Ktl-icon-tai-lieu

thái cực quyền

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 4372 lần   |   Lượt tải: 27 lần
SỰ PHÁT TRIỂN NỘI CÔNG
VÀ CÁC ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

TRONG KUNG FU VĨNH XUÂN
Tác giả: Dr Scott Baker
Anh Tuấn dịch

Chú ý dành cho người đọc:
Các nguyên tắc và kỹ thuật được trình bày trong quyển sách này chỉ với mục
đích thông tin tham khảo. Độc giả không nên thử các kỹ thuật và bài tập trong sách
mà không có người giám sát hay hướng dẫn có đủ trình độ.
Lời cảm ơn:
Tôi nhận thấy là tôi không thể hoàn thành cuốn sách này mà không có sự giúp
đỡ và hỗ trợ không mệt mỏi từ các người bạn và học trò của tôi. Tôi đặc biệt cảm ơn
sự nỗ lực đóng góp của Timothy Jeffcoat, người đã giúp tôi rất nhiều trong công việc
này. Cảm ơn sự hỗ trợ từ Erle Montaigue, người đã động viên tôi và đồng ý cho tôi sử
dụng các hình minh họa của anh. Sự rộng rãi và sự hiểu biết sâu sắc của anh về nội
công thật sự là vô giá. Hơn nữa, tôi xin cảm ơn các học trò và các đồng môn của tôi đã
cùng làm việc với tôi trong nhiều năm qua. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn người
thầy Vĩnh Xuân đầu tiên của tôi: Sư phụ Peter Yu và Sư phụ Tam Hung Fun, người đã
nỗ lực dạy dỗ và đưa tôi đến con đường dẫn đến kiến thức và sự hiểu biết được trình
bày trong quyển sách này. Và còn rất nhiều người thầy đã dạy dỗ tôi trong các năm
qua, mỗi người đã đóng góp vào sự hiểu biết và kỹ năng của tôi theo nhiều cách khác
nhau, nhưng có lẽ người có ý nghĩa nhất là Sư phụ David Nuuhiwa, người rất tinh
thông đến từng chi tiết và luôn sẵn sàng chia sẻ với tôi một cách không hề vị kỷ.

Copyright © Sifu Scott Baker 2000

i

Lời tựa :
Tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách viết về Vĩnh Xuân trong vòng 35 năm qua, đây quả là
một vinh dự được viết lời tựa cho cuốn sách của Scott Baker. Cuốn sách này là một nỗ
lực để mang Vĩnh Xuân vượt ra khỏi phạm vi vật lý đơn thuần để đến khu vực bên
trong bao gồm những thứ như là nội công (Chi Kung-Qigong) và điểm huyệt. Đây là
một cuốn sách hữu ích cần thiết nằm trong thư viện sách về Vĩnh Xuân của người tập
luyện.
Erle Montaigue (Master Degree, China)
23/01/2001

Copyright © Sifu Scott Baker 2000

ii

MỤC LỤC

Chú ý dành cho độc giả: .............................................................................................. i
Lời cảm ơn .................................................................................................................... i
Lời tựa .......................................................................................................................... ii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ........................................................................................
SỰ PHÁT TRIỂN NỘI CÔNG
VÀ CÁC ỨNG DỤNG THỰC TIỄN
TRONG KUNG FU VĨNH XUÂN
Tác giả: Dr Scott Baker
Anh Tuấn dịch
thái cực quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thái cực quyền - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
thái cực quyền 9 10 174