Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 39

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1078 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
508
Håi thø ba m¬i chÝn
TiÓu c« n¬ng ¸m ¶nh kiÒu phong
T nói:
- ! Thong th đã, ch tôi mt chút.
Kiu Phong dng bước, quay li hi:
- Cô đi đâu bây gi? Phi chăng tìm v ch sư ph?
A T đáp:
- Không, hin gi tôi chưa dám v vi sư ph tôi.
Kiu Phong ngc nhiên, hi:
- Ti sao cô không dám v? Chc li gây ra tai v gì na ri à?
A T đáp:
- Có gây ra tai vđâu? Tôi ly ca sư ph tôi mt b sách, gi tr v người
đot li mt. Tôi phi tìm mt nơi luyn xong mi v. Lúc đó sư ph có ly li sách
cũng không cn na.
Kiu Phong hi:
- Phi chăng là sách luyn võ? Ðã là tình thy trò sao cô không hi xin, làm gì
mà người ch cho? V li cô t luyn ly, nht định có nhiu ch mình không hiu
rõ. Sao bng sư ph bên ch đim cho chng hay hơn ư?
A T bĩu môi đáp:
- Sư ph đã biu không cho ri, năn n cũng bng vô ích.
Kiu Phong đối vi cô bé tính nết gio quyt này vn dĩ không ưa. Ông c
tuyt:
- Thế bây gi cô mun làm gì thì làm hay đi đâu thì đi. Tôi không dính líu gì
đến cô na.
A T hi:
- Bây gi ông đi đâu?
Kiu Phong đưa mt nhìn my gian phòng c trong Mã ph la cháy ngt tri,
th dài nói:
- Tôi toan đi ra hn, nhưng không biết k thù là ai. Thế là sut đời tôi trên cõi
thế gian này, đành ôm mi hn ngàn thu, không còn bao gi tr được na!
A T nói:
A
Lục mạch thần kiếm - Hồi 39 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 39 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 39 9 10 144