Ktl-icon-tai-lieu

Những chàng trai xấu tính - Nguyễn Nhật Ánh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những chàng trai xấu tính - Nguyễn Nhật Ánh
Chương 1
Hồ bơi hình chữ L, chiều dài nhất chừng hai mươi lăm mét. So với các hồ bơi nổi tiếng
trong thành phố thì ñây là hồ bơi thuộc loại nhỏ nhưng bù lại nó có vẻ xinh xắn, sạch sẽ.
Quanh hồ là một khoảng ñất rộng bày rải rác những băng ñá ñể khách ñi bơi vừa nghỉ
chân vừa có thể nhấm nháp một thứ gì ñó ñược phục vụ từ căng-tin tại chỗ.
Vừa bước qua khỏi cổng, Biền ñã buột miệng khen:
- Đẹp quá !
Tôi gật gù tán ñồng:
- Ừ, cái hồ này trông xinh thật !
Tôi tưởng nghe tôi a dua, Biền sẽ khoái chí tử. Nào ngờ nó lắc ñầu:
- Tao không nói cái hồ.
Tôi chưng hửng:
- Chứ mày bảo cái gì ñẹp?
Biền chỉ tay về phía cuối hồ:
- Mày nhìn cái chỗ cái dù xanh kia kìa!
Tôi nhìn teo tay chỉ của nó, miệng há hốc:
- Cái dù ñẹp?
Biền hừ mũi:
- Cái dù xấu hoắc chứ ñẹp gì! Dưới cái dù mới ñẹp!
- Ý mày nói cái... cán dù?
Biền có vẻ ngán ngẫm trước sự ngốc nghếch của tôi. Nhìn mặt nó, tôi ñoán chắc nó ñang
hối hận vì ñã lỡ kết bạn với tôi. Tôi nghe nó thở dài thườn thượt:
- Tao chưa thấy ai ngu như mày! Mày có thấy ai ngồi dưới cái dù xanh kia không?
Bị chửi nặng, tôi bắt ñầu mới vỡ lẽ:
- À, té ra mày nói con nhỏ ñó!
Biền nhếch mép:
- Chứ chẳng lẽ tao nói thằng cha La Kim Bụng kia!
Tôi lại trố mắt:
- La Kim Bụng nào? La Kim Phụng chứ?
Biền tặc lưỡi:
- La Kim Phụng là người mẫu thời trang! Còn ở ñây là La Kim... Bụng! Chả kia kìa!
Bây giờ tôi mới nhìn thấy người ñàn ông Biền nói. Ông ta mặc quần tắm, bụng to như
thùng nước lèo, ñang ñứng khởi ñộng trên bờ hồ. Ông ta nhún nhẩy, vặn vẹo thân hình
trông thật buồn cười. Một số người ñang bơi dưới hồ cũng ngước mắt nhìn lên chỗ ông
và hào hứng chỉ trỏ. Nhưng người ñàn ông vẫn tiếp tục ñong ñưa cái thùng nước lèo của
mình. Thật là một kẻ phớt ñời ñáng phục!
Trong khi tôi ñang ngẩn người ra nhìn người ñàn ông nọ thì Biền kéo tay tôi:
- Thôi, ñi! Thằng cha "người mẫu" này uốn éo hoài cũng chừng ñó kiểu, có gì ñâu mà
coi!
Tôi ngoan ngoãn ñi theo Biền. Nhưng nó không dẫn tôi tới chỗ phòng thay quần áo mà
tiến thẳng tới cái dù xanh. Phát hiện ra ñiều ñó, tôi rụt tay lại:
-Đi ñâu ñây?
Biền cười cười: - Đi... làm quen.
- Thôi ñi! - Tôi nhăn nhó - Lạ hoắc lạ huơ mà làm quen cái gì!

- Thì lạ hoắc tao mới làm quen, nếu ñã biết nhau rồi thì làm quen chi nữa!
