Ktl-icon-tai-lieu

triệt quyền đạo

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý Tiểu Long bí quyết chiến đấu & đạo trong Triệt Quyền Đạo1

Lý Tiểu Long –
bí quyết chiến đấu & đạo trong Triệt Quyền Đạo
Lý Tiểu Long:
Ngày sinh: 27-11-1940
Ngày mất : 20-07-1976
Sư phụ: Diệp Vấn (Yip Man)
Môn phái: Vĩnh Xuân (Wing Chun)
Siêu sao điện ảnh võ thuật
Người sáng lập môn phái Triệt Quyền Đạo (Jeet Kune Do)

Là một trong những người đi trước thời đạị, trong cuộc đời ngắn ngủi của
mình, Lý đã thể hiện một sức mạnh sống động và sự quả cảm kiên cường để
phát triển võ thuật ở Hoa Kỳ. Ngay sau cái chết của anh, người ta lập tức
nhận ra ảnh hưởng to lớn anh để lại khi võ thuật trở nên đại chúng hóa trên
đất Mỹ.
Sinh ra ở San Francisco, chính vị bác sĩ đã đỡ đẻ cho bà mẹ, đã đặt cho
Lý cái tên Mỹ - Bruce Leẹ Tên Trung Hoa của Lý là Lý Trấn Phiên (Lee Jun
Fan). Cha Lý - Lee Hoi Chuen, một diễn viên vũ đạo Trung Hoa đã đưa gia
đình trở về Hồng Kông sinh sống cho đến khi Lý mười chín tuổị Từ những
năm ấu thơ, Lý đã được dạy võ thuật và ca kịch mà Lý rất ưa thích. Năm lên
6 tuổi, Lý đã là một diễn viên nhỏ tuổi xuất hiện trong rất nhiều phim. Lý
học Kung-fu rất sớm và tập trung học Vịnh Xuân với sư phụ Diệp Vấn từ
lúc 13 tuổị Lý cũng học quyền Anh trong trường học.
Lý quyết định trở lại Hoa Kỳ năm 1959 và ghi tên học Triết ở trường Đại
học Seattle (Washington). Lý dạy võ thuật trong những giờ rảnh rỗi để trau
dồi và hoàn thiện võ thuật của chính anh. Lý mở một võ đường đặt tên "Viện
Kung-fu Trấn Phiên". Võ đường duy trì cho đến năm 1963. Chính trong giai
đoạn này, Lý gặp Linda Emery và hai người đã kết hôn. Sau đó, Lý chuyển
về sinh sống tại Oakland. Tại đây cùng một đồ đệ là James Lee, Lý mở một
võ đường thứ haị ở giai đoạn đó có nhiều cuộc biểu diễn để đại chúng hóa
môn Kung-fu còn rất ít người biết đến. Một trong những cuộc biểu diễn đó
là giải vô địch Karate quốc tế của Ed Packer, Lý đã tham gia giải nàỵ Một
cuốn băng ghi hình cuộc biểu diễn đã lọt vào mắt Bill Dozier - nhà sản xuất

Lý Tiểu Long bí quyết chiến đấu & đạo trong Triệt Quyền Đạo2

loạt phim truyền hình "The green hornet" (Thanh Phong Hiệp). Không lâu
sau đó, Bill mời Lý thủ vai Kato trong loạt phim nàỵ
Lý đã đến Hollywood nhưng không hài lòng lắm với loạt phim Thanh
Phong Hiệp. Lý mở một võ đường khác ở China Town (Los Angeles). Lúc
này võ công của Lý đã thể hiện những nét chuyển biến manh nha khởi sinh
một võ phái mớị Đó là môn Jeet Kune Do (Triệt Quyền Đạo) sau nàỵ Trong
những năm sống ở Los Angeles, Lý đã truyền dạy võ công cho một số diễn
vi...
Lý Tiu Long - www.vietkiem.com
bí quyết chiến đấu & đạo trong Trit Quyn Đạo
1
Lý Tiu Long –
bí quyết chiến đấu & đạo trong Trit Quyn Đạo
Lý Tiu Long:
Ngày sinh: 27-11-1940
Ngày mt : 20-07-1976
Sư ph: Dip Vn (Yip Man)
Môn phái: Vĩnh Xuân (Wing Chun)
Siêu sao đin nh võ thut
Người sáng lp môn phái Trit Quyn Đạo (Jeet Kune Do)
Là mt trong nhng người đi trước thi đạị, trong cuc đời ngn ngi ca
mình, Lý đã th hin mt sc mnh sng động và s qu cm kiên cường để
phát trin võ thut Hoa K. Ngay sau cái chết ca anh, người ta lp tc
nhn ra nh hưởng to ln anh để li khi võ thut tr nên đại chúng hóa trên
đất M.
Sinh ra San Francisco, chính v bác sĩ đã đỡ đẻ cho bà m, đã đặt cho
Lý cái tên M - Bruce Le Tên Trung Hoa ca Lý là Lý Trn Phiên (Lee Jun
Fan). Cha Lý - Lee Hoi Chuen, mt din viên vũ đạo Trung Hoa đã đưa gia
đình tr v Hng Kông sinh sng cho đến khi Lý mười chín tuổị T nhng
năm u thơ, Lý đã được dy võ thut và ca kch mà Lý rt ưa thích. Năm lên
6 tui, Lý đã là mt din viên nh tui xut hin trong rt nhiu phim. Lý
hc Kung-fu rt sm và tp trung hc Vnh Xuân vi sư ph Dip Vn t
lúc 13 tuổị Lý cũng hc quyn Anh trong trường hc.
Lý quyết định tr li Hoa K năm 1959 và ghi tên hc Triết trường Đại
hc Seattle (Washington). Lý dy võ thut trong nhng gi rnh ri để trau
di và hoàn thin võ thut ca chính anh. Lý m mt võ đường đặt tên "Vin
Kung-fu Trn Phiên". Võ đường duy trì cho đến năm 1963. Chính trong giai
đon này, Lý gp Linda Emery và hai người đã kết hôn. Sau đó, Lý chuyn
v sinh sng ti Oakland. Ti đây cùng mt đồ đệ là James Lee, Lý m mt
đường th ha giai đon đó có nhiu cuc biu din để đại chúng hóa
môn Kung-fu còn rt ít người biết đến. Mt trong nhng cuc biu din đó
là gii vô địch Karate quc tế ca Ed Packer, Lý đã tham gia gii nà Mt
cun băng ghi hình cuc biu din đã lt vào mt Bill Dozier - nhà sn xut
triệt quyền đạo - Trang 2
triệt quyền đạo - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
triệt quyền đạo 9 10 734