Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 30

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
385
Håi thø ba m¬i
Bªn hå tiÓu kÝnh gÆp cõu nh©n
hiếu ph này rt thông tho v thy tinh, đinh ninh rng by nhiêu l©u
chưa th chết người được. Dè đâu cô gái th cht yếu đui nên chóng chết
hơn. Thiếu ph hi hn, ôm cô gái nhy phóc lên b, nói:
- Mau lên! Mau lên! Mình phi tìm cách cu cô ta ch!
Thiếu ph bng cô gái chy như bay vào phía rng trúc.
Người đứng tui cũng nhy vào b, cúi xung xách ngư nhân lên quay ra hi
Tiêu Phong:
- Tôn tính đại danh huynh ông là gì? Ghé đây có vic chi?
Tiêu Phong thy y thái độ ung dung, dù mt nhìn thy cô gái b thm t
vn gi được v bình tĩnh như thường, thì trong lòng ly làm kính phc, lin đáp:
- Ti h vn người Kht Ðan, tên gi Tiêu Phong, vâng li dn ca hai ông
bn đến đây báo tin.
Cái tên Kiu Phong thì trên chn giang h không ai là không biết.
Nhưng t ông biết rõ đúng danh tính mình bèn t xưng là Tiêu Phong và còn
nói rõ thêm là người Kht Ðan na để t gii thiu gc gác mình.
Người đứng tui đối vi cái tên Tiêu Phong chưa quen biết nên vn thn
nhiên, mà nghe đến ông là người Kht Ðan, cũng chng ly chi làm quái d thng
thng hi:
- Hai ông bn nào đã y thác Tiêu huynh đến đây và để báo cáo tin vic gì?
Tiêu Phong đáp:
- Mt v s búa, còn mt v ra v quê mùa dùng b cào bác giơ t xưng h
Ðng, c hai đều b thương...
Người đứng tui nghe nói hai gã b thương, git mình hi:
- Thương thế có nng không và hai v đó hin gi đâu huynh! Hai v đó
cũng là bn tôi, phin Tiêu huynh cho biết tôi... tôi... đi cu ngay mi được.
Ngư dân nói xen vào:
- Ðem c tôi đi luôn! Tiêu Phong thy hai người có lòng nghĩa khí, li càng
kính phc.
Hai v đó tuy b thương nng, nhưng không nguy him tính mng, hin phía
bên kia th trn...
T
Lục mạch thần kiếm - Hồi 30 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 30 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 30 9 10 195