Ktl-icon-tai-lieu

Rubik Toàn Tập

Được đăng lên bởi Trong Nguyen Thanh
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1733 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ẾP RUBIK
TOÀN TẬP

ðược biên tập và trình bày: Suntulip.bloG
G
G
Phát hành và bản quyền ©: Suntulip.bloG
Liên hệ với tôi e-mail:
hoatulip_thaonguyen@yahoo.comAll right © 2009 Suntulip.bloG

GIỚI THIỆU VỀ RUBIK

Xin chào các bạn. Tôi chẳng phải là người giỏi giang gì trong lĩnh vực Rubik
càng không biết xếp hoàn thành một khối Rubik, nhưng bằng kinh nghiệm của tôi,
tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cách dễ nhất, ai ñọc qua cũng làm ñược, không những
thế bạn có thể ñi lòe thiên hạ ñược ñó!
Tại sao người ta hay nói giữa toán học và xếp rubik có mối liên quan với
nhau? ðúng vậy, quá trình xếp các viên rubik ñể cho nó về ñúng vị trí ta cần là quá
trình tư duy và giải quyết một bài toán rất phức tạp và nhiều bước. Tôi xin dẫn ra,
muốn ñặt một viên rubik vào vị trí nào ñó.

Hình 1: Thao tác ñể xoay rubik
Ta phải xoay tầng phải mấy vòng, tầng trên mấy vòng, theo chiều nào, qua
trái hay qua phải…Một số hướng dẫn của các bạn ở nước ngoài, và các chương
trình dạy chúng ta xếp ñều giải quyết trên cơ sở toán học, logic toán học mà ra, mỗi
một bước sẽ có một số công thức và có rất nhiều cách giải bài toán này ñể ra ñáp số
như ta mong muốn. Bạn có thể học thuộc công thức hoặc bạn nào ñã quá rành thì
chỉ cần nhìn là biết phải xếp như thế nào rồi. Xin nói thêm, không chỉ có việc xếp
cho khối rubik trở về trạng thái ban ñầu là một ñáp số, mà có nhiều ñáp số rất lạ ví
như mỗi mặt của rubik sẽ là một chữ cái nào ñó hay một hình nghệ thuật nào ñó, khi
ñó bạn là siêu sao không ñối thủ cũng nên!

1

Hình 2: Ở mặt trước có hình chữ H hay chữ N nè! Bạn có làm ñược không?

Hình 3: Cả 4 mặt ñều có hình chữ H
Dần dần bạn sẽ hiểu, bạn ñừng quá lo lắng là nó sẽ không về vị trí như ban
ñầu nhé. Bạn ñể ý và lấy hình số 4 này làm hình chuẩn nhé, tất cả mục ñích của
chúng ta là sau khi xếp khối rubik sẽ về trạng thái này.

Hình 4: Một rubik ở trạng thái ban ñầu
2ðể giúp bạn hiểu tường tận vấn ñề, tôi xin giải thích một số khái niệm sau.
Bạn nên ñọc, và tôi khuyến khích các bạn chưa biết gì nên ñọc cái này; bạn nào biết
rồi tôi không giám “múa rìu qua mắt thợ” tuy nhiên bạn có thể cho tôi vài ý kiến
vàng ngọc của bạn ñể tôi cũng như các bạn mới biết sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn.

I. Các kiểu viên rubik.
Trên một khối rubik có tất cả 26 viên

Hình 5: Vị trí các viên: a-viên giữa; b-viên góc; c-viên cạnh

Hình 6: Viên rubik 3 màu
ðây là viên rubik có 3 ô vuông màu nhìn thấy ñược (vàng, cam, lá cây gọi tắt
là: Viên vàng-cam-lục), và trên một khố...
ẾP RUBIK
KK
K
TOÀN TẬP
ðược biên tập và trình bày:
S
SS
Suntulip.bloG
GG
G
Phát hành và bản quyền ©:
S
SS
Suntulip.bloG
GG
G
Liên hệ với tôi e-mail: hoatulip_thaonguyen@yahoo.com
All right © 2009 Suntulip.bloG
www.ebooktiengviet.com
Rubik Toàn Tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rubik Toàn Tập - Người đăng: Trong Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Rubik Toàn Tập 9 10 564