Ktl-icon-tai-lieu

Triết lý đơn giản

Được đăng lên bởi thinhanhhp2010
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRIẾT LÝ GIẢN ĐƠN
Có hai người đói khát được một ông lão cho một giỏ cá và một chiếc cần câu. Một người lấy giỏ cá,
người kia thì lấy cần câu, rồi họ chia tay và đường ai nấy đi. Người được giỏ cá thì ngồi ngay tại chỗ,
nhóm lửa để nướng cá. Không nghĩ đến ngày mai, anh ta ngồi ăn ngấu nghiến, trong chớp mắt đã ăn hết
cả mà vẫn chưa kịp biết mùi vị cá như thế nào. Không lâu sau, anh ta chết đói bên cạnh giỏ cá rỗng.
Người kia vác chiếc cần câu, tiếp tục chống chọi với cái đói, khó khăn lê từng bước đi về phía biển, ước
mơ tiếp tục cuộc sống với biển khơi. Nhưng khi anh ta nhìn thấy màu xanh của biển cũng là lúc chút sức
lực cuối cùng của anh ta cũng đã hết. Anh nhìn trân trân vào biển cả, ra đi mang theo niềm nuối tiếc vô
hạn.
Cũng có hai người đói khát khác, họ cũng được ông lão đó cho một giỏ cá và một chiếc cần câu. Nhưng
chỉ khác là, họ không đường ai nấy đi mà cùng nhau đi tìm biển cả. Mỗi lần họ chỉ nấu một con cá để
cầm cự qua ngày. Sau một chuỗi ngày dài đằng đẵng, họ đã tìm được bờ biển. Từ đó, họ bắt đầu sinh
nhai bằng nghề đánh cá. Sau vài năm, họ xây nhà và có gia đình riêng, có con có cái, có những chiếc
thuyền đánh cá, sống một cuộc sống sung túc khá giả.
Nếu chỉ chú ý đến lợi ích trước mắt, thì bạn chỉ nhận được niềm vui ngắn ngủi, tạm thời. Đành rằng sống
thì phải có hoài bão ước mơ, nhưng bạn cũng phải nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống. Chỉ khi nào biết kết
hợp giữ lý tưởng và hiện thực, thì khi đó bạn mới thành công.
Bài học rút ra:
Khi có ước mơ thì đừng nên từ bỏ dễ dàng. Trên con đường thực hiện ước mơ đó, cho dù gặp phải
những cám dỗ khác nhau, thì bạn cần phải biết kiên quyết nói không với chúng. Trong nhiều trường hợp,
cần thiết phải nghiêm túc suy nghĩ về ước mơ, đưa ra kế hoạch xác thực cho cuộc đời mình, đừng nên
sống theo kiểu đến đâu hay đến đó, được chăng hay chớ. Nếu không ước mơ của bạn chỉ mãi là ước
mơ.
Nếu bạn vẫn chưa có ước mơ hoặc chưa có mục tiêu của cuộc đời, thì ngay từ hiện tại, bạn hãy dựa vào
tình hình thực tế của bản thân, để xác định cho mình một mục tiêu. Sau đó, nỗ lực, kiên trì, từng bước
thực hiện mục tiêu đó.

...
TRIẾT LÝ GIẢN ĐƠN
Có hai người đói khát được một ông lão cho một giỏ cá và một chiếc cần câu. Một người lấy giỏ cá,
người kia thì lấy cần câu, rồi họ chia tay và đường ai nấy đi. Người được giỏ cá thì ngồi ngay tại chỗ,
nhóm lửa để nướng cá. Không nghĩ đến ngày mai, anh ta ngồi ăn ngấu nghiến, trong chớp mắt đã ăn hết
cả mà vẫn chưa kịp biết mùi vị cá như thế nào. Không lâu sau, anh ta chết đói bên cạnh giỏ cá rỗng.
Người kia vác chiếc cần câu, tiếp tục chống chọi với cái đói, khó khăn lê từng bước đi về phía biển, ước
mơ tiếp tục cuộc sống với biển khơi. Nhưng khi anh ta nhìn thấy màu xanh của biển cũng là lúc chút sức
lực cuối cùng của anh ta cũng đã hết. Anh nhìn trân trân vào biển cả, ra đi mang theo niềm nuối tiếc vô
hạn.
Cũng có hai người đói khát khác, họ cũng được ông lão đó cho một giỏ cá và một chiếc cần câu. Nhưng
chỉ khác là, họ không đường ai nấy đi mà cùng nhau đi tìm biển cả. Mỗi lần họ chỉ nấu một con cá để
cầm cự qua ngày. Sau một chuỗi ngày dài đằng đẵng, họ đã tìm được bờ biển. Từ đó, họ bắt đầu sinh
nhai bằng nghề đánh cá. Sau vài năm, họ xây nhà và có gia đình riêng, có con có cái, có những chiếc
thuyền đánh cá, sống một cuộc sống sung túc khá giả.
Nếu chỉ chú ý đến lợi ích trước mắt, thì bạn chỉ nhận được niềm vui ngắn ngủi, tạm thời. Đành rằng sống
thì phải có hoài bão ước mơ, nhưng bạn cũng phải nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống. Chỉ khi nào biết kết
hợp giữ lý tưởng và hiện thực, thì khi đó bạn mới thành công.
Bài học rút ra:
Khi có ước mơ thì đừng nên từ bỏ dễ dàng. Trên con đường thực hiện ước mơ đó, cho dù gặp phải
những cám dỗ khác nhau, thì bạn cần phải biết kiên quyết nói không với chúng. Trong nhiều trường hợp,
cần thiết phải nghiêm túc suy nghĩ về ước mơ, đưa ra kế hoạch xác thực cho cuộc đời mình, đừng nên
sống theo kiểu đến đâu hay đến đó, được chăng hay chớ. Nếu không ước mơ của bạn chỉ mãi là ước
mơ.
Nếu bạn vẫn chưa có ước mơ hoặc chưa có mục tiêu của cuộc đời, thì ngay từ hiện tại, bạn hãy dựa vào
tình hình thực tế của bản thân, để xác định cho mình một mục tiêu. Sau đó, nỗ lực, kiên trì, từng bước
thực hiện mục tiêu đó.
Triết lý đơn giản - Người đăng: thinhanhhp2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Triết lý đơn giản 9 10 660