Ktl-icon-tai-lieu

Mưa thu

Được đăng lên bởi tutunguyen91
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mưa Thu

Mai tao về mày ở lại buồn không?
Trời tháng bảy mưa buồn giăng kín lối
Tao về rồi đôi bàn chân đã mỏi
Bước quân hành vai súng dưới sao khuya

Mai tao về yên ấm mái nhà xưa
Bên chái bếp sương chiều vương khói tỏa
Con đê xa hàng cây tràm lộng gió
Dáng ai đi...

...
Mưa Thu
Mai tao về mày ở lại buồn không?
Trời tháng bảy mưa buồn giăng kín lối
Tao về rồi đôi bàn chân đã mỏi
Bước quân hành vai súng dưới sao khuya
Mai tao về yên ấm mái nhà xưa
Bên chái bếp sương chiều vương khói tỏa
Con đê xa hàng cây tràm lộng gió
Dáng ai đi...
Mưa thu - Người đăng: tutunguyen91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mưa thu 9 10 168