh-

Tình Không Lam Hề

4

Anh hận anh yêu em-

Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây Hình Khải - Hình Dục

5

Bức thư bị lãng quên-

Cố Tây Tước

Từ Mạc Đình - An Ninh

6

Bình yên khi ta gặp nhau

Sói Xám Mọc Cánh

Lý Vi Nhiên - Tần Tang

7

Bỗng Dưng Muốn Chết-

Thanh Sam Phong Lưu

Sở Thịnh Hoan - Tô Liễu

8

Bánh Xe Định Mệnh-

Nhiễu Lương Tam Nhật

Chu Diệp Chương - Khổng Lập Thanh

9

Bên nhau trọn đời-

Cố Mạn

Hà Dĩ Thâm - Triệu Măc Sênh

10

Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ -

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Đường Thiên Trọng- Ninh Thanh Vũ

11

Chân trời góc bể-

Diệp Lạc Vô Tâm

Lâm Quân Dật - Diêu Băng Vũ

12

Chờ em lớn nhé, được không?

Diệp Lạc Vô Tâm

An Nặn Hàn - Hàn Mạc

13

Chỉ vì yêu

Sói Xám Mọc Cánh

Dung Lỗi - Cố Minh Châu

14

Cuộc gặp gỡ trí mạng 1-

Lưu Tiểu Mị

Trần Kình - Lâm Uyển

15

Cuộc gặp gỡ trí mạng 2-

16

Chờ một ngày nắng -

Điệp Chi Linh

Thẩm Quân Tắc - Tiêu Tinh

17

Chàng mù em yêu anh

Mộc Phù Sinh

Tô Niệm Cầm - Tang Vô Yên

18

Cớ sao mãi yêu em-

Tâm Văn

Dương Tịch - Diệp Phiên Phiên

19

Công Tử Liên Thành-

Tọa Y Quan Thắng Tuyết

Cố Duệ - Hứa Nhược Thần

20

Chỉ có thể là yêu-

Hân Như

Long - Thảo Nhi

21

Diệp Thanh Hồng-

Hắc Nhan

Phó Hân Thần - Diệp Thanh Hồng

22

Diệm Nương-

Hắc Nhan

Tuần Khanh - Diệm Nương

23

Đến đây nào bác sĩ của anh-

Như Thi Vấn

Tô Nhất Minh - Trình Vũ Phi

24

Đôi mắt của cô hầu gái-

Chanhee

Thiên Bảo - An Ninh

25

Đạo Phi Thiên Hạ 1

Nguyệt Xuất Vân

Dạ Vô Yên - Giang Sắt Sắt

26

Đạo Phi Thiên Hạ 2-

27

Đại minh giang hồ trạch nữ ký 1

Thẩm Thương My

Diễm Thiếu - Dung Sơ Cuồng

28

Đại minh giang hồ trạch nữ ký 2

29

Đen Trắng

Triêu Tiểu Thành

Đường Dịch - Kỷ Dĩ Ninh

30

Động phòng hoa chúc sát vách-

Diệp Lạc vô Tâm

Diệp Chính Thần - Bạc Băng

31

Đồng lang cộng hôn-

Diệp Lạc vô Tâm

An Dĩ Phong - Tư Đồ Thuần

1

Hàn Duệ - Phương Thần

32

Em đồng ý gọi anh là chồng

Hân Hân Hướng Vinh

Tịch Mộ Thiên - Hạ Tử Khâm

33

Em đùng mong chúng ta là người dưng Duy Hòa Tống Tử

Hàn Mặc Ngôn - Lục Nhiễm

34

Em không vào địa ngục thì ai vào-

Tửu Tiểu Thất

Chung Nguyên - Mộc Nhĩ

35

Gió mang kí ức thổi thành những cánh

Diệp Lạc vô Tâm

Trác Siêu Việt - Tô Mộc Mộc

hoa36

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất - Diệp Tử

Thẩm Hạo - Diêu Thiê...
LIST TIỂU THUYẾT
STT
Tên tiểu thuyết Tác Giả Tên nhân vật chính
1 Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở- Sói Xám Mọc Cánh Dung Nham - Diệp Mộc
2
Ai gửi cánh thư vào trong mây- Ảnh Chiếu
Lục Tây Dương - Thương Thang -
Trác Ưu
3
Ánh hoàng hôn mỏng manh- Tình Không Lam Hề Hàn Duệ - Phương Thần
4 Anh hận anh yêu em- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây Hình Khải - Hình Dục
5 Bức thư bị lãng quên- Cố Tây Tước Từ Mạc Đình - An Ninh
6 Bình yên khi ta gặp nhau Sói Xám Mọc Cánh Lý Vi Nhiên - Tần Tang
7 Bỗng Dưng Muốn Chết- Thanh Sam Phong Lưu Sở Thịnh Hoan - Tô Liễu
8 Bánh Xe Định Mệnh- Nhiễu Lương Tam Nhật Chu Diệp Chương - Khổng Lập Thanh
9 Bên nhau trọn đời- Cố Mạn Hà Dĩ Thâm - Triệu Măc Sênh
10 Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ - Tịch Nguyệt Giảo Giảo Đường Thiên Trọng- Ninh Thanh Vũ
11 Chân trời góc bể- Diệp Lạc Vô Tâm Lâm Quân Dật - Diêu Băng Vũ
12 Chờ em lớn nhé, được không? Diệp Lạc Vô Tâm An Nặn Hàn - Hàn Mạc
13 Chỉ vì yêu Sói Xám Mọc Cánh Dung Lỗi - Cố Minh Châu
14 Cuộc gặp gỡ trí mạng 1-
Lưu Tiểu Mị Trần Kình - Lâm Uyển
15 Cuộc gặp gỡ trí mạng 2-
16 Chờ một ngày nắng - Điệp Chi Linh Thẩm Quân Tắc - Tiêu Tinh
17 Chàng mù em yêu anh Mộc Phù Sinh Tô Niệm Cầm - Tang Vô Yên
18 Cớ sao mãi yêu em- Tâm Văn Dương Tịch - Diệp Phiên Phiên
19 Công Tử Liên Thành- Tọa Y Quan Thắng Tuyết Cố Duệ - Hứa Nhược Thần
20 Chỉ có thể là yêu- Hân Như Long - Thảo Nhi
21 Diệp Thanh Hồng- Hắc Nhan Phó Hân Thần - Diệp Thanh Hồng
22 Diệm Nương- Hắc Nhan Tuần Khanh - Diệm Nương
23 Đến đây nào bác sĩ của anh- Như Thi Vấn Tô Nhất Minh - Trình Vũ Phi
24 Đôi mắt của cô hầu gái- Chanhee Thiên Bảo - An Ninh
25 Đạo Phi Thiên Hạ 1 Nguyệt Xuất Vân Dạ Vô Yên - Giang Sắt Sắt
26 Đạo Phi Thiên Hạ 2-
27 Đại minh giang hồ trạch nữ ký 1
Thẩm Thương My Diễm Thiếu - Dung Sơ Cuồng
28 Đại minh giang hồ trạch nữ ký 2
29 Đen Trắng Triêu Tiểu Thành Đường Dịch - Kỷ Dĩ Ninh
30 Động phòng hoa chúc sát vách- Diệp Lạc vô Tâm Diệp Chính Thần - Bạc Băng
31 Đồng lang cộng hôn- Diệp Lạc vô Tâm An Dĩ Phong - Tư Đồ Thuần
1
List tiểu thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
List tiểu thuyết - Người đăng: Lương Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
List tiểu thuyết 9 10 60