Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp truyện cười Người dân Việt Nam

Được đăng lên bởi thang-nguyen-khac
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 5371 lần   |   Lượt tải: 49 lần
Tổng hợp truyện cười Người dân Việt Nam

Sau thành công của kỳ thi olimpic toán quốc tế. Nước chủ nhà Việt
Nam lại tổ chức một cuộc hội thảo giáo dục, bao gồm những bộ trưởng
bộ giáo dục các nước có nền giáo dục phát triển.
Hội nghị đang tranh cãi xem nước nào có nền giáo dục tốt nhất.
Nước Mỹ:
-Nước chúng tôi, tin học đóng vai trò hàng đầu, một đứa trẻ 3 tuổi có
thể sử dụng thành thạo máy vi tính và internet.
Mọi người xôn xao về báo cáo này.
Trung Quốc:
- Thế đã là gì, ở TQ, có những thần đồng mới 9 tuổi đã có thể theo học
chương trình đại học.
Cả hội nghĩ vỗ tay nhiệt liệt. Đến Việt Nam, đất nước chủ nhà, ai ai
cũng hồi hộp trước bài phát biểu của ông bộ trưởng:
- Tất cả đều là tầm thường hết, ở Việt Nam chúng tôi, thậm chí có rất
nhiều học sinh không biết đọc biết viết cũng tốt nghiệp cấp 2

Câu hỏi đặt ra cho giải Nobel năm nay là:"Nếu bạn có 1 chiếc máy bay
và 1 trái bom bạn sẽ làm gì?".
Mỹ ôm trái bom lên máy bay ném sang các nước hồi giáo.
Binladen: Đổ đầy nhiên liệu lái máy bay cùng bom + hành khách đâm
vào nước Mỹ.
Việt Nam ôm đem cưa lấy thuốc nổ lấy sắt,máy bay đem cưa lấy
nhôm......bán ve chai cái nào cũng kiếm đc tiền....Cuối cùng Việt Nam
đc trao 2 giải Nobel về Kinh Tế và Hòa Bình ---> vinh dự khi là con
dân VN

3 vị tướng người Nhật, Mĩ và Việt Nam thi xem quân đội của ai dũng
cảm nhất.
Người Mĩ nói :
Bây giờ tôi cho 1 tiểu đội lính của mình vào một căn phòng. Sau khi tôi
thả 1 sợi lông chạm đất thì 1 phút sau lính của tôi sẽ tự sát hết.
Quả đúng như vậy, sau khi vị tướng người Mĩ thả sợi lông xuống đất và
đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng cầu kinh của binh sĩ Mĩ và một
phút sau tất cả đều tự sát hết.
Đến lượt vị tướng người Nhật nói:
Cần gì phải 1 phút. Chỉ cần sợi lông chạm đất là lính của tôi sẽ tự sát
hết.Khi ông ta thả sợi lông rồi vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy
tiếng súng nổ và tất cả đều đã chết.
Đến lượt Vị tướng Việt thì ông cũng làm như vậy và ba vị tướng ngồi

chờ.
Nhưng chờ đến nửa tiếng mà vẫn chưa nghe tiếng súng nên hai vị
tướng kia cười chế diễu vị tướng Việt . Nhưng rồi ông cười khẩy và d ẫn
hai vị tướng kia vào phòng.Hai vị tướng kia há hốc mồm kinh ngạc vì
tất cả anh lính cụ Hồ đều đang nằm dưới sàn nhà.... thổi lông gà để
không cho nó chạm đất.

Ba người bạn, Mỹ, Pháp và VN, ngồi uống cafe ở một quán Cafê nọ,
hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi :
- Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ?
Anh Mỹ lên tiếng: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang
nằm với một người đàn ông lạ. ...
T ng h p truy n c i Ng i dân Vi t Nam ườ ườ
Sau thành công c a k thi olimpic toán qu c t . N c ch nhà Vi t ế ướ
Nam l i t ch c m t cu c h i th o giáo d c, bao g m nh ng b tr ng ưở
b giáo d c các n c có n n giáo d c phát tri n. ướ
H i ngh ang tranh cãi xem n c nào có n n giáo d c t t nh t. đ ướ
N c M :ướ
-N c chúng tôi, tin h c óng vai trò hàng u, m t a tr 3 tu iướ đ đầ đứ
th s d ng thành th o máy vi tính và internet.
M i ng i xôn xao v báo cáo này. ườ
Trung Qu c:
- Th ã là gì, TQ, có nh ng th n ng m i 9 tu i ã có th theo h cế đ đồ đ
ch ng trình i h c.ươ đạ
C h i ngh v tay nhi t li t. n Vi t Nam, t n c ch nhà, ai ai ĩ Đế đấ ướ
c ng h i h p tr c bài phát bi u c a ông b tr ng:ũ ướ ưở
- T t c u là t m th ng h t, Vi t Nam chúng tôi, th m chí có r t đề ườ ế
nhi u h c sinh không bi t c bi t vi t c ng t t nghi p c p 2 ế đọ ế ế ũ
Câu h i t ra cho gi i Nobel n m nay là:"N u b n có 1 chi c máy bayỏ đặ ă ế ế
và 1 trái bom b n s làm gì?".
M ôm trái bom lên máy bay ném sang các n c h i giáo. ướ
Binladen: y nhiên li u lái máy bay cùng bom + hành khách âm Đổ đầ đ
vào n c M .ướ
Vi t Nam ôm em c a l y thu c n l y s t,máy bay em c a l y đ ư ổ ấ đ ư
nhôm......bán ve chai cái nào c ng ki m c ti n....Cu i cùng Vi t Nam ũ ế đ
c trao 2 gi i Nobel v Kinh T Hòa Bình ---> vinh d khi là con đ ế
dân VN
3 v t ng ng i Nh t, M và Vi t Nam thi xem quân i c a ai d ng ướ ườ ĩ độ ũ
c m nh t.
Ng i M nói :ườ ĩ
Bây gi tôi cho 1 ti u i lính c a mình vào m t c n phòng. Sau khi tôi độ ă
th 1 s i lông ch m t thì 1 phút sau lính c a tôi s t sát h t. đấ ế
Qu úng nh v y, sau khi v t ng ng i M th s i lông xu ng t và đ ư ướ ườ ĩ đ
i ra kh i phòng thì nghe th y ti ng c u kinh c a binh s M và m t đ ế ĩ ĩ
phút sau t t c u t sát h t. đề ế
n l t v t ng ng i Nh t nói:Đế ượ ướ ườ
C n gì ph i 1 phút. Ch c n s i lông ch m t là lính c a tôi s t sát đấ
h t.Khi ông ta th s i lông r i v a b c ra kh i phòng thì ã nghe th yế ướ đ
ti ng súng n và t t c u ã ch t.ế đề đ ế
n l t V t ng Vi t thì ông c ng làm nh v y và ba v t ng ng i Đế ượ ướ ũ ư ướ
Tổng hợp truyện cười Người dân Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp truyện cười Người dân Việt Nam - Người đăng: thang-nguyen-khac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tổng hợp truyện cười Người dân Việt Nam 9 10 826