Ktl-icon-tai-lieu

Tiếu Ngạo Giang hồ 4

Được đăng lên bởi thienanh207
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1935 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 141 : Phái Tung Sơn bại lộ âm mưu

Nghi Hòa thấy Trịnh Ngạc đã đập cửa mấy lần mà trong am chẳng có thanh âm hưởng ứng, thì
trong lòng nóng nảy không thể nhẫn nại được nữa, cô liền tuốt kiếm ra khỏi vỏ cầm tay rồi vượt qua
tường mà vào.
Nghi Thanh sợ Nghi Hòa gặp chuyện bất trắc cũng nhảy vào theo.
Nghi Hòa hỏi:
- Sư tỷ thử coi xem những gì thế kia?
Cô vừa nói vừa trỏ tay xuống đất.
Nghi Thanh ngó theo tay Nghi Hòa trỏ thì thấy dưới đất trong sân am rải rác bảy tám mảnh kiếm
sáng loáng. Hiển nhiên là những binh khí bị chém gãy rớt xuống.
Nghi Hòa lại cất tiếng hô lớn:
- Trong am có ai không?
Rồi cô chạy vào tìm kiếm trong hậu viện.
Nghi Thanh vội rút then mở cổng cho Lệnh Hồ Xung cùng mọi người tiến vào. Cô lại lượm một
mảnh kiếm đưa cho Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Lệnh Hồ sư huynh! Phải chăng nơi đây đã xảy cuộc chiến đấu?
Lệnh Hồ Xung đón lấy mảnh kiếm gẫy coi thấy chỗ gãy hãy nhẳn thín, sáng loáng liền hỏi lại:
- Hai vị sư thái Ðịnh Nhàn và Ðịnh Dật có sử dụng bảo kiếm không?
Nghi Thanh đáp:
- Hai vị lão nhân gia đều không sử dụng bảo kiếm. Gia sư thường bảo: "Chỉ cần luyện kiếm pháp
cho tinh thục là bất cứ kiếm tre, kiếm gỗ cũng có thể thắng địch". Lão nhân gia còn nói: "Bảo đao,

bảo kiếm lại càng bá đạo. Chỉ lỡ tay một chút là đưa người ta đến chỗ mất mạng hay què cụt chân
tay."
Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:
- Ðó có phải là đạo từ bi của nhà Phật không?
Nghi Thanh gật đầu.
Bỗng Nghi Hòa ở hậu viện lớn tiếng la:
- Trong này cũng có mảnh kiếm.
Mọi người liền nhảy vào hậu viện, đồng thời ngó qua trong điện đường thì thấy trên bàn, dưới đất
đều phủ đầy tro bụi.
Các ni am Phật đường khắp trong thiên hạ đều lau rửa quét tước sạch như chùi. Thế mà ở nơi đây
chỗ nào cũng bụi bám thì đủ biết là ít ra trong mấy ngày nay không có người ở.

Bọn Lệnh Hồ Xung vào hậu viện còn thấy ít cây cối bị chém đứt bằng khí giới sắc bén. Chàng để ý
nhìn những chỗ gươm đao chém vào biết ngay là đã trải qua ít ngày rồi.
Cổng sau bỏ ngỏ. Mấy miếng ván cánh cổng bay ra xa đến hơn trượng dường như bị người đá cho
bật tung đi.
Ngoài cổng hậu có một lối nhỏ đi được chừng hơn mười trượng thì tới chỗ ngã ba .
Nghi Thanh liền hô:
- Chúng ta phải chia nhau đi tìm cả hai nẻo để xem có điều chi khác lạ không?
Lát sau Tần Quyên ở nẻo đường mé hữu la lên:
- Chỗ này có một mũi tên.

Lại một cô nữa lớn tiếng:
- Ðây có một thiết trùy!

Nẻo đường này đi vào khu đồi núi nhấp nhô.
Ðoàn người liền theo rong ruổi tiến về phía trước.
Dọc đường thỉnh thoảng lại thấy có ám khí hoặc nhữn...
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 141 : Phái Tung Sơn bại lộ âm mưu
Nghi Hòa thấy Trịnh Ngạc đã đập cửa mấy lần mà trong am chẳng có thanh âm hưởng ứng, thì
trong lòng nóng nảy không thể nhẫn nại được nữa, cô liền tuốt kiếm ra khỏi vỏ cầm tay rồi vượt qua
tường mà vào.
Nghi Thanh sợ Nghi Hòa gặp chuyện bất trắc cũng nhảy vào theo.
Nghi Hòa hỏi:
- Sư tỷ thử coi xem những gì thế kia?
Cô vừa nói vừa trỏ tay xuống đất.
Nghi Thanh ngó theo tay Nghi Hòa trỏ thì thấy dưới đất trong sân am rải rác bảy tám mảnh kiếm
sáng loáng. Hiển nhiên là những binh khí bị chém gãy rớt xuống.
Nghi Hòa lại cất tiếng hô lớn:
- Trong am có ai không?
Rồi cô chạy vào tìm kiếm trong hậu viện.
Nghi Thanh vội rút then mở cổng cho Lệnh Hồ Xung cùng mọi người tiến vào. Cô lại lượm một
mảnh kiếm đưa cho Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Lệnh Hồ sư huynh! Phải chăng nơi đây đã xảy cuộc chiến đấu?
Lệnh Hồ Xung đón lấy mảnh kiếm gẫy coi thấy chỗ gãy hãy nhẳn thín, sáng loáng liền hỏi lại:
- Hai vị sư thái Ðịnh Nhàn và Ðịnh Dật có sử dụng bảo kiếm không?
Nghi Thanh đáp:
- Hai vị lão nhân gia đều không sử dụng bảo kiếm. Gia sư thường bảo: "Chỉ cần luyện kiếm pháp
cho tinh thục là bất cứ kiếm tre, kiếm gỗ cũng có thể thắng địch". Lão nhân gia còn nói: "Bảo đao,
Tiếu Ngạo Giang hồ 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếu Ngạo Giang hồ 4 - Người đăng: thienanh207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tiếu Ngạo Giang hồ 4 9 10 773