Ktl-icon-tai-lieu

Lời bài hát

Được đăng lên bởi Thành Tài Vũ
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên. Giơ nắm tay thề, gìn giữ
hòa bình độc lập tự do.
Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước. Đánh tan quân thù,
xây đắp cuộc đời hạnh phúc, ấm no.
Đi lên Thanh niên. Chẳng ngại ngần chi.
Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác.
" Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên."

Từ biển khơi tới miền rừng núi cao Cờ đoàn ta mang ảnh Bác với tên Người
Vĩ đại Hồ Chí Minh công ơn của bác như biển trời Tình người ấm trong tim
ta trên đường tranh đấu. (Vì đất nước ta ra đi xây dời hạnh phúc Cho mai
sau thoả long mong ước Của Bác hồ đêm ngày hằng mong )2 Là thanh niên
thế hệ Hồ Chí Minh Vì ngày mai ta xây dắp những công trình vĩ đại Đồng lúa
trĩu bông, quê ta nhà máy khói ngút trời Cả Tổ quốc trong tương lai ánh điện
toả sáng (Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi thoả lòng
mong ước Của Bác Hồ đêm ngày hằng mong)2
Từ biển khơi tới miền rừng núi cao Cờ đoàn ta mang ảnh Bác với tên Người
Vĩ đại Hồ Chí Minh công ơn của bác như biển trời Tình người ấm trong tim
ta trên đường tranh đấu. (Vì đất nước ta ra đi xây dời hạnh phúc Cho mai
sau thoả long mong ước Của Bác hồ đêm ngày hằng mong )2 Là thanh niên
thế hệ Hồ Chí Minh Vì ngày mai ta xây dắp những công trình vĩ đại Đồng lúa
trĩu bông, quê ta nhà máy khói ngút trời Cả Tổ quốc trong tương lai ánh điện

toả sáng (Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi thoả lòng
mong ước Của Bác Hồ đêm ngày hằng mong)2

Việt Nam Trên Đường Chúng Ta Đi
Việt Nam trên đường chúng ta đi
Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó
Nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân
trời
Nghe ấm lòng những khi đang dồn bước
Mà vui sao ta chẳng nói nên lời.
Dặm đường xa, ta đi giữa mùa xuân
Ta đi giữa tình thương của Đảng
Tiếng Bác Hồ rung động mãi trong tim.
Đường ta đi soi ánh lửa đêm dài
Đường ta về trong nắng ấm ban mai.
Việt Nam ! Việt Nam !
Qua từng bước gian nan
Lớn lên rồi đẹp những mùa xuân...
Ta đi qua phố qua làng

Ngọn đèn sáng giục lòng ta đó
Lời mẹ nói ấm lòng đẹp sao
Đàn em vui ríu rít mái trường.
Ta đi đường rợp bóng hàng dương
Đất bom đào đã lên màu cỏ mới
Những cặp mắt đêm đêm trông đợi
Chiến trường xa dồn dập những chiến
công.
Miền Nam ơi ! Miền Nam!
Hỡi những dòng sông soi bóng dừa xanh
Những đỉnh núi khuất mây mờ xa tắp
Ta sẻ đến nơi đâu còn giặc
Ta chưa về khi tổ quốc chưa yên...
Việt Nam ! Việt Nam ! Ôi tổ quốc vinh
quang...

Chào Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam
Sáng tác: Đỗ Minh
1.Vừng trời đông, ánh hồng tươi sáng bừ...
Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên. Giơ nắm tay thề, gìn giữ
hòa bình độc lập tự do.
Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước. Đánh tan quân thù,
xây đắp cuộc đời hạnh phúc, ấm no.
Đi lên Thanh niên. Chẳng ngại ngần chi.
Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác.
" Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên."
Từ biển khơi tới miền rừng núi cao Cờ đoàn ta mang ảnh Bác với tên Người
Vĩ đại Hồ Chí Minh công ơn của bác như biển trời Tình người ấm trong tim
ta trên đường tranh đấu. (Vì đất nước ta ra đi xây dời hạnh phúc Cho mai
sau thoả long mong ước Của Bác hồ đêm ngày hằng mong )2 Là thanh niên
thế hệ Hồ Chí Minh Vì ngày mai ta xây dắp những công trình vĩ đại Đồng lúa
trĩu bông, quê ta nhà máy khói ngút trời Cả Tổ quốc trong tương lai ánh điện
toả sáng (Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi thoả lòng
mong ước Của Bác Hồ đêm ngày hằng mong)2
Từ biển khơi tới miền rừng núi cao Cờ đoàn ta mang ảnh Bác với tên Người
Vĩ đại Hồ Chí Minh công ơn của bác như biển trời Tình người ấm trong tim
ta trên đường tranh đấu. (Vì đất nước ta ra đi xây dời hạnh phúc Cho mai
sau thoả long mong ước Của Bác hồ đêm ngày hằng mong )2 Là thanh niên
thế hệ Hồ Chí Minh Vì ngày mai ta xây dắp những công trình vĩ đại Đồng lúa
trĩu bông, quê ta nhà máy khói ngút trời Cả Tổ quốc trong tương lai ánh điện
Lời bài hát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lời bài hát - Người đăng: Thành Tài Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lời bài hát 9 10 950