Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 54

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lục Mạch Thần Kiếm

778

Nguyên tác: Kim Dung

HỒI THỨ NĂM MƯƠI TƯ

CUỘC TỶ THÍ NỘI CÔNG GIỮA HAI PHÁI
TINH TÚ VÀ HỒ TĂNG

D

u Thản Chi rất lấy làm kỳ nghĩ thầm:

- Chốn này hoang sơn tịch mịch, tứ phía không người, mười sáu
nhà sư người Hồ giở trò yêu ngoa quỷ quái gì đây? Chẳng lẽ họ đến tìm mình?
Sự thực tuy không phải thế, nhưng gã như con chim phải tên sợ cây cung, gã
nấp vào trong bụi cỏ rậm, không dám nhúc nhích.
Bỗng thấy mười sáu vị Hồ tăng ngồi xuống rồi miệng đọc lâm râm. Lúc đầu
thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve, rồi dần dần một lúc một cao giọng.
Du Thản Chi thấy họ niệm những gì "Mầu ni ha ma hống" dường như là
những câu thần chú tiếng Phạn. Mỗi khi gã nghe những từ ngữ đoạn văn là y như
nhức đầu, bọn Hồ tăng này lại tụng niệm thanh âm vang dội, cả mười sáu người
cùng một giọng giống nhau lúc khoan lúc nhặt, khi ngắn khi dài.
Cả mười sáu người tụng niệm rất đều nhau, khác nào do miệng một người
phát ra thanh âm.
Lúc tiếng tụng niệm lên cao đến cùng cực thì góc Ðông Bắc vọng lại mấy
tiếng u ú khác nào tiếng quỷ hú lúc canh ba, thanh âm này tuy nhỏ bé mà người
nghe không khỏi ớn da gà. Thanh âm vừa vọng đến thì tiếng tụng niệm mười sáu gã
Hồ tăng lập tức rối loạn, song chỉ một lát lại đồng đều như trước.
Tiếng u ú như quỷ hồn vang lên hai lượt thì thanh âm tụng niệm Phạn ngữ của
Hồ tăng cũng bị nhốn nháo hai lần.
Du Thản Chi để ý nhìn vẻ mặt mười sáu vị Hồ tăng thì thấy có người ra chiều
phẫn nộ, có người lộ vẻ kinh hoàng.
Bây giờ mười sáu người này chia làm chia làm hai toán: một toán tám người
tụng niệm tiếng Phạn, còn một toán nữa lại tụng niệm lối khác.
Ðồng thời thanh âm bên kia cũng phân làm hai loại rú lên hai thứ tiếng"ú
ú""toe toe" khác nhau.
Thanh âm bọn Hồ tăng lại hỗn loạn rồi chia làm bốn tốp, tụng niệm bốn loại
thần chú khác nhau.
Du Thản Chi dường như đã đoán ra bảy tám phần. gã tự hỏi:
- Bọn chống đối đám Hồ tăng là ai?

Converted to PDF by Minh ChínhLục Mạch Thần Kiếm

779

Nguyên tác: Kim Dung

Rồi gã tự trả lời:
- Ðương nhiên là các nhà sư chùa Thiếu Lâm. Chắc hẳn bọn Hồ tăng này đến
tiếp viện đón Ba La Tinh về nước và một đằng các nhà ư chùa Thiếu Lâm nhất định
giữ lại không buông tha.
Gã suy nghĩ một lát rồi biết mình đoán lầm một phần.
Từ góc Ðông Bắc một toán người từ từ đi đến.
Giữa đám người này có một lão già thân thể cao to lớn vạm vỡ, so với người
xung quanh cao hơn nửa cái đầu.
Lão này chúm môi huýt sáo. Mỗi lần huýt sáo lại nphát ra tiếng "vú" như quỷ
gào.
Tám người này đều mặc áo đơm bằng vải...
Lc Mch Thn Kiếm Nguyên tác: Kim Dung
Converted to PDF by Minh Chính www.vietkiem.com
778
HI TH NĂM MƯƠI TƯ
CUC T THÍ NI CÔNG GIA HAI PHÁI
TINH TÚ VÀ H TĂNG
u Thn Chi rt ly làm k nghĩ thm:
- Chn này hoang sơn tch mch, t phía không người, mười sáu
nhà sư người H gi trò yêu ngoa qu quái gì đây? Chng l h đến tìm mình?
S thc tuy không phi thế, nhưng gã như con chim phi tên s cây cung, gã
np vào trong bi c rm, không dám nhúc nhích.
Bng thy mười sáu v H tăng ngi xung ri ming đọc lâm râm. Lúc đầu
thanh âm nh như tiếng mui vo ve, ri dn dn mt lúc mt cao ging.
Du Thn Chi thy h nim nhng gì "Mu ni ha ma hng" dường như
nhng câu thn chú tiếng Phn. Mi khi gã nghe nhng t ng đon văn là y như
nhc đầu, bn H tăng này li tng nim thanh âm vang di, c mười sáu người
cùng mt ging ging nhau lúc khoan lúc nht, khi ngn khi dài.
C mười sáu người tng nim rt đều nhau, khác nào do ming mt người
phát ra thanh âm.
Lúc tiếng tng nim lên cao đến cùng cc thì góc Ðông Bc vng li my
tiếng u ú khác nào tiếng qu hú lúc canh ba, thanh âm này tuy nh bé mà người
nghe không khi n da gà. Thanh âm va vng đến thì tiếng tng nim mười sáu gã
H tăng lp tc ri lon, song ch mt lát li đồng đều như trước.
Tiếng u ú như qu hn vang lên hai lượt thì thanh âm tng nim Phn ng ca
H tăng cũng b nhn nháo hai ln.
Du Thn Chi để ý nhìn v mt mười sáu v H tăng thì thy có người ra chiu
phn n, có người l v kinh hoàng.
Bây gi mười sáu người này chia làm chia làm hai toán: mt toán tám người
tng nim tiếng Phn, còn mt toán na li tng nim li khác.
Ðng thi thanh âm bên kia cũng phân làm hai loi rú lên hai th tiếng"ú
ú""toe toe" khác nhau.
Thanh âm bn H tăng li hn lon ri chia làm bn tp, tng nim bn loi
thn chú khác nhau.
Du Thn Chi dường như đã đoán ra by tám phn. gã t hi:
- Bn chng đối đám H tăng là ai?
D
Lục mạch thần kiếm - Hồi 54 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 54 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 54 9 10 980