Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập nấu ăn

Được đăng lên bởi nguyentienhung-dab-hoabinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục đích:
Nhằm loại bỏ những phần không ăn được và làm sạch nguyên liệu. (0.5)
Yêu cầu:
- Đảm bảo vệ sinh:
+ Đối với nguyên liệu động vật: Khi giết mổ phải tẩy rửa sạch sẽ để khử
mùi tanh, hôi,
nhớt. (0.25)
+ Đối với nguyên liệu thực vật: Sau khi loại bỏ những phần không ăn
được phải rửa sạch. (0.25)
- Bảo vệ giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu. Ví dụ rau cải khi sơ chế phải
cắt bỏ gốc, lá vàng sau đó rửa rồi mới cắt thái. (0.5)
- Sử dụng hợp lí nguyên liệu: nguyên liệu phải pha, lọc, phân loại phù
hợp với yêu cầu nấu nướng, giảm lãng phí. (0.5)

Câu 2: (2đ)
Mục đích:
Phối hợp nguyên liệu và gia vị làm tăng mùi vị thơm ngon, màu sắc hấp
dẫn, tăng giá trị dinh dưỡng, kích thích dịch vị giúp ăn ngon miệng. (0.5)
Yêu cầu:
Đảm bảo chất lượng món ăn. (0.5)
Sử dụng gia vị phù hợp. (0.5)
Phù hợp khẩu vị. (0.5)

Tiết thứ :19, 20, 21 Ngày soạn :15/10/2013
LÝ THUYẾT : :
Bài 6: YÊU CẦU SƠ CHẾ NGUYÊN LIỆU
THỰC PHẨM
VÀ PHƯƠNG PHÁP SƠ CHẾ THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG
I-MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: Biết được yêu cầu của sơ chế nguyên liệu, phương pháp ,
quy trình cách sơ chế.
2- Kỹ năng: Nắm được phương pháp, yêu cầu sơ chế nguyên liệu theo
đúng quy trình công nghệ .
3- Thái độ: Chú trọng việc đảm bảo an toàn thực phẩm khi sơ chế.
II- PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1- Chuẩn bị của giáo viên:

Tài liệu giảng dạy, nghiên cứu nội dung của bài yêu cầu sơ chế nguyên
liệu thực phẩm và phương pháp sơ chế thực phẩm tươi sống
2- Chuẩn bị của học sinh: Vở viết, thước kẽ
III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1- Ổn định lớp: Thời gian :2'
- Số học sinh vắng
-Học tên học sinh vắng
2- Kiểm tra bài cũ:
Thời gian: 5'
- Câu hỏi kiểm tra : Nhắc lại các dạng bảo quản bằng hóa chất?
- Dự kiến phương án trả lời: Gồm các dạng Bảo quản bằng axit hữu cơ,
muối đường và một số chất bảo quản khác
3- Giảng bài mới:
- Giới thiệu bài: Để chuyển thực phẩm từ chưa ăn được thành ăn
được thì hầu hết phải qua chế biến . Khi chế biến, các nguyên liệu đều
phải sơ chế trước rồi mới tiến hành các thao tác chế biến tiếp theo . Có rất
loại nguyên liệu thực phẩm , mỗi nguyên liệu thực phẩm có ccáh sơ chế
cho phù hợp với yêu cầu chế biến món ăn cụ thể . Sơ chế sẽ quyết định
rất lớn đến chất lượng dinh dưỡngvà thẩm mỹ của món ăn. Bài học hôm
nay ta sẽ được tìm hiểu những kiến thức đó
Các hoạt động dạy học:
T/g
Nội dung hướng dẫn
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
20'
5'
7'
8'
25'
20'
20'
18'
I- Khái niệm và yêu cầu sơ chế nguyênliệu thực phẩm:
1- Khái niệm sơ chế:
- Là quá trình dùng các tác động nhằm loại bỏ phần không ăn được làm
sạch n...
Mục đích:
Nhằm loại bỏ những phần không ăn được và làm sạch nguyên liệu. (0.5)
Yêu cầu:
- Đảm bảo vệ sinh:
+ Đối với nguyên liệu động vật: Khi giết mổ phải tẩy rửa sạch sẽ để khử
mùi tanh, hôi,
nhớt. (0.25)
+ Đối với nguyên liệu thực vật: Sau khi loại bỏ những phần không ăn
được phải rửa sạch. (0.25)
- Bảo vệ giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu. Ví dụ rau cải khi sơ chế phải
cắt bỏ gốc, lá vàng sau đó rửa rồi mới cắt thái. (0.5)
- Sử dụng hợp lí nguyên liệu: nguyên liệu phải pha, lọc, phân loại phù
hợp với yêu cầu nấu nướng, giảm lãng phí. (0.5)
Câu 2: (2đ)
Mục đích:
Phối hợp nguyên liệu và gia vị làm tăng mùi vị thơm ngon, màu sắc hấp
dẫn, tăng giá trị dinh dưỡng, kích thích dịch vị giúp ăn ngon miệng. (0.5)
Yêu cầu:
- Đảm bảo chất lượng món ăn. (0.5)
- Sử dụng gia vị phù hợp. (0.5)
- Phù hợp khẩu vị. (0.5)
Tiết thứ :19, 20, 21 Ngày soạn :15/10/2013
LÝ THUYẾT : : Bài 6: YÊU CẦU SƠ CHẾ NGUYÊN LIỆU
THỰC PHẨM
VÀ PHƯƠNG PHÁP SƠ CHẾ THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG
I-MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: Biết được yêu cầu của sơ chế nguyên liệu, phương pháp ,
quy trình cách sơ chế.
2- Kỹ năng: Nắm được phương pháp, yêu cầu sơ chế nguyên liệu theo
đúng quy trình công nghệ .
3- Thái độ: Chú trọng việc đảm bảo an toàn thực phẩm khi sơ chế.
II- PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1- Chuẩn bị của giáo viên:
Thực tập nấu ăn - Trang 2
Thực tập nấu ăn - Người đăng: nguyentienhung-dab-hoabinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thực tập nấu ăn 9 10 399