Ktl-icon-tai-lieu

Những Chuyện Kỳ Lạ Và Huyền Bí

Được đăng lên bởi kid_a2pbc
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 7890 lần   |   Lượt tải: 81 lần
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Education E-Books: HD161206116
Compiled & Published by Rosea

Những chuyện Kì Lạ & Huyền Bí
Thế giới mà chúng ta đang sống rất nhiều những chuyện kì bí không thể lí giải nổi
bằng khoa học hiện đại. Con người đã tiến một bước rất dài về tri thức nhưng để khám
phá và giải thích được tất cả các hiện tượng tự nhiên là một việc không dễ. Chúng ta mới
chỉ đang chập chững nắm bắt các quy luật của tự nhiên, còn tự nhiên tác động vào thế
giới con người muôn hình vạn trạng.
Những chuyện về thế giới tâm linh có lẽ không phải bàn cãi nhiều, riêng tôi thì
luôn tin có thế giới tâm linh hiện hữu ở xung quanh chúng ta – Phan Thị Bích Hằng
(Audio Ngoại cảm). Những chuyện lạ và huyền bí ở trên Thế giới rất nhiều và ở VN cũng
không hiếm.
Ở cuốn Ebook này có sưu tầm thêm nhiều hình ảnh về U.F.O – vật thể bay không
xác định. Liệu có hành tinh nào khác ngoài trái đất chúng ta có sự sống hay không, khoa
học chưa có câu trả lời chính xác, nhưng có lẽ câu trả lời là có. Bởi trong vũ trụ bao la,
mênh mông tưởng như vô tận ấy con người mới chỉ khám phá được một phần rất nhỏ,
nhỏ lắm mà thôi.
Cho dù quan điểm, học thuyết về vũ trụ bây giờ coi rằng vũ trụ là hữu hạn tuyệt
đối cũng chưa chắc đa đúng. 1000 năm về trước người ta vẫn tin học thuyết của Aristot
cho rằng Thái đất phẳng thì 1000 năm sau người ta mới biết được trái đất hình cầu. Do đó
trong khoa học, chưa thể nói trước được điều gì.
Thiên nhiên và thế giới quanh ta có rất nhiều điều bí ẩn để ta khám phá, và đó
cũng chính là điều thú vị nhất của cuộc sống này.

Index:
Những chuyện Kỳ Lạ & Huyền Bí .................................................................................. 1
7 bức ảnh ma nổi tiếng thế giới ....................................................................................... 2
Những lời sấm truyền bí ẩn cho năm 2014 ...................................................................... 6
Những tiên đoán huyền thoại của nữ tiên tri Maria Lenorman (1) .................................... 7
Những tiên đoán huyền thoại của nữ tiên tri Maria Lenorman (2) .................................... 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------All rights reserved by Rosea
HD161206116
http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co...
^=^ §Æng Hng Hi ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
All rights reserved by Rosea
HD161206116 http://danghoanghai.999.org
Education E-Books: HD161206116
Compiled & Published by Rosea
Nhng chuyn Kì L & Huyn
Thế gii chúng ta đang sng rt nhiu nhng chuyn kì bí không th gii ni
bng khoa hc hin đại. Con người đã tiến mt bước rt i v tri thc nhưng để khám
phá gii tch được tt c các hin tượng t nhiên mt vic không d. Chúng ta mi
ch đang chp chng nm bt các quy lut ca t nhiên, còn t nhiên tác động o thế
gii con người muôn hình vn trng.
Nhng chuyn v thế gii tâm linh có l không phi bàn cãi nhiu, riêng tôi thì
luôn tin có thế gii m linh hin hu xung quanh chúng ta Phan Th Bích Hng
(Audio Ngoi cm). Nhng chuyn l huyn trên Thế gii rt nhiu VN cũng
không hiếm.
cun Ebook này có sưu tm thêm nhiu hình nh v U.F.O vt th bay không
xác định. Liu có hành tinh o khác ngi trái đất chúng ta có s sng hay không, khoa
hc chưa có câu tr li chính xác, nhưng có l câu tr li có. Bi trong vũ tr bao la,
mênh mông tưởng như vô tn y con người mi ch khám pđược mt phn rt nh,
nh lm thôi.
Cho quan đim, hc thuyết v vũ tr bây gi coi rng vũ tr là hu hn tuyt
đối cũng chưa chc đa đúng. 1000 năm v trước người ta vn tin hc thuyết ca Aristot
cho rng Thái đất phng thì 1000 năm sau người ta mi biết được trái đất hình cu. Do đó
trong khoa hc, chưa th nói trước được điu gì.
Thiên nhiên thế gii quanh ta có rt nhiu điu bí n để ta khám p, đó
cũng chính điu t v nht ca cuc sng này.
Index:
Nhng chuyn K L & Huyn Bí..................................................................................1
7 bc nh ma ni tiếng thế gii.......................................................................................2
Nhng li sm truyn bí n cho năm 2014......................................................................6
Nhng tiên đoán huyn thoi ca n tiên tri Maria Lenorman (1)....................................7
Nhng tiên đoán huyn thoi ca n tiên tri Maria Lenorman (2)....................................9
Những Chuyện Kỳ Lạ Và Huyền Bí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những Chuyện Kỳ Lạ Và Huyền Bí - Người đăng: kid_a2pbc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Những Chuyện Kỳ Lạ Và Huyền Bí 9 10 190