Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 51

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

718

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ NĂM MƯƠI MỐT

ĐÒI BÁU VẬT NHÀ SƯ ĐỘNG THỦ

A

Tử xoa tay mạnh vào nhau rồi nhìn vào lòng bàn tay thì thấy hai bàn tay
vẫn đẹp như ngọc không có chút vết tích gì, mà cũng không có dấu máu
dơ bẩn chi hết. Nàng biết những gì mình nghe trộm ở nơi sư phụ về phép luyện
công quả đúng rồi bất giác cả mừng. Nàng cầm đỉnh ngọc lên đổ xác con rết xuống
đất rồi bon bon chạy ra ngoài điện không thèm để mắt ngó Du Thản Chi nữa, tựa
hồ như người đó đã thành vật vô dụng như con rết vậy
Du Thản Chi nhìn sau lưng A Tử đi khỏi rồi cởi áo ra, thì thấy quầng đen đã
chạy tới nách đồng thời một cánh tay bị ngứa ngáy khó chịu.
Bệnh ngứa lan ra mau chóng chỉ trong chớp mắt, gã cảm thấy tựa hồ có đến
hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn rứt.
Du Thản Chi nhảy lên chồm chồm, đưa tay lên gãi. Nhưng không gãi còn khá,
vì càng gãi bao nhiêu thì càng ngứa dữ dội thêmbấy nhiêu, dường như trong xương
tủy và trong ruột gan đều có sâu bọ bò qua bò lại lúc nhúc.
Người bị đau còn chịu được chứ bị ngứa ngáy thì không thể nào chịu được,
Du Thản Chi nhảy lên nhảy xuống la hét om sòm rồi rồi đập cái đầu sắt vào tường
kêu binh binh.
Gã chỉ mong sao cho mình ngất đi không còn biết gì nữa để khỏi chịu đựng
những cơn ngứa ngáy kì dị.
Du Thản Chi đập đầu một lúc nghe đánh tạch một tiếng, một vật trong bọc rơi
xuống.
Ðó là gói giấy dầu tuột ra để lộ một cuốn sách giấy vàng, chính là cuốn sách
chữ Phạn mà gã lượm được của Kiều Phong.
Du Thản Chi bị cơn ngứa ngáy hành hạ chẳng buồn lượm lên nữa.
Trong lúc vô tình gã trông thấy bìa sách lật ra trang đầu có vẽ một nhà sư
người gầy như que củi.
Hình vẽ nhà sư này rất là kì dị , đầu luồn xuống dưới hai chân quặp lại, hai
bàn tay thì nắm lấy hai chân.
Du Thản Chi đang ngứa ngáy khó chịu, chẳng còn lòng dạ nào để ý đến hình
vẽ kì dị này.

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

719

Nguyên tác: Kim Dung

Gã chồm lên nhảy xuống một hồi nữa thì cảm thấy cơn ngứa ngáy làm cho
khó thở.
Gã nằm xuống đất xé hết quần áo rách tươm rồi lăn mình cho da thịt sát xuống
mặt đất.
Gã gãi một hồi nữa đến trầy da chảy máu.
Trong lúc Du Thản Chi vừa lăn lộn vừa gãi tự nhiên đầu gã luồn vào giữa hai
chân quặp lấy.
Vì đầu gã có chụp lồng sắt thành lớn quá không ra được.
Gã đưa hai tay nắm chân định kéo rộng ra rồi hất đầu lên, song lúc này gã kiệt
sức quá rồi, không nhúc nhích được nữa tạm dừng tay thở lên hồng hộc.
Ngẫu nhiên cuốn sách bày ra trước mắt kiểu hình vẽ nhà sư gầy trong cuốn
sách giố...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
718
HI TH NĂM MƯƠI MT
ĐÒI BÁU VT NHÀ SƯ ĐỘNG TH
T xoa tay mnh vào nhau ri nhìn vào lòng bàn tay thì thy hai bàn tay
vn đẹp như ngc không có chút vết tích gì, mà cũng không có du máu
dơ bn chi hết. Nàng biết nhng gì mình nghe trm nơi sư ph v phép luyn
công qu đúng ri bt giác c mng. Nàng cm đỉnh ngc lên đổ xác con rết xung
đất ri bon bon chy ra ngoài đin không thèm để mt ngó Du Thn Chi na, ta
h như người đó đã thành vt vô dng như con rết vy
Du Thn Chi nhìn sau lưng A T đi khi ri ci áo ra, thì thy qung đen đã
chy ti nách đồng thi mt cánh tay b nga ngáy khó chu.
Bnh nga lan ra mau chóng ch trong chp mt, gã cm thy ta hđến
hàng ngàn hàng vn con kiến đang cn rt.
Du Thn Chi nhy lên chm chm, đưa tay lên gãi. Nhưng không gãi còn khá,
vì càng gãi bao nhiêu thì càng nga d di thêmby nhiêu, dường như trong xương
ty và trong rut gan đều có sâu b bò qua bò li lúc nhúc.
Người b đau còn chu được ch b nga ngáy thì không th nào chu được,
Du Thn Chi nhy lên nhy xung la hét om sòm ri ri đập cái đầu st vào tường
kêu binh binh.
Gã ch mong sao cho mình ngt đi không còn biết gì na để khi chu đựng
nhng cơn nga ngáy kì d.
Du Thn Chi đập đầu mt lúc nghe đánh tch mt tiếng, mt vt trong bc rơi
xung.
Ðó là gói giy du tut ra để l mt cun sách giy vàng, chính là cun sách
ch Phn mà gã lượm được ca Kiu Phong.
Du Thn Chi b cơn nga ngáy hành h chng bun lượm lên na.
Trong lúc vô tình gã trông thy bìa sách lt ra trang đầu có v mt nhà sư
người gy như que ci.
Hình v nhà sư này rt là kì d , đầu lun xung dưới hai chân qup li, hai
bàn tay thì nm ly hai chân.
Du Thn Chi đang nga ngáy khó chu, chng còn lòng d nào để ý đến hình
v kì d này.
A
Lục mạch thần kiếm - Hồi 51 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 51 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 51 9 10 398