Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 47

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
637
HI TH BN MƯƠI BY
CUC NI CHIN RÙNG RN GIA HAI PHE KHT ĐAN
ác tướng sĩ thy Hoàng thượng thân hành đi trước nghênh địch lin c
tiếng hoan hô
- Vn tuế! Vn vn tuế!
Quân địch nghe thy tiếng hô vn tuế, ngonh đầu lên coi thy Gia Lut Hng
Cơ mc bào vàng giáp vàng đứng phía trước doanh tri.
Nhà vua oai phong lm lit khiến cho quân địch bng nhiên chùn li không
dám tiến na.
Gia Lut Hng Cơ thy cơ hi thun li lin hô ln:
- Ði t quân k binh xông trn!
Tướng ch huy cánh t quân là Bc Vin Khu Mt S va nghe Hoàng thượng
ra lnh dn ba vn k binh quanh li bao vây cnh sườn mé hu nghch quân.
Bên địch sau khi trông thy Gia Lut Hng Cơ, lòng quân đã nao núng, không
đề phòng cánh quân tinh nhu trong ng doanh hùng dũng xông ra.
Bc Vin Khu Mt S li là mt danh tướng nước Liêu.
Quân hai bên giao chiến được hay thua là do khí thế mnh hay yếu.
Ðch quân đang lúc do d thì đội k binh bên ng doanh đã xông đến. Nghch
quân lp tc ri lon hp tp lùi li.
Bên ng doanh li thúc trng trn, cho cánh hu quân xông ra na.
Nghch quân va giao chiến my hp b thua phi rút lui.
Ng quân ào t đui theo như vũ bão.
Kiu Phong c mng la lên:
- Cung h đại ca! Trn ny bên ta toàn thng ri
Gia Lut Hng Cơ h tri xong, nhy lên lưng chiến mã dn quân ra tiếp ng.
Bng nghe hiu tù và ni lên, cánh quân sinh lc bên địch xông ra.
Chp mt, tên bn dao đâm vèo vèo, cuc tranh đấu kch lit vô cùng.
Kiu Phong kinh hãi nghĩ thm:
C
Lục mạch thần kiếm - Hồi 47 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 47 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 47 9 10 531