Ktl-icon-tai-lieu

tin

Được đăng lên bởi Hoang Minh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Subject: RE: QUOTE O/F 40HC FROM HCM TO HUANGPU, QUINGDAO

ROUTE: HCM-HUANGPU
Port of Loading
Hochiminh City (Vietnam)
Port Of Discharge
HUANGPU
Ocean Freight
110USD/40HC (include THC, seal,
bill, EBS, telex)
Volume
20x40HC/week
SHIPMENT TIME
Around 7 days from Ho Chi Minh
to Huangpu
ETD
Regular sailing per FRIDAY,
SUNDAY
Payment Mode
Freight repaid
CARRIER
TSLINE
Local Charges at POD
--THC : 517.98USD/40HC
--Doc: : 50USD / set
Exclude VAT 6% at china

ROUTE: HCM-QUINGDAO
Port of Loading
Hochiminh City (Vietnam)
Port Of Discharge
QUINGDAO
Ocean Freight
80USD/40HC (include THC, seal,
bill, EBS, telex)
Volume
20x40HC/week
SHIPMENT TIME
Around 7 days from Ho Chi Minh
to Quingdao
ETD
Regular sailing per TUEDAY,
WEDNESDAY
Payment Mode
Freight repaid
CARRIER
SITC
Local Charges at POD
--THC : 410USD/40HC
--RECQ : 25USd/40HC
--REOP : 65USd / 40HC
--Doc: : 50USD / set
--EIR: 5USD/40HC
Exclude VAT 6% at china

...
Subject: RE: QUOTE O/F 40HC FROM HCM TO HUANGPU, QUINGDAO
ROUTE: HCM-HUANGPU
Port of Loading Hochiminh City (Vietnam)
Port Of Discharge HUANGPU
Ocean Freight 110USD/40HC (include THC, seal,
bill, EBS, telex)
Volume 20x40HC/week
SHIPMENT TIME Around 7 days from Ho Chi Minh
to Huangpu
ETD Regular sailing per FRIDAY,
SUNDAY
Payment Mode Freight repaid
CARRIER TSLINE
Local Charges at POD --THC : 517.98USD/40HC
--Doc: : 50USD / set
Exclude VAT 6% at china
ROUTE: HCM-QUINGDAO
Port of Loading Hochiminh City (Vietnam)
Port Of Discharge QUINGDAO
Ocean Freight 80USD/40HC (include THC, seal,
bill, EBS, telex)
Volume 20x40HC/week
SHIPMENT TIME Around 7 days from Ho Chi Minh
to Quingdao
ETD Regular sailing per TUEDAY,
WEDNESDAY
Payment Mode Freight repaid
CARRIER SITC
Local Charges at POD --THC : 410USD/40HC
--RECQ : 25USd/40HC
--REOP : 65USd / 40HC
--Doc: : 50USD / set
--EIR: 5USD/40HC
Exclude VAT 6% at china
tin - Trang 2
tin - Người đăng: Hoang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tin 9 10 646