Ktl-icon-tai-lieu

Tiếu Ngạo giang hồ 3

Được đăng lên bởi thienanh207
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 137 : Lập kiếm trận bao bây phường giảo quyệt

Lệnh Hồ Xung la lên:
- Tiểu sư muội! Tiểu sư muội...
Rồi chàng không nói thêm được nữa.
Nhạc Linh San nói:
- Ðại sư ca! Ðại sư ca... mau mau rời khỏi nơi đây. Bọn người phái phái Tung Sơn đến đây tìm đại
sư ca để trả thù đó.
Nàng nói ra vẻ rất cấp bách.
Lệnh Hồ Xung được nghe tiếng tiểu sư muội nói thì việc tầy trời chàng cũng chẳng cần. Phái Tung
Sơn hay chẳng Tung Sơn chàng cũng chẳng buồn để tâm. Cặp mắt đắm đuối nhìn nàng. Chàng
không hiểu mình đang mùi vị gì, hay là đủ mọi mùi mặn ngọt chu cay đều nổi lên trong đầu óc
chàng.
Nhạc Linh San thấy Lệnh Hồ Xung nhìn mình chằm chặp thì hai má ửng hồng, nói:
- Có một người họ Chung và hai tên sư đệ hắn đến nói là đại sư ca đã giết người của chúng. Máu
chảy rong từ ngoài đường, chúng theo vết truy tầm đến đây?
Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra hỏi:
- Ta giết người phái Tung Sơn ư? Ðâu có chuyện đó?
Ðột nhiên nghe đánh "binh" một tiếng, cửa phòng bị đẩy mở ra, Nhạc Bất Quần mặt giận hầm hầm,
xăm xăm bước vào lớn tiếng hỏi:
- Lệnh Hồ Xung! Ngươi làm nhiều việc tốt quá! Ngươi đã giết cả bậc tiền bối võ lâm ở phái Tung
Sơn mà lại còn bảo là yêu nhân Ma giáo để lừa dối ta.

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi lại:
- Ðệ tử... giết bậc tiền bối phái Tung Sơn ư? Chuyện này ở đâu mọc ra?...
Chàng ngó thấy Nhạc phu nhân đi sau Nhạc Bất Quần liền nói tiếp:
- Sư... sư... Hài nhi thật không bao giờ lại đi giết đệ tử phái Tung Sơn.
Nhạc Bất Quần tức giận quát:
- Bạch Ðầu tiên ông Hạ Bốc và Ngốc Ưng Sa Thiên Giang hai vị này bị chết về tay ngươi mà ngươi
còn cãi không phải ngươi hạ sát ư?
Lệnh Hồ Xung vừa nghe tới ngoại hiệu hai người liền nhớ đến lão trọc đầu lúc tự sát đã thốt ra câu
nói: "Ngốc Ưng này có là kẻ hèn kém cũng nhất định không chịu đầu hàng địch nhân". Còn lão đầu
bạc chắc tên hiệu là Bạch Ðầu tiên ông Bốc Trầm gì đó.
Chàng liền nói:
- Một lão già tóc bạc và một lão trọc đầu thì đúng là hài nhi đã giết thật. Hài nhi không biết hai vị đó
là môn hạ phái Tung Sơn. Hai vị sử đơn đao, đâu có phải là võ công của phái này.
Nhạc Bất Quần vẻ mặt càng nghiêm khắc hỏi:
- Thế ra hai vị này đúng đã bị ngươi giết chết ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðúng thế!
Nhạc Linh San nói:
- Gia gia! Lão tóc bạc và lão trọc đầu...
Nhạc Bất Quần la lên:
- Bước đi! Ai bảo ngươi vào đây? Chỗ chúng ta đang nói chuyện ngươi nói leo vào làm chi?

Nhạc Linh San cúi đầu xuống từ từ đi ra ngoài phòng.
Lệnh Hồ Xung trong lòng vừa thê thảm vừa hoan hỉ. Chàng nghĩ thầm:
- Sư muội và Lâm sư đệ mà c...
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 137 : Lập kiếm trận bao bây phường giảo quyệt
Lệnh Hồ Xung la lên:
- Tiểu sư muội! Tiểu sư muội...
Rồi chàng không nói thêm được nữa.
Nhạc Linh San nói:
- Ðại sư ca! Ðại sư ca... mau mau rời khỏi nơi đây. Bọn người phái phái Tung Sơn đến đây tìm đại
sư ca để trả thù đó.
Nàng nói ra vẻ rất cấp bách.
Lệnh Hồ Xung được nghe tiếng tiểu sư muội nói thì việc tầy trời chàng cũng chẳng cần. Phái Tung
Sơn hay chẳng Tung Sơn chàng cũng chẳng buồn để tâm. Cặp mắt đắm đuối nhìn nàng. Chàng
không hiểu mình đang mùi vị gì, hay là đủ mọi mùi mặn ngọt chu cay đều nổi lên trong đầu óc
chàng.
Nhạc Linh San thấy Lệnh Hồ Xung nhìn mình chằm chặp thì hai má ửng hồng, nói:
- Có một người họ Chung và hai tên sư đệ hắn đến nói là đại sư ca đã giết người của chúng. Máu
chảy rong từ ngoài đường, chúng theo vết truy tầm đến đây?
Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra hỏi:
- Ta giết người phái Tung Sơn ư? Ðâu có chuyện đó?
Ðột nhiên nghe đánh "binh" một tiếng, cửa phòng bị đẩy mở ra, Nhạc Bất Quần mặt giận hầm hầm,
xăm xăm bước vào lớn tiếng hỏi:
- Lệnh Hồ Xung! Ngươi làm nhiều việc tốt quá! Ngươi đã giết cả bậc tiền bối võ lâm ở phái Tung
Sơn mà lại còn bảo là yêu nhân Ma giáo để lừa dối ta.
Tiếu Ngạo giang hồ 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếu Ngạo giang hồ 3 - Người đăng: thienanh207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tiếu Ngạo giang hồ 3 9 10 719