Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 53

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
765
Håi thø n¨m m¬i ba
PhÐp luyÖn dÞch c©n kinh
a La Tinh điên tiết lên là đánh Du Thn Chi lin. Lão có nghĩ đâu rng
vic nhn ch đọ c sách có liên quan đến tính tình và khiếu thông minh
thiên phó ca con người, há phi c ép ung mà làm được.
Ba La Tinh tuy d đòn đánh Du Thn Chi, song gã càng mê mui li càng
không nh nhng ch cái Phn văn mà lão đang dy gã.
Vic đời h có chí là thành tu, tuy Du Thn Chi dt nát ti tăm, song gã c
gng hơn na tháng lin cũng thuc được hết nhng mu t Phn văn.
Ba La Tinh tiếp tc dy Du Thn Chí đọc tng ch tng câu.
Phn văn là mt th văn t khó hc vào bc nht trên thế gian. Văn t Tây
phương phn nhiu chia thành ch đơn ch kép. V Phn văn ngoài ch đơn ch
kép ra li còn song s. C xem mt đim này, đại khái s suy lun ra nhiu đim
khó khăn khác, bao nhiêu ch quanh co. biến hoá,cc k phc tp. Ðến ngay nhng
bc thông minh tài trí phi thường phi ít ra là mt năm hay na năm mi phân bit
rành r được cách đọc ch Phn.
Du Thn Chi tư cht đã tm thường li b Ba La Tinh thôi thúc cho mau thành
tu. Ðúng là "Dc tc bt đạt." Thy không biết cách dy trò, trò không biết cách
hc, thành ra vic hc ch l m không thu đáo.
Du Thn Chi sut ngày b thành su vây hãm, ngoài cái đau đớn v xác tht,
thêm vào tinh thn b khng b. Gã kh s v vic hc kinh sách Phn văn.
Na đêm nhiu lúc gã tnh gic, gã nghĩ li thi k còn nước Liêu, bt quá
ch phi ăn đòn, chu thm hình v xác tht mà thôi. Trong đầu óc còn được t do
hơn nhiu. Hung chi thnh thong li
được thy mt A T. Cái tươi cười hay cái cáu gin ca nàng cũng khiến cho
bao nhiêu cái kh não c thiên h đổ xung sông xung bin hết. Gã thy hin gi
đầu óc mình b lão Ba La Tinh nhét đầy nhng ma kha bt la nhược "ri" ban
nhược ba yết đề gì vào, so vi thân th b kh hình còn t hi hơn nhiu.
Lm lúc gã toan xung than th vi Duyên Căn, nhưng gã chưa nói câu gì, y
thy gã mình đầy thương tích dường như cũng ra chiu đắc ý.
Du Thn Chi có ln p úng k l s tình, nhưng Duyên Căn chng thèm để ý
hi rõ đầu đuôi đã mng át đi:
B
Lục mạch thần kiếm - Hồi 53 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 53 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 53 9 10 24