Lý lẽ của Biền khiến tôi cứng họng, mặt mày cứ ñực ra. Biền giật tay tôi:
- Thôi ñừng có trơ mắt ếch ra nữa! Theo tao lẹ lên!
Tôi liếm môi:
- Thế còn chuyện... ñi bơi?
- Ối dào! Bơi thì lúc nào bơi chả ñược! - Biền vò ñầu - Có ai dời cái hồ ñi cỗ k...
Nhng chàng trai xu tính - Nguyn Nht Ánh
Chương 1
H bơi hình ch L, chiu dài nht chng hai mươi lăm mét. So vi các h bơi ni tiếng
trong thành ph thì ñây là h bơi thuc loi nh nhưng bù li nó có v xinh xn, sch s.
Quanh h là mt khong ñất rng bày ri rác nhng băng ñá ñể khách ñi bơi va ngh
chân va có th nhm nháp mt thñó ñược phc v t căng-tin ti ch.
Va bước qua khi cng, Bin ñã but ming khen:
- Đẹp quá !
Tôi gt gù tán ñồng:
- , cái h này trông xinh tht !
Tôi tưởng nghe tôi a dua, Bin s khoái chí t. Nào ng nó lc ñầu:
- Tao không nói cái h.
Tôi chưng hng:
- Ch mày bo cái gì ñẹp?
Bin ch tay v phía cui h:
- Mày nhìn cái ch cái dù xanh kia kìa!
Tôi nhìn teo tay ch ca nó, ming há hc:
- Cái dù ñẹp?
Bin h mũi:
- Cái dù xu hoc ch ñẹp gì! Dưới cái dù mi ñẹp!
- Ý mày nói cái... cán dù?
Bin có v ngán ngm trước s ngc nghếch ca tôi. Nhìn mt nó, tôi ñoán chc nó ñang
hi hn vì ñã l kết bn vi tôi. Tôi nghe nó th dài thườn thượt:
- Tao chưa thy ai ngu như mày! Mày có thy ai ngi dưới cái dù xanh kia không?
B chi nng, tôi bt ñầu mi v l:
- À, té ra mày nói con nh ñó!
Bin nhếch mép:
- Ch chng l tao nói thng cha La Kim Bng kia!
Tôi li tr mt:
- La Kim Bng nào? La Kim Phng ch?
Bin tc lưỡi:
- La Kim Phng là người mu thi trang! Còn ñây là La Kim... Bng! Ch kia kìa!
Bây gi tôi mi nhìn thy người ñàn ông Bin nói. Ông ta mc qun tm, bng to như
thùng nước lèo, ñang ñứng khi ñộng trên b h. Ông ta nhún nhy, vn vo thân hình
trông tht bun cười. Mt s người ñang bơi dưới h cũng ngước mt nhìn lên ch ông
và hào hng ch tr. Nhưng người ñàn ông vn tiếp tc ñong ñưa cái thùng nước lèo ca
mình. Tht là mt k pht ñời ñáng phc!
Trong khi tôi ñang ngn người ra nhìn người ñàn ông n thì Bin kéo tay tôi:
- Thôi, ñi! Thng cha "người mu" này un éo hoài cũng chng ñó kiu, có gì ñâu mà
coi!
Tôi ngoan ngoãn ñi theo Bin. Nhưng nó không dn tôi ti ch phòng thay qun áo mà
tiến thng ti cái dù xanh. Phát hin ra ñiu ñó, tôi rt tay li:
-Đi ñâu ñây?
Bin cười cười: - Đi... làm quen.
- Thôi ñi! - Tôi nhăn nhó - L hoc l huơ mà làm quen cái gì!
Những chàng trai xấu tính - Nguyễn Nhật Ánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những chàng trai xấu tính - Nguyễn Nhật Ánh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Những chàng trai xấu tính - Nguyễn Nhật Ánh 9 10 367