Ktl-icon-tai-lieu

Tập huấn đoàn hội

Được đăng lên bởi tn12db3
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tập huấn đoàn hội
Mấy bạn tập trung lại thành vòng tròn hôm nay chúng ta sẽ chơi các trò chơi
cùng với nhau.
Mình đề nghị mấy bạn nam đứng sen kẽ các bạn nữ.
1. MÌnh sẽ chơi trò chơi “Tôi bảo tôi bảo”
- Quản trò hô: “Tôi bảo tôi bảo”
Người chơi hỏi: “Bảo gì bảo gì”
- Quản trò nói: “Tôi bảo các bạn vỗ tay 2 cái”
Người chơi: vỗ tay 2 lần
Khi quản trò hô “tôi bảo” thì người chơi phải làm theo. Nếu như quản trò không
nói “tôi bảo” mà người chơi làm thì sẽ bị phạt
Tôi bảo các bạn nãy nắm tay bạn mình bên cạnh.
2. Chơi trò tạo “sóng”.
Sóng nghiêng bên trái, sóng nghiêng bên phải, sóng vỗ về trước, sóng vỗ về sau.
3. Chơi trò chơi “chim, thú, cá”
Cách chơi: Người điều khiển đứng giữa vòng tròn, vừa đi vừa nói “Chim, thú,
cá…” bất ngờ chỉ một người đứng trong vòng và hô “chim”, “thú”, hoặc “cá”.
Người bị chỉ định phải lập tức nói tên con “chim”, con “thú”, hoặc con “cá” nào
đó.
Ví dụ: như người điều khiển nói “Chim”, người bị chỉ phải nói: họa mi, két, sơn
ca, chào mào…
Chú ý: Người chỉ định không được lập lại con “chim”, “thú”, hay “cá” đã được
nói trước, hoặc ngập ngừng sẽ bị phạt.
4. Phạt trò “Bữa tiệc bò”.
Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc)
Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng
Cách phạt: Tập thể cùng nói “Bò nhúng dấm nhúng dấm, bò tùng xẻo tùng xẻo,
bò lúc lắc lúc lắc”.
Người bị phạt đứng thành hàng dọc hoặc vòng tròn làm động tác sau:
- Nhún theo điệu câu nói “Bò nhúng dấm, nhúng dấm”.
- Lắc mông theo điệu câu nói “bò lúc lắc, lúc lắc”
- Lấy hai tay làm như xẻo mông “bò tùng xẻo, tùng xẻo”
Chú ý: Người bị phạt vừa đọc theo, vừa làm động tác, vừa đi quanh vòng tròn.

5. Chim bay, chuồng bay
Cách chơi: Vòng tròn đếm số (1,2,3) - (1,2,3)... cho đến hết vòng. Số 1 và 3 của
mỗi nhóm làm chuồng, số 2 làm chim. Người không thuộc nhóm nào đứng giữa
vòng làm chim. Khi người điều khiển hô “chim bay” tất cả “chim” trong lồng
phải đổi chổ, trong khi những người đứng giữa phải tìm cách kiếm lồng của
mình. Khi người điều khiển hô “chim bay - lồng bay” tất cả “chim” và “lồng”
phải đổi chổ. Khi người điều khiển hô “lồng bay” tất cả “lồng” phải đổi chổ,
“chim” có thể đứng yên hoặc đi tìm “lồng” của mình.
-MÌnh muốn 1 lồng 2 chim
Chú ý: Những con chim trong ba lần trong cuộc chơi không tìm được lồng sẽ bị
loại khỏi vòng chơi.
6. Phạt trò chơi “chiên cá”.
7.Phạt trò chơi “Gia đình nhà gà”.
Cách phạt: Người bị phạt xếp một hàng dọc, và ngồi xổm. Tập thể cùng hát bài
“Đàn gà trong sân”, người bị phạt nhảy quanh vòng tròn, hai tay làm cánh gà vỗ
đều...
Tập huấn đoàn hội
Mấy bạn tập trung lại thành vòng tròn hôm nay chúng ta sẽ chơi các trò chơi
cùng với nhau.
Mình đề nghị mấy bạn nam đứng sen kẽ các bạn nữ.
1. MÌnh sẽ chơi trò chơi “Tôi bảo tôi bảo”
- Quản trò hô: “Tôi bảo tôi bảo”
Người chơi hỏi: “Bảo gì bảo gì”
- Quản trò nói: “Tôi bảo các bạn vỗ tay 2 cái”
Người chơi: vỗ tay 2 lần
Khi quản trò hô “tôi bảo” thì người chơi phải làm theo. Nếu như quản trò không
nói “tôi bảo” mà người chơi làm thì sẽ bị phạt
Tôi bảo các bạn nãy nắm tay bạn mình bên cạnh.
2. Chơi trò tạo “sóng”.
Sóng nghiêng bên trái, sóng nghiêng bên phải, sóng vỗ về trước, sóng vỗ về sau.
3. Chơi trò chơi “chim, thú, cá”
Cách chơi: Người điều khiển đứng giữa vòng tròn, vừa đi vừa nói “Chim, thú,
cá…” bất ngờ chỉ một người đứng trong vòng “chim”, “thú”, hoặc “cá”.
Người b chỉ định phải lập tức nói tên con “chim”, con “thú”, hoặc con “cá” nào
đó.
dụ: như người điều khiển nói “Chim”, người bị chỉ phải nói: họa mi, két, sơn
ca, chào mào…
Chú ý: Người chỉ định không được lập lại con “chim”, “thú”, hay “cá” đã được
nói trước, hoặc ngập ngừng sẽ bị phạt.
4. Phạt trò “Bữa tiệc bò”.
Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc)
Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng
Cách phạt: Tập thể cùng nói “Bò nhúng dấm nhúng dấm, bò tùng xẻo tùng xẻo,
bò lúc lắc lúc lắc”.
Người bị phạt đứng thành hàng dọc hoặc vòng tròn làm động tác sau:
- Nhún theo điệu câu nói “Bò nhúng dấm, nhúng dấm”.
- Lắc mông theo điệu câu nói “bò lúc lắc, lúc lắc”
- Lấy hai tay làm như xẻo mông “bò tùng xẻo, tùng xẻo”
Chú ý: Người bị phạt vừa đọc theo, vừa làm động tác, vừa đi quanh vòng tròn.
Tập huấn đoàn hội - Trang 2
Tập huấn đoàn hội - Người đăng: tn12db3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tập huấn đoàn hội 9 10 347