Ktl-icon-tai-lieu

Thuận Pháo và Nghịch Pháo

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 297 trang   |   Lượt xem: 2926 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

1
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

THUẬN PHÁO VÀ NGHỊCH PHÁO

THUẬN PHÁO CƠ BẢN

NGHỊCH PHÁO CƠ BẢN

THUẬN PHÁO NÂNG CAO

NGHỊCH PHÁO NÂNG CAO

Ngày cập nhật :21/12/2012

2
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

Bàn cờ đươc ký hiệu như kiểu cờ Vua

IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA
IHGFEDCBA

O
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vd : H2-E2 tương đương P2-5 (như sách cờ tướng )
H9-G7 tương đương M8.7 (như sách cờ tướng)
! : ký hiệu ăn quân

PHẦN : THUẬN PHÁO
3
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

4
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

5
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

G2: phương án thêm : X2.5 phối hợp P8.2 + X9.1 đối Hoành xa X9.1

6
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

PHẦN : NGHỊCH PHÁO

Thiếu liệt pháo đánh đại liệt pháo cuộc

7
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

8
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

9
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

CHƯƠNG 1: HOÀNH XA PHÁ TRỰC XA
PHẦN A :
PHƯƠNG ÁN BỎ MÃ ĐÁNH TRUNG LỘ

10
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

11
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

12
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

B: PHƯƠNG ÁN BỎ MÃ ĐÁNH 2 GỌNG KIỀM

13
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

14
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

15
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

C: SỬ DỤNG XE PHÁO MÃ TẤN CÔNG CÁNH

16
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

17
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

18
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332

PHẦN D : PHƯƠNG ÁN X6.5 TẤN CÔNG MÃ NHẢY TRONG

19
21/12/2012

Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332
...
Tác giả :Nguyễn Trang Huy Email:trang_huy1990@yahoo.com SDT:01212343332
1
21/12/2012
Thuận Pháo và Nghịch Pháo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuận Pháo và Nghịch Pháo - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
297 Vietnamese
Thuận Pháo và Nghịch Pháo 9 10 197