Ktl-icon-tai-lieu

test iq

Được đăng lên bởi kimvanlinhk4-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2587 lần   |   Lượt tải: 10 lần
GIỚI THIỆU
Trong số các phương pháp khác nhau có mục đích dùng để đo trí thông minh thì
phương pháp phổ biến nhất là dùng bài kiểm tra IQ (Chỉ số thông minh-Intellegence
Quotient). Đây là hình thức kiểm tra đã được tiêu chuẩn hóa, được thiết kế nhằm đo trí
thông minh của con người như sự khác biệt về học thức.
IQ là phương pháp đo mức độ thông minh liên quan đến độ tuổi. Từ “quotient” (trong
từ viết tắt IQ) có nghĩa là chia một lượng cho một lượng, và việc xác định trí thông minh là
năng lực trí tuệ hay độ nhanh nhạy của bộ não.
Thông thường thì các bài kiểm tra IQ gồm có nhiều loại câu hỏi có tính chất phân bậc
trình độ, mỗi câu đều được tiêu chuẩn hóa bằng việc thử nghiệm câu hỏi trên một số lượng
lớn các cá nhân nhằm thiết lập thang điểm số IQ trung bình cho mỗi bài kiểm tra là 100.
Thực tế cho thấy năng lực trí tuệ của một con người thường phát triển ở một tốc độ
nhất định cho đến độ tuổi khoảng 13, sau độ tuổi này sự phát triển trí não trở nên giảm dần,
ngoài tuổi 18 thì rất ít hoặc không có sự cải thiện trí thông minh nào.
Khi đo chỉ số IQ của một đứa trẻ, người ta thường dùng bài kiểm tra IQ đã được tiêu
chuẩn hóa, với điểm đạt trung bình được quy cho từng nhóm tuổi. Ví dụ một đứa trẻ 10
tuổi mà đạt được kết quả mà đáng lẽ ra đứa trẻ 12 tuổi mới đạt được thì đứa trẻ 10 tuổi có
chỉ số thông minh là 120, hay bằng 12/10 x 100:
Tuổi trí tuệ (12 )
x 100 = 120 IQ
Tuổi thời gian (10)
Vì sau tuổi 18, người ta thấy ít hoặc không có sự cải thiện về trí thông minh nào nên
người lớn cần phải được kiểm tra bằng bài thi IQ có điểm trung bình là 100.
Cũng giống như nhiều cách phân bổ một bài kiểm tra khác trên thực tế, sự phân bổ
bài thi IQ có dạng như hình của một chiếc chuông thông thường (xem hình dưới), trong
hình này điểm đạt trung bình là 100 và các tỷ lệ tương tự xảy ra ở cả trên và dưới giá trị
chuẩn này.
Có nhiều loại bài kiểm tra trí thông minh khác nhau, ví dụ như loại bài Cattell,
Stanford-Binet và Wechsler, và mỗi loại đều có thang đánh giá trí thông minh khác nhau.
Stanford-Binet đánh giá rất cao bằng các câu hỏi liên quan đến khả năng ngôn ngữ và được
dùng rộng rãi ở Mỹ. Loại bài Weschler gồm có hai thang đánh giá riêng biệt về ngôn ngữ
và khả năng diễn đạt với mỗi mức IQ.
Đối với thang đánh giá Stanford-Binet thì có tới một nửa số người tham gia kiểm tra
đạt điểm IQ từ 90 đến 110, 25% đạt điểm trên 110, 11% đạt điểm trên 120, 3% đạt điểm
trên 130 và 0,6% đạt điểm trên 140.

0

100

170

Điểm IQ

Hình 1: Đường cong hình chiếc chuông
Mặc dù chính bà...
GIỚI THIỆU
Trong số các phương pháp khác nhau mục đích dùng để đo trí thông minh thì
phương pháp phổ biến nhất dùng bài kiểm tra IQ (Chỉ số thông minh-Intellegence
Quotient). Đây hình thức kiểm tra đã được tiêu chuẩn hóa, được thiết kế nhằm đo trí
thông minh của con người như sự khác biệt về học thức.
IQ là phương pháp đo mc độ thông minh liên quan đến độ tuổi. Từquotient” (trong
từ viết tắt IQ) có nghĩa là chia một lượng cho một lượng, và việc xác định trí thông minh là
năng lực trí tuệ hay độ nhanh nhạy của bộ não.
Thông thường thì các bài kiểm tra IQ gồm có nhiều loại câu hỏi có tính chất phân bậc
trình độ, mỗi câu đều được tiêu chuẩn hóa bằng việc thử nghiệm u hỏi trên một số lượng
lớn các cá nhân nhằm thiết lập thang điểm số IQ trung bình cho mỗi bài kiểm tra là 100.
Thực tế cho thấy năng lực trí tuệ của một con người thường phát triển ở một tốc độ
nhất định cho đến độ tuổi khoảng 13, sau độ tuổi này sự phát triển trí não trở nên giảm dần,
ngoài tuổi 18 thì rất ít hoặc không có sự cải thiện trí thông minh nào.
Khi đo chỉ số IQ của một đứa trẻ, người ta thường dùng bài kiểm tra IQ đã được tiêu
chuẩn hóa, với điểm đạt trung bình được quy cho từng nhóm tuổi. dụ một đứa trẻ 10
tuổi mà đạt được kết quả mà đáng lẽ ra đứa trẻ 12 tuổi mới đạt được thì đứa trẻ 10 tuổi có
chỉ số thông minh là 120, hay bằng 12/10 x 100:
Tuổi trí tuệ (12 )
x 100 = 120 IQ
Tuổi thời gian (10)
Vì sau tuổi 18, người ta thấy ít hoặc khôngsự cải thiện về trí thông minh nào nên
người lớn cần phải được kiểm tra bằng bài thi IQ có điểm trung bình là 100.
Cũng giống như nhiều cách phân bổ một bài kiểm tra khác trên thực tế, sự phân bổ
bài thi IQ dạng như hình của một chiếc chuông thông thường (xem hình dưới), trong
hình này điểm đạt trung bình 100 các tỷ lệ ơng tự xảy ra cả trên dưới giá trị
chuẩn này.
nhiều loại bài kiểm tra trí thông minh khác nhau, ví dụ như loại bài Cattell,
Stanford-Binet và Wechsler, mỗi loại đều có thang đánh giá trí thông minh khác nhau.
Stanford-Binet đánh grất cao bằng các câu hỏi liên quan đến khả năng ngôn ngữ được
dùng rộng rãi Mỹ. Loại bài Weschler gồm có hai thang đánh giá riêng biệt về ngôn ngữ
và khả năng diễn đạt với mỗi mức IQ.
Đối với thang đánh giá Stanford-Binet thì tới một nửa số người tham gia kiểm tra
đạt điểm IQ t90 đến 110, 25% đạt điểm trên 110, 11% đạt điểm trên 120, 3% đạt điểm
trên 130 và 0,6% đạt điểm trên 140.
test iq - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
test iq - Người đăng: kimvanlinhk4-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
test iq 9 10 